logo itpoint.cz

Strategická změna pozice společnosti Alcatel na trhu se vyplácí - za druhé čtvrtletí roku 2000 dochází k nárůstu tržeb a provozního zisku

Společnost Alcatel oznamuje 33% nárůst tržeb na 7,687 mld EURO za druhé čtvrtletí roku 2000 v porovnání s 5,772 mld EURO za stejné období roku 1999 ...

Společnost Alcatel oznamuje 33% nárůst tržeb na 7,687 mld EURO za druhé čtvrtletí roku 2000 v porovnání s 5,772 mld EURO za stejné období roku 1999. Tržby ve čtyřech telekomunikačních segmentech vzrostly o 37%. Provozní příjmy dosáhly 638 mil. EURO, což představuje oproti druhému čtvrtletí roku 1999 nárůst o 37% z 465 mil. EURO. Nárůst ve čtyřech telekomunikačních segmentech činil 43%. Čistý příjem za druhé čtvrtletí se zvýšil na 344 mil. EURO, což představuje rozředěný výnos na jednu akcii (EPS) ve výši 0,32 EURO (0,31 USD na ADS), což je zvýšení o 23%. Za první pololetí se celkové tržby zvýšily o 37% na 13,811 mld EURO a provozní příjmy se více než zdvojnásobily a dosáhly hodnoty 751 mil. EURO v porovnání s 311 mil. EURO v první polovině roku 1999.

Dosáhli jsme dalšího rekordního čtvrtletí a zaznamenali jsme uspokojující nárůst ve všech oblastech podnikání, oznámil generální ředitel společnosti Alcatel Serge Tchuruk. Strategická změna pozice společnosti Alcatel na trhu se vyplácí. Pokračuje nárůst nahromaděných zakázek a získali jsme významné zakázky v oblasti rychlého přístupu na Internet, v sektoru optických vláken, mobilních komunikací a sítí nastupujících provozovatelů. Dosáhli jsme těchto vynikajících výsledků i přesto, že se v našich tržbách a maržích v průběhu čtvrtletí poněkud projevil nedostatek prvků, který zasáhl celé odvětví. Nicméně se nám daří vykazovat růst. Naše společnost si stále ještě udržuje vedoucí postavení na trhu a ve výhledu odhadujeme, že se na konci roku bude růst ve čtyřech telekomunikačních segmentech pohybovat někde okolo 35 procent. I nadále rovněž předvídáme, že provozní příjmy porostou dvojnásobně rychleji než tržby. Na třetí čtvrtletí odhadujeme nárůst výnosů minimálně na stejné úrovni jako ve druhém čtvrtletí.

Síťové technologie

Výnosy v tomto segmentu vzrostly o 27,5% a všechny oblasti podnikání zaznamenaly značný nárůst. Jednou z hlavních hnacích sil bylo i nadále podnikání v oblasti síťových technologií ve Spojených státech, které dosahovalo výborných výsledků v technologii drátového přístupu (Litespan) i v tržbách v oblasti přepojování. Tržby v oblasti mobilní infrastruktury byly dobré v Evropě a dosahovaly značných výnosů v Africe a na Středním východě. Služby určené pro síťová řešení, obzvláště pak pro řešení na klíč, i nadále vykazovaly výborné výsledky.

Nabídka řešení LMDS společnosti Alcatel si rychle získává uznání. V současné době probíhá zavádění/ zkušební provozy této služby u stovky zákazníků. Zařazení platformy ATM společnosti Newbridge potvrdilo silnou pozici společnosti Alcatel v poskytování řešení typu end-to-end svým zákazníkům na tomto rychle se vyvíjejícím trhu. Dobré výsledky byly zaznamenány u sítí nastupujících provozovatelů u všech prodejů společnosti Alcatel v oblasti switching na základě nabídky širokopásmových služeb.

Provozní příjmy v tomto segmentu se oproti druhému čtvrtletí roku 1999 zvýšily díky zlepšeným výsledkům v sektoru mobilní infrastruktury a značného nárůstu ve službách síťových řešení.

Internet a optika

Oproti loňskému roku byl v tomto segmentu opět zaznamenán rekordní nárůst tržeb ve výši 47,1% (Newbridge byla jeden měsíc čtvrtletí konsolidována). V sektoru ADSL pokračují rozsáhlé projekty uvádění do provozu. Ve druhém čtvrtletí bylo dosaženo "magické hranice 1 miliónu" instalovaných zařízení. To znamenalo celkové dodávky za půl roku v hodnotě 1,8 mil. Zatímco až doposud se většina nových projektů uskutečnila v USA, začíná "rozmach" lokálních smyček i v Evropě. Společnost Alcatel, jako vedoucí společnosti na světě v oblasti ADSL, těží z tohoto expandujícího trhu. Ve druhém čtvrtletí bylo 15% celkového podnikání společnosti v oblasti ADSL uskutečněno v Evropě.

