logo itpoint.cz

Redakčnímu testu jsme podrobili další zajímavé zařízení - GSM ISDN bránu Ecotel ISDN - Verling

Na straně pobočkové ústředny GSM brána poskytuje rozhraní euroISDN2, což představuje vlastně dva hovorové kanály. Proto je brána dvojitá i na straně GSM. Můžete tedy do ní vložit dvě SIM karty a současně vést dva nezávislé hovory ...

T E S T U J E M E
GSM brána Ecotel ISDN - Verling

GSM brána Ecotel ISDN - Vierling

Naše redakce si pro testování zapůjčila velmi zajímavý výrobek. Jde o GSM bránu, která z běžné nabídky vyčnívá díky následujícím parametrům. Jak název napovídá, na straně pobočkové ústředny poskytuje rozhraní EuroISDN BRI, nebo chcete-li ISDN2. Testovali jsme ji ve spojení s plně ISDN pobočkovou ústřednou ONYX VSN z britské produkce TiE Communication. Jak známo, BRI linka představuje vlastně dva hovorové kanály. Proto je brána dvojitá i na straně GSM. Můžete tedy do ní vložit dvě SIM karty a současně vést dva nezávislé hovory. Protože je obtížné slučovat vysokofrekvenční signál GSM, v základním příslušenství dodávaném s branou jsou i dvě prutové antény, včetně pomocných úhelníků pro snadnou vnitřní i venkovní montáž. Tato brána je vyráběna ve více variantách, i jako jednoduchá. Jako koncový díl slouží buď vestavěné moduly Siemens A1 jako v našem vzorku anebo mobilní telefony Siemens S10. Pokud se použije k nám běžně nedovážený model S11, lze bránu použít v síti GSM1800. Varianta s mobilním telefonem také dokáže přenášet data. Jde samozřejmě jen o rychlost 9600Bd a musíte mít příslušně aktivovanou SIM kartu.

Na straně EuroISDN rozhraní si můžete vybrat, zda brána bude fungovat jako NT (Network Termination), tedy jako pevná vnější ISDN linka, anebo jako TE (Terminal Equipment), tedy vlastně jako koncové zařízení na ISDN pobočce ústředny. Na otázku, který způsob je výhodnější, dá odpověď spolupracující pobočková ústředna, přesněji její schopnosti, kapacita a konfigurace. Pro režim NT má brána dokonce synchronizační vstup, kam se připojí paralelně k pevné BRI lince, zavedené také do pobočkové ústředny, aby se zamezilo problémům se synchronizací digitálních rámců.

 GSM brána Ecotel ISDN - Vierling - celkový pohled

 

 GSM brána Ecotel ISDN - Vierling - pohled do nitra brány

Protože tato brána využívá skutečně snad všech možností, které ISDN nabízí, slouží pro její konfigurování přiložený program pro W95 a vyšší. PC se s branou spojuje přes rozhraní RS232. Můžete si také nastavit možnost provádět dálkovou konfiguraci přes ISDN linku. Pro kontrolu lze stanovit, že takové nastavování je možné jen z určitého jediného čísla. Program je koncipován celkem přehledně, v angličtině, s nápovědou dostatečné úrovně. Samozřejmě se alespoň zpočátku asi nevyhnete i nahlížení do papírového manuálu, který obsahuje i stručný výtah (Quick Card).

Na čele brány jsou kontrolky, které informují o stavu obou GSM kanálů, tedy, zda je vložena funkční SIM karta a zda je přítomen signál sítě GSM. Dále jde o kontrolu napájení a propojení ISDN.

Při instalaci antén lze pro nalezení místa s nejlepším signálem použít zmíněný konfigurační program, který dokáže na požádání zobrazit okamžitou sílu signálu pro oba moduly GSM. Na rozdíl od jiných bran u kterých se musí pro bezchybnou funkci při přerušení napájení vypínat použití PINu na SIM kartě, u Ecotelu můžete v rámci konfigurace nastavit PIN pro obě karty, které po zapnutí Ecotel sám zadá, a nesnižovat tak zabezpečení SIM karet proti neoprávněnému použití.

