logo itpoint.cz

Současně pevnou linku a mobilní telefon využívá nyní více jak jedna čtvrtina populace České republiky

Nejdominantnější skupinou, která využívá oba typy telefonů, je mladší věková generace do 29 let. Naopak starší občané nad 60 let této možnosti využívají nejméně (8 %). Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury Taylor Nelson Sofres Factum.

Nejdominantnější skupinou, která využívá oba typy telefonů, je mladší věková generace do 29 let. Naopak starší občané nad 60 let této možnosti využívají nejméně (8 %). Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury Taylor Nelson Sofres Factum.

Lidé do 29 let věku  ale zároveň nejčastěji plánují (v souvislosti se současným využíváním mobilního telefonu) pevnou linku zrušit.

V obcích s počtem do pěti set obyvatel plánuje svou pevnou telefonní linku zrušit 21 % občanů do tří měsíců a 5 % do půl roku. Dalších 10 % o tomto kroku uvažuje. Naopak 56 % osob pevnou linku zrušit nehodlá a dalších 9 % ji nezruší z důvodu využívání k připojení na internet.

V kategoriích obcí do 2 000, do 5000 a do 20 000 obyvatel pak postupně klesá počet osob, které chtějí pevnou linku zrušit. Důvodem je především její využívání k připojení na internet nebo speciálně pouze k hovorům na jiné pevné linky, které jsou pro ně levnější než telefonování z mobilu. V obcích do 20 000 obyvatel je celých 68 % rozhodnuto si svou pevnou linku ponechat.

U obcí do 100 000 obyvatel plánují 4 % lidí zrušit linku do půl roku a 28 % o tom uvažuje. Pouze 52 % zásadně odmítlo zrušení své pevné linky, dalších 11 % ji využívá kvůli internetu nebo k výše uvedeným hovorům na pevné linky.

V městech nad 100 000 obyvatel chtějí 4 % zrušit pevnou linku do tří měsíců, další 1 % do půl roku a 14 % o tomto kroku uvažuje. 26 % osob ji zatím nezruší z důvodu využívání k internetu nebo hovorům na pevnou linku a 46 % je zásadně rozhodnuto o jejím ponechání pro další měsíce.

 Česká informační agentura
pk

Článek ze dne 1. listopadu 2000 - středa