logo itpoint.cz

T - View ISDN videotelefon

Pojďte se spolu s námi blíže seznámit s ISDN videotelefonem T - VIEW / Siemens.

T E S T U J E M E
Videotelefon T - View Siemens

ú v o d e m

Rozvoj telekomunikací, v tomto případě dostupnost služby ISDN, přivádí na náš trh nové a zajímavé výrobky. Videotelefon, který se již dá snad s trochou nadsázky označit přídomkem pro široké použití, mezi ně jistě patří. Snaha spojit přenos obrazu s telefonním hovorem je stará mnoho desítek let. Dosavadní řešení měla vždy charakter exkluzivity, prezentované obvykle na nějaké výstavě. Teprve současný rozvoj datových komunikací a zejména jejich prolínání s telefonní službou, jejímž výsledkem je dnešní všeobecně standardizovaná služba ISDN, poskytuje možnost pořídit si videotelefon, který skutečně nemusí jen fungovat ve dvojici se shodným sourozencem, ale s každým jiným účastníkem, pravda pokud je odpovídajícím způsobem vybaven. Nelze předstírat, že se videotelefon za současnou cenu zařízení i potřebné linky ISDN stane běžnou součástí každé domácnosti. Jde zatím stále o luxusní záležitost, ovšem i luxusní produkty najdou na trhu své uplatnění. Cena testovaného videotelefonu má navíc tendenci slibně klesat. Jde o optimální řešení pro manažerský stůl, kdy se nemusíte zabývat instalováním speciální karty do svého osobního počítače, což je další možnost, jak získat obrazové spojení. Pak ovšem musíte vždy spouštět příslušnou aplikaci, kdykoliv se chcete se svým protějškem vidět, musíte nastavovat kameru a podobně. Kompaktní videotelefon tento problém odstraní.

Testovaný výrobek ale není jen telefonem s obrazovkou. Současně jde o funkcemi nabitý záznamník, pochopitelně digitální, a samozřejmě telefon, pro který přídavek ISDN neznamená jen příslušnou zásuvku na zadní straně. Jeho možnosti dále rozšiřují video i audio vstupy a výstupy, jak je známe třeba z videa.

d e s i g n

U tvarového provedení se výrobce snažil skloubit futuristický vzhled odpovídají modernosti funkce, kterou přístroj plní, současně si ale nemohl dovolit odradit seriózní manažery, pro které je telefon podle mého názoru určen především. A konečně je vidět snaha udržet určitou kontinuitu vzhledu značky Siemens. To se vcelku podařilo, příbuznost se stolními telefony, ale také s bezdrátovou řadou Gigaset či novými mobilními telefony GSM téže značky je jasná. Je vidět jak v tvarování základního těla přístroje, tak ve vzhledu klávesnice. Jak dále uvádím, příbuznost je zřejmá i v logice ovládání. Můj vkus jen trochu překvapil skutečně nezvyklý tvar mikrotelefonu, který ale určitě není na újmu ergonomie vaší ruky, do které lehce zapadne. Možná je škoda, že část obsahující obrazovku TFT a kameru lze naklánět jen v malém rozsahu. Čekal jsem možnost úplného zaklapnutí, tak jak tomu je u notebooků. Pokud tedy potřebujete T-View přenášet, musíte být opatrní. Na druhou stranu je pravda, že videotelefon je mnohem méně určen k přenášení než notebook a tak vám to nemusí tolik vadit.