 GSM brána Ecotel ISDN - Vierling - pohled zazadu - připojení ext. antén pro GSM

Konfigurace

S dodaným konfiguračním programem také můžete ovládat funkce mobilní sítě, jako přesměrování při nedostupnosti signálu nebo obsazení jiným hovorem, zamezení zobrazení vlastního čísla či zda se má číslo volajícího předávat do pobočkové ústředny. S náznaky v nabídce nastupujícího Českého mobilu, třetího mobilního operátora u nás, může být zajímavá možnost převodu tarifikačních jednotek (AoC) z mobilní sítě na ISDN linku. U tradičních operátorů tuto službu totiž můžete získat jen u předplacených karet, které ale asi z cenových důvodů těžko budete využívat v GSM bráně se silným provozem. I tak ale získáváte alespoň přesnou informaci o okamžiku přihlášení volaného a tak lze provolané částky sledovat alespoň dodatečně pomocí kvalitního tarifikačního software. U Ecotelu lze také nastavit vlastní interval pro generování jednotek AoC během hovoru. Program kromě konfigurace také dokáže číst i odesílat krátké textové zprávy SMS. Stačí jen nastavit číslo SMS centra. Za drobný nedostatek považuji absenci kontroly délky zprávy, která je jak známo, 160 znaků. Pokud se totiž rozepíšete, a to u pohodlné klávesnice počítače jde snadno, zjistíte svou chybu až po přijetí chybového hlášení. Pak nezbývá než znaky umazávat, opět bez kontroly, zda-li to je již dostatečné.

 GSM brána Ecotel ISDN - Vierling - boční pohled - 2 x 9PIN CANON

Jen pro úplnost se také zmíním o možnosti konfigurace pomocí tónové volby, pro vyšší náročnost a obtížnou zpětnou kontrolu naprogramovaných údajů ale sám výrobce od tohoto způsobu odrazuje. Konfiguraci nastavujete nejprve v počítači a potom jí najednou přenesete do brány, můžete si ji také zálohovat jako soubor. Lze také jako v mobilním telefonu prověřit dostupné sítě a přihlásit se některé jiné z nich. Při absenci vnitrostátního roamingu by možná šlo využít tuto možnost v pohraničí, pokud máte partnery v sousední zemi, může tato brána zajistit levnější spojení se sousedy v rámci roamingu.


Pokud se při konfiguraci beznadějně ztratíte, lze se vždy vrátit k původnímu továrnímu nastavení. Lze dokonce volit zda si přejete uchovat obsah pamětí zkrácených voleb a zrušit pouze danou konfiguraci.

Volání do mobilní sítě

Pro usnadnění volání obsahuje Ecotel 1000 zkrácených voleb. Bohužel není možné žádným způsobem používat seznamy SIM karet, které jsou sice výrazně menší, ale zase lépe přenositelné mezi mobilními telefony. Ecotel sám generuje oznamovací tón, volbu do mobilní sítě zahájí ihned po volbě poslední číslice. I zde je možné v rámci konfigurace jednak určovat délku národních čísel, jednak stanovit vyjímky, jako tomu je třeba u kratších čísel informací operátorů nebo čísel hlasových schránek. Pokud zadáváte kratší číslo, zadáním znaku # lze dát najevo konec volby, jinak brána čeká 10 sekund a pak provede volbu do mobilní sítě s dosud zadanými čísly. V odchozím směru volání tedy můžete volit přímo nebo z paměti. S pomocí služeb ISDN ale ještě můžete volání na svůj pevný pobočkový telefon přesměrovat na bránu a tu naprogramovat, aby na základě MSN čísla vaší pobočky, automaticky zavolala vaše mobilní číslo a umožnila vám tak nepromeškat žádný hovor. Vaši zákazníci tak nemusí znát vaše mobilní číslo a přesto vás zastihnou. Zmínil jsem již možnost mít v této bráně karty obou mobilních operátorů. V tabulce omezených či povolených čísel lze odlehčit pobočkové ústředně v rozhodování, přes kterou polovinu brány má hovor jít. Dané přiřazení lze mít buď pevné, kdy prostě skutečně přes každý GSM modul jdou pouze hovory do vlastní sítě, anebo jde jen o určení přednosti, kdy není-li pro volání volný první modul, použije se druhý. Ani to nemusí znamenat drahé volání, poplatky za spojení mezi různými mobilními operátory bývají stále mnohem nižší než zmiňovaná sazba pevná linka - mobil. Pokud máte příslušně vybavenou pobočkovou ústřednu, která umí sama rozhodovat, kam má který hovor směrovat, lze první GSM modul spřáhnout s prvním B kanálem a druhý s druhým.