V sektoru optických kabelů zůstávají i nadále hlavní hnací silou sítě pro podmořský přenos. V oblasti Tichomoří existuje významná poptávka, která podporuje růst. V pozemních přenosech byly zaznamenány úspěchy v USA, kde společnost získala dvě dodávky CLEC. Zároveň byla posílena pozice společnosti Alcatel v Evropě. I v USA bylo druhé čtvrtletí poznamenáno značným přesunem ve struktuře výrobků. Významné úspěchy v počátečním prodeji zaznamenává u hlavních provozovatelů v USA nabídka výrobků OptinexTM společnosti Alcatel pro optické výrobky nové generace, která nahrazuje tradiční výrobky Sonet. Při stávajícím počtu nahromaděných zakázek společnost Alcatel věří, že její nabídka nových výrobků OptinexTM se bude na celkovém obratu v oblasti optických vláken v USA v roce 2000 podílet zhruba 25%.

Společnost Alcatel dosáhla technologického průlomu v oblasti DWDM. Dokončuje úspěšně zkušební provoz prvního pozemního 40 Gb sytému. Oblast optoelektroniky zaznamenala významný nárůst i díky současné silné poptávce v oblasti prvků.

Tržby divize Space byly v průběhu druhého čtvrtletí i nadále slabé, což snížilo celkové výnosy segmentu. Vyčleníme-li divizi Space z tohoto segmentu, celkové výnosy tohoto podnikání se zvýšily o 74%. Druhé čtvrtletí však zaznamenalo zvrat v počtu přijatých zakázek. Mezi zakázkami byla i nedávno získaná smlouva, na jejímž základě společnost Alcatel dodá významnému severoamerickému poskytovateli satelitních služeb komerční družice nové generace. Taot zakázka znamená významný obrat na tomto trhu.

Provozní příjmy se v průběhu druhého čtvrtletí roku 1999 významně zvýšily díky významného přispění z oblasti provozovatelů poskytujících přenos dat a díky zvýšené ziskovosti v ADSL a pokračujícím pozitivním výsledkům v oblasti budování podmořských sítí.

Podniková a spotřebitelská sféra

Výnosy se zvýšily o 42,5%. Značný nárůst byl zaznamenán v oblasti mobilních telefonů a zvyšujícím se prodeji v oblasti datových služeb. Tato oblast zaznamenala v druhém čtvrtletí dvouciferný stabilní nárůst. Genesys byl poprvé konsolidován po celé tři měsíce, a protože byl na trhu na čele a předstihl konkurenci, přinesl velmi dobré výsledky. Tržby v oblasti přepínačů datových sítí LAN byly značné. Evropský trh s pobočkovými ústřednami naopak po velmi pozitivním výsledku prvního čtvrtletí, způsobeném velkým počtem nahromaděných zakázek v důsledku problémů s přechodem na rok 2000, nyní zaznamenal zpomalení. Cíle bylo přístrojů telefonů. Tržby byly velmi dobré ve většině evropských zemí, v Asii dosahuje velmi značného vlivu trh na Filipínách.

Provozní příjmy za celý segment se zlepšily, přičemž významným přínosem byla oblast mobilních telefonů.

Telekomunikační prvky

Výnosy byly silné ve všech výrobních divizích a zaznamenaly nárůst o 37,0%. Jedním z největších přínosů byla i nadále oblast optických kabelů, ve které vzrostl objem za první pololetí na 5,4 miliónu kilometrů oproti 3,7 miliónů v minulém roce. Dochází i k nárůstu u optických kabelů nové generace s novým typem kabelů TeralightTM. Tento kabel je určen pro vysokorychlostní přenos DWDW a již se ho prodalo 800 000 kilometrů. Poptávku v této oblasti podpořili provozovatelé veřejných sítí, kteří i nadále pokračují v budování svých sítí. Řešení rozvodů pro datové sítě LAN vykázala dobré výsledky s uspokojivým nárůstem v USA. V oblasti telekomunikačních prvků subsystémů byla přínosem celková vysoká poptávka a oblast zaznamenala velmi dobré čtvrtletí.

Provozní příjmy se opět významně zlepšily a byly i nadále poháněny vyššími objemy, dobrým cenovým prostředím a vysokou mírou využití kapacit.

tisková zpráva

Článek ze dne 28. července 2000 - pátek