 T - View / ISDN videotelefon Siemens

t e l e f o n p l n ě v y u ž í v a j í c í s l u ž b y I S D N

Hned na počátku zapojení právě sestaveného telefonu jste vyzváni k zadání svého MSN čísla, aby T-View věděl, na které číslo má na vaší ISDN sběrnici reagovat. Tato MSN čísla můžete zadat i tři, pak si můžete nastavit odlišné druhy vyzvánění podle toho, pod jakým číslem jste právě voláni. Volba vyzváněcích melodií silně připomíná telefon Gigaset, kdy se melodie liší pouze rychlostí, s jakou jsou přehrávány. Neodbytně se nabízí srovnání s rozšířenými mobilními telefony GSM, kde nás služba více čísel pro hlasové volání jednoho přístroje teprve čeká. Kupodivu není nikde možnost volby zvláštního vyzvánění pro vybrané oblíbené volající, u mobilů se této funkci obvykle říká profily. Možnost vyvolit tónovou volbou tzv. VIP kód u záznamníku, a tím na sebe upozornit, je jen slabou náhražkou, která bude jistě v dalších verzích vylepšena. Ani dále se nevyhnu porovnávání se standardem GSM. I u T-View máte funkci uchování až deseti zmeškaných hovorů, navíc doplněnou časovým údajem a informací, pod kterým vaším MSN číslem se tak stalo. Jako u mobilů i zde se může místo čísla volajícího zobrazit přímo jeho jméno, pokud je ve vašem telefonním seznamu. Telefonní seznam má kapacitu 129 míst, což je ve srovnání s možnostmi luxusní třídy mobilních telefonů nemnoho. Jako u mobilu, i zde si můžete seznam rozdělit na část veřejnou a soukromou, která je pak chráněna heslem. Shodné je také hledání v seznamu a zadávání názvů. Tato unifikace je jedině výhodou, nemusíte si pamatovat různé postupy. I u dalších funkcí odhalíte příbuznost s rodinou Siemens, zvláště používáte-li i její další výrobky, které jsem zmínil při popisování vzhledu.

Kromě tlačítek, jejichž funkce je pevně určena, má T-View čtyři tlačítka, jejichž význam si určíte sami. Nejjednodušší je samozřejmě využít je pro zkrácené volby, na to jich je ale trochu málo. Spíše si tam přiřadíte nejčastěji aktivované služby, aby jste je nemuseli stále nastavovat přes různé vrstvy menu. Pokud si jedno tlačítko určíte jako Shift, ostatní tlačítka pak mohou mít dvě funkce. Bonbónkem je možnost určit jedno tlačítko jako Joker - Žolík, po jehož stisknutí volíte jakoukoliv funkci jejím dvouciferným kódem. Pokud tedy často využíváte mnoho funkcí, snadno si tyto zkratky zapamatujete.

Jen pro úplnost zmíním možnosti omezit zobrazení svého čísla (CLIR), možnost konference a jiné běžné ISDN služby. Při nastavení přesměrování máte možnost zvolit, pro které vaše MSN číslo má platit, máte také možnost přesměrovat celý provoz, tedy i včetně faxových spojení.

Jak je u výrobků Siemens zvykem, hlasitý telefon je velmi dobře navržen. Pokud stejně nejste spokojeni, může vám pomoci možnost vybrat si tři možnosti zvukového charakteru místnosti s ohledem na ozvěnu. Zejména sekretářky (anebo jejich šéfové?) ocení možnost automatického přihlášení telefonu po jednom zazvonění. Už trochu rafinovanější je monitoring místnosti, tentokrát samozřejmě včetně obrazu. Nejste přitom odkázáni jen na pevně vestavěnou kameru, použít můžete jakýkoliv videosignál. Pokud budete chtít ale sledovat zloděje, asi je vyplašíte. Při zapnutí sledování telefon totiž ošklivě pískne, pravděpodobně jde o nějaký zádrhel při aktivaci hlasitého telefonu, který se ale nikdy v jiných režimech neobjevil. Nejde totiž pouze o odposlech místnosti, můžete současně do místnosti hovořit.

Další ochranou funkcí je možnost zakázat volbu určitých čísel či směrů, ať už má jít o mezinárodní hovory nebo volání na 0609. Ještě rafinovanější je určení čísla, které je automaticky zavoláno, dotknete-li se jakéhokoliv tlačítka. Nějak se zdráhám uvěřit, že jde jen o baby-call, i když možná si i velcí manažeři berou děti do kanceláře.

I S D N z á z n a m n í k

U testovaného telefonu jde vlastně o trojitý záznamník. Pro každé ze svých MSN čísel můžete mít jiný režim. Jednak různé ohlášení, a jednak můžete zvolit režim pouze přehrání zprávy bez zanechání vzkazu pro jedno číslo a jiné ohlášení se záznamem pro druhé číslo. Také můžete individuálně pro jednotlivá MSN určit dobu automatického zapnutí či vypnutí záznamníku. Lze nastavovat pevnou délku vzkazu i počet zazvonění do přihlášení záznamníku. U jednotlivých zpráv potom máte informaci o čase jak hlasem, tak na displeji. Zde je také zaznamenáno číslo volajícího a jaké z vašich MSN čísel bylo voláno. Při poslechu vzkazů je přímo nabídnuta možnost volat zpět na zaznamenané číslo. Velmi příjemná je funkce zrychleného přehrávání, kdy díky digitalizaci hlasu není zkreslena frekvence. Barva hlasu je zachována, jen je prostě zvýšena rychlost. Během poslechu můžete zrychlení libovolně zapínat a rušit. Pochopitelně nejste připraveni ani o možnost dálkového ovládání pomocí tónové volby. Protože velikost paměti pro záznam není nekonečná, máte na displeji znázorněnu zbývající kapacitu jak graficky sloupcem, tak údajem o zbývajícím čase. Čas pro záznam můžete zvýšit volitelným snížením četnosti vzorkování signálu. I u tohoto záznamníku lze nahrávat probíhající hovory anebo zanechat vzkaz přímo přes mikrofon přístroje. K dispozici máte kapacitu kolem deseti minut záznamu, s tím, že odmlky v řeči jsou stlačeny.

