logo itpoint.cz

Prohlášení České asociace telekomunikací

Je všeobecně známo, že naše národní hospodářství se nalézá mírně řečeno v útlumu. Vládní činitelé stále přemýšlejí, jak finanční prostředky daňových poplatníků použít na záchranu tradičních odvětví.

Je všeobecně známo, že naše národní hospodářství se nalézá mírně řečeno v útlumu. Vládní činitelé stále přemýšlejí, jak finanční prostředky daňových poplatníků použít na záchranu tradičních odvětví.

Základem bohatství národů ještě v nedávné minulosti byla vysoce kvalifikovaná průmyslová výroba, letecký a automobilový průmysl, přesné strojírenství, chemie plastických hmot, elektrotechnika, elektronika apod., které formovaly svět kolem nás. Tyto technologie mají nadále svůj význam, ale nastupují nová odvětví telekomunikací a informační technologie, které opět významně formují svět a stávají se hlavním zdrojem bohatství vyspělých zemí.

Integrace naší země do evropských a globálních struktur se neobejde bez vytváření rozsáhlých informačních systémů a telekomunikačních sítí, které tuto integraci umožní. Bude tím spoluvytvářena též efektivní a racionální veřejná správa, která umožní občanům i podnikatelským subjektům širší rejstřík služeb s pozitivními dopady na ekonomiku země.

Vznikne tak i důležitá pojistka fungování demokratické společnosti s působením informačních zpětných vazeb na probíhající procesy ve společnosti. Naše asociace se těmito problémy chce vážně zabývat a bude tedy na nás abychom se společně zamysleli nad perspektivou nových odvětví jako jsou telekomunikace a informační technologie které jsou nezbytné pro další rozvoj a přinášejí i nemalé výhody a zúročení vložených investic, rozvoj vzdělávání, invence a nápady, které sebou přináší využití internetu, e-businesu, moderní technologie v telekomunikacích a informační technologie.

Naše asociace chce pomoci především tím, že bude pomáhat při propagaci nových poznatků prostřednictvím seminářů a školicích programů, lobováním při vytváření nové legislativy a výběru informací ze světa, podporou účastí na veletrzích a výstavách, informacemi o nových službách a produktech a propagovat aktivity svých členů zveřejňováním kontaktních údajů, případně založením "Klubu asociace ČAT" pro umožnění neformálních setkání s politiky a významnými činiteli hospodářského a veřejného života. Další oblastí podpory bude využívání mezinárodní spolupráce a finančních zdrojů z programů Evropské Komise.

Jsme si vědomi že nás čeká velký kus práce, ale chceme v této zkoušce obstát a přinést nové hodnoty do našeho společného snažení.

Vojtěch Holý
president ČAT

Článek ze dne 24. července 2000 - pondělí