Příchozí hovory

Pokud budete váš Ecotel používat i pro příchozí hovory, budete příjemně překvapeni novými možnostmi. V základním nastavení vás ženský hlas česky vyzve k volbě čísla pobočky, brána je tedy vybavena provolbou DISA. Pokud je pobočka obsazena, jste na to opět upozorněni hlasem a můžete volit znovu jinou. Je možné jednotlivé hlášky selektivně podle potřeby vypínat. Za velmi silnou stránku lze považovat možnost eliminovat DISA, kdy jste samozřejmě zpoplatňováni již v okamžiku, kdy brána odpoví a nastavit do tabulky přiřazení jednotlivých mobilních čísel, jak je přenese mobilní síť k určitým pobočkám. Vaši stálí zákazníci se tak mohou se svým mobilním telefonem na základě identifikace jeho čísla dovolat vždy přímo na pobočkový telefon svého referenta bez obtěžování nutností volit ještě nějaká další čísla. To je velmi významné využití nových možností, které přináší spojení přes BRI.

Ohlášení poplachu

Brána má také vstup pro poplachový kontakt, který může oznamovat havárii jiného zařízení, napadení objektu apod. Lze také určit, zda poplach bude vyvolán rozepnutím či sepnutím kontaktu. Poruchová i poplachová signalizace je možná jak zavoláním na určité mobilní číslo a přehráním poruchové hlášky, tak také odesláním určené zprávy SMS, dopředu připravené na SIM kartě. Nastavuje se zde i možnost využít pro tento účel obou modulů, pokud by jeden třeba selhal. Také pokud nedojde ke spojení s určeným číslem, můžete zadat ještě dvě další alternativní čísla. Pokud ani zde nebude hovor spojen, brána pokus po prodlevě zopakuje. Pokud přes bránu v okamžiku poplachu probíhají normální hovory, brána oběma účastníkům přehraje upozornění a hovor ukončí, aby sama ihned mohla oznámit problém.

Závěrem

Jde o zařízení na úrovni konce století. Z možností, které služby ISDN v hovorovém spojení nabízejí vytěžili konstruktéři této brány skutečně mnohem více, než jen obligátní zobrazování čísla volajícího, tentokrát ne na displeji mobilního, ale pobočkového ISDN telefonu. Současně je ale vhodné si uvědomit, že je třeba mnoho záležitostí při propojení s konkrétní pobočkovou ústřednou prověřit, protože můžete snadno narazit na předem nečekané problémy. Pokud však bránu instaluje zkušený technik, kterému nechybí nadšení ukázat zákazníkovi všechny bohaté možnosti, nejen prosté telefonování, úspěch je zaručen.

Distributorem tohoto zařízení pro ČR je pražská firma ISC Communications s.r.o. - http://www.isccorp.com

testováno ve dnech 10 - 14. ledna 2000 v TESTCENTRU TELEFONIE, Praha 4, Hvožďanská ul. č. 3

Článek ze dne 24. ledna 2000 - pondělí