v i d e o t e l e f o n

A jsme u toho nejzajímavějšího. Zrekapitulujme si, že T-View je vybaven barevnou obrazovkou TFT, používanou též u notebooků, s úhlopříčkou 14cm a rozlišením 320 x 240 bodů. Kameru tvoří CCD prvek 512 x 582 bodů, schopný snímat při osvětlení od 10 luxů. Jde tedy o kameru podobných parametrů, jako mají nejlevnější komerční videokamery. Bez obav tedy může být váš obraz zobrazován u vašeho protějšku na větší obrazovce, ať už půjde o monitor PC anebo televizor. Zpočátku mne trochu rušilo, že si se svým protějškem nehledíme do očí, jak podvědomě očekáváte pod dojmem sledování televizních hlasatelů. Ti mají ale k dispozici čtecí zařízení, díky kterému mohou hledět přímo do kamery. U videotelefonu je pochopitelně kamera umístěna poblíž obrazovky a takto vzniklá paralaxa způsobuje, že se svým protějškem na sebe hledíte poněkud bokem. Ovšem i na tuto situaci si rychle zvyknete.

Samostatnou kapitolou je možnost spojit se s veřejnou videokonferencí. Obvykle jde o jakousi obdobu webové kamery, známé z Internetu. Nevadí-li vám cena mezinárodního hovoru, můžete se spojit se CNN v Holandsku (+31 70 3205470) a na vašem telefonu vám bude přehrán jen pro vás přehled čerstvých světových zpráv. V tuzemsku se můžete podívat třeba do Zlína (067 7009906), do dopravní haly pražského Technického muzea (02 33377742) a nebo na areál brněnského výstaviště (05 43246203). V posledním případě si ale na rozdíl od Internetu můžete připadat jako policejní operátor či orwelovský Velký Bratr. Pomocí tónové volby totiž můžete s kamerou otáčet, naklápět, zaostřovat a měnit zoom. Možností je samozřejmě více, ale vaše nadšení budou zchlazovat naskakující korunky za spojení na displeji, další to vymožeností ISDN.

 T - View / pohled do nitra Národního technického muzea Praha  T - View / oko kamery se záklopkou

Nejste odkázáni jen na vestavěnou kameru a miniobrazovku. Telefon má vstup i výstup audio i video signálu na konektory Cinch, takže můžete svým partnerům přehrávat videozáznamy, nahrávat si svá spojení i s obrazem, či telefon propojit s televizorem nebo kamerou, která může pochopitelně sledovat prostor, který potřebujete. Vstupy signálu můžete volit i během spojení. Také můžete obraz zastavit, a to jak ten který jste přijímali, tak ten, který vysíláte. Pokud je telefon v klidu, můžete si předem nastavit sebe, pozadí i jeho polohu, aby bylo od vás vidět jen co uznáte vhodným. Při samotném spojení pak můžete zvolit obraz v obraze, kdy se v rohu přes přijímaný obrázek objeví váš obraz pro kontrolu záběru. Pokud s ním nejste spokojeni, můžete samozřejmě kameru vypnout přes menu anebo chcete-li si být jisti, můžete oko kamery zakrýt záklopkou, podobnou jako na klíčové dírce. Kvalitu spojení můžete zvýšit využitím obou B-kanálů, samozřejmě si takto zvýšíte i cenu spojení.

z á v ě r

Z celého přístroje T-View vyzařuje solidnost made in Siemens. Z možností služeb ISDN je vytěženo maximum funkcí, které můžete od kombinace telefon/video/záznamník chtít. Jak jsem již napsal v úvodu, je jasné, že konstruktéři využili postupy vyzkoušené již v jiných telekomunikačních přístrojích stejné značky. Samozřejmě zