logo itpoint.cz

Propojovací dohoda Českého Telecomu - další podrobnosti

Český Telecom objasňoval situaci s propojováním dalších operátorů.

Nejdůležitější událostí tohoto týdne se pro české telekomunikace bezpochyby stalo zveřejnění "Referenční nabídky propojení pro provozovatele veřejných telekomunikačních sítí" Českým Telecomem, obvykle nazývanou Propojovací smlouva nebo podle anglické verze názvu zkratkou RIO. Plný oficiální název ale asi nejlépe naznačuje problematiku dosti komplikovaných souvislostí. V podstatě jde o sazebník a současně předpis technických, provozních a obchodních podmínek pro konkurenční operátory, kteří, pokud chtějí být součástí veřejné telefonní sítě, potřebují být propojeni se současným monopolním operátorem. Český Telecom vydáním této nabídky splnil svou povinnost dominantního operátora. Na rozdíl od svých budoucích konkurentů je povinen nabídnout všem současným i budoucím alternativním operátorům stejné podmínky. Je proto velmi důležité, aby se všechny parametry takové dohody podařilo stanovit co možná nejpřesněji, protože každá pozdější změna musí být promítnuta i do ostatních dohod, které již bude mít ČT uzavřeny s jinými operátory. Pokud se ale budou propojovat noví operátoři přímo, mohou si samozřejmě dohodnout své podmínky zcela libovolně. RIO předložil ČT Českému telekomunikačnímu úřadu již 20. října. Platnost nabídky není podmíněna schválením ČTÚ, ten má ale právo ji měnit nebo připomínkovat. Podle včerejší informace Českého Telecomu však dosud žádné vyjádření ohledně Referenční nabídky ČTÚ nevydal. O vzrůstu role a významu národního regulátora, tedy u nás ČTÚ, asi nikdo nepochybuje. Na našem serveru je mnoho článků o situaci na liberalizovanějších zahraničních trzích, kde regulátor úspěšně plní své úkoly. ČTÚ bude z hlediska propojovacích dohod plnit více úkolů. Bude arbitrem, pokud operátoři nedojdou k dohodě sami, i pokud jde o údaje o uskutečněných hovorech, tedy o podkladech pro vzájemné účtování dle RIO. Nově též přebírá kompetence od ministerstva financí při stanovení mantinelů každoročních změn hovorových účastnických tarifů Českého Telecomu. Podle sumární informace Českého Telecomu nyní fungují smlouvy o propojení sítí se třemi mobilními operátory (Eurotel, Radiomobil, Český Mobil), s pagingovým operátorem Radiokontakt Operátor a se čtyřmi operátory na vyhrazeném území (Dattel, Kabel Plus-nyní UPC, Telecom21, Factcom). V rámci 90ti denní zákonné lhůty nyní probíhají jednání se čtyřmi novými operátory : Aliatel (lhůta běží od 2.10.), Contactel (9.10.), Dattel a Globix, kterým běží lhůta shodně od 27.10. Podle ČT probíhají jednání velmi konstruktivně. Podrobnosti Telecom nechtěl příliš ventilovat, nicméně sdělil, že doufá v dovršení dohod jednáním, bez zásahů ČTÚ. Pokud je možné některá jednání dovršit v kratší době, nebrání se Telecom uzavření dohod i před koncem zmíněné lhůty. Před dovršením dohod nebude ani sdělováno, kolik propojovacích bodů a ve kterých lokalitách noví operátoři požadují.

Referenční nabídka se týká pouze základních telefonních služeb, tedy hovorů ukončených v síti ČT, využití jeho informačních služeb, využití jeho meziměstských spojovatelek a využití jeho sítě pro tranzit telefonního provozu a pro tísňová volání. Nejsou zde zahrnuty speciálně tarifované služby, jako je přístup k Internetu, zelená linka nebo audiotexové služby. Podobně zde není řešen opačný tok peněz, tedy za hovory, které půjdou ze sítě ČT k účastníkovi alternativního operátora. Zde si své cenové i jiné požadavky stanovují konkurenční operátoři sami, a jsou předmětem individuální dohody. Český Telecom, který ke svým zveřejněným cenám došel metodou plně alokovaných nákladů (Full Distributed Costs FDC), předpokládá podobný postup i u svých partnerů. Tato metoda pracuje s kompletním blokem nákladů na jednotlivé prvky sítě využívané pro poskytování služeb v rámci propojení sítí s vyloučením ekonomicky neoprávněných nákladů. Ceny za propojení v této nabídce, které asi vyvolají nejvíce diskusí, mají vycházet ze skutečných nákladů Českého Telecomu. Jak jsme již uvedli včera, měl by například jiný operátor za dvouminutový hovor ve špičce k účastníkovi Českého Telecomu, lokalizovanému v místě propojovacího bodu zaplatit o více než jednu korunu oproti běžnému klientovi ČT za stejný hovor. Přesto tyto ceny vycházejí z analýzy nákladů, která je auditovaná a má ji k dispozici regulátor. Náklady jsou vypočteny z četnosti použití prvků sítě nutných pro propojení. Důsledkem by patrně byla nesymetrie cen. Pokud nový operátor bude mít zjednodušeně vzato "menší" síť a tedy menší skutečné náklady, nemůže žádat po Českém Telecomu stejné částky za jednotlivé hovory do své sítě, jako požaduje Telecom za opačný směr hovorů, ale jen ceny nižší. Určitou inspirací pro českou RIO byl podobný holandský dokument.

Podle tvrzení zástupců Českého Telecomu ale nejsou při jednáních hlavním problémem ceny, jako spíše stanovení topologie propojovacích bodů sítí a užitá metodika.

Článek ze dne 24. listopadu 2000 - pátek