logo itpoint.cz

SIEMENS zavádí od 1. listopadu 2000 nový distribuční systém - hlavním partnerem mu je firma SETOS

Pojďte se spolu s námi podívat blíže na to, jak bude od 1.11. 2000 fungovat nově zaváděný distribuční systém fy Siemens.

U Siemensů končí obchodní rok měsícem září. Ten letošní byl podle sdělení vedení firmy obzvlášť úspěšný, neboť došlo k nárůstu objemu prodaných zařízení celkem o 33 %. Vzhledem k tomu, že se objem prodaného zboží každoročně zvyšuje, přistupuje Siemens ke zkvalitnění spolupráce s partnerskými firmami a zavádí nové formy logistiky.

Od 1. listopadu 2000 zavádí SIEMENS nový harmonogram při realizaci zakázek, který zajišťuje firma Setos. Od tohoto termínu bude zboží možno objednávat pouze prostřednictvím této firmy. SIEMENS stále zůstává hlavní kontaktní stranou pro partnery v otázkách cenové politiky, obchodních a platebních podmínek. Setos zajišťuje příjem objednávek partnerů, distribuci zboží a následnou fakturaci.

Rozdělení kompetencí obou partnerských společností bude následující :

Kompetence společnosti Siemens :

 1. Výběr partnerů, kteří distribuují produkty Siemens
 2. Definice obchodních podmínek jednotlivých partnerů
  - partnerská kategorie
  - platební podmínky partnerů
 3. Výběr sortimentu
 4. Tvorba cen
 5. Technická podpora
  - školení partnerů
  - informace o nových produktech
  - řešení technických problémů
 6. Servis
  - záruční servis je standardním způsobem řešen prostřednictvím 2% servisního bonusu
  - pozáruční servis bude řešen stejným způsobem jako doposud (objednávkou a nákupem náhradních dílů u firmy SIEMENS)
 7. Propagace a podpora prodeje

Kompetence společnosti Setos :

 1. Příjem objednávek od partnerů
 2. Skladování zboží
 3. Distribuce zboží prostřednictvím :
  - osobního odběru partnera
  - dopravní služby
 4. Fakturace partnerů za odebrané zboží
 5. Úprava obchodních podmínek partnerů v případě špatné platební morálky (zastavení dodávek v případě neuhrazených plateb za zboží)
 6. Tvorba prodejních statistik pro firmu Siemens
Sortiment zboží, jehož distribuci bude zajišťovat firma Setos, je specifikován v platném ceníku společnosti SIEMENS (vyjma kabelážních systémů, které nadále distribuuje společnost Soft-tronik). Veškeré objednávky uvedeného sortimentu, realizované u společnosti Setos, budou zohledněny při hodnocení celkového obratu partnerů.

Objednávání zboží bude možné prostřednictvím faxu, emailu nebo telefonicky - a to pouze na centrále firmy Setos v Praze :

 • faxová objednávka - fax: 02/401 1500
 • e-mailová objednávka - Email: hicom@setos.cz
 • telefonická objednávka - obchodní oddělení firmy Setos 02/401 2744

Ve všech případech je nutno přesně specifikovat typ objednávaného zboží pomocí objednacího čísla a dále je nezbytně nutné specifikovat místo instalace prostřednictvím poštovního směrovacího čísla.

Zboží muže být odebráno osobně a nebo může být zasláno prostřednictvím dopravní služby.

 1. osobní odběr - může být uskutečněn na základě zaslané objednávky a nebo v případě drobných odběrů i na základě ústní objednávky uskutečněné přímo na místě odběru, tedy v centrále firmy Setos, Modřanská 80, Praha 4
 2. dodávka prostřednictvím dopravní společnosti - Setos využívá služeb několika společností a zásilky jsou odesílány 3x denně.  V případě expresního požadavku je tato zásilka řešena samostatně.

Termín dodání je zpravidla do 24 hodin od okamžiku příjmu objednávky. V okamžiku zabalení zásilky je automaticky odesílána mailová zpráva na příjemce zásilky s informací o odeslání.  V rámci Prahy je zavedena služba expresní dodávky do 2hodin od podání zásilky. Této služby lze využívat pro menší objednávky. Limitovaná hmotnost je 30kg.  Cenu za dopravu hradí vždy partner a je součástí fakturace. Cena je závislá na vzdálenosti a hmotnosti zásilky.

Ceny za které partner u firmy Setos nakupuje jsou definovány jeho obchodním vztahem s firmou SIEMENS a jedině firma SIEMENS může změnit jeho partnerskou kategorii.

Obchodní podmínky (právo odebírat zboží před a nebo po úhradě faktury, výše kreditu) jsou definovány firmou SIEMENS. Setos má právo změnit tyto podmínky a to na základě toho, že platební morálka partnera není dobrá, to znamená, že faktury nejsou plně hrazeny v požadovaném termínu.

V případě osobního odběru je možné uhradit zboží v hotovosti.

Distribuce produktů SIEMENS byla již v rámci tzv. pralelního provozu zahájena prostřednictvím SETOSu již 20.10. 2000. Až do konce tohoto měsíce bude možné tedy objednávat zboží buď u firmy Setos nebo u stávajícího dodavatele, tedy firmy SIEMENS. V případě objednávky u fimy SIEMENS zůstávají v platnosti všechny dosud zaběhlé postupy. Paralelní provoz bude ukončen dnem 31.10. 2000.

 www.siemens.cz

Článek ze dne 25. října 2000 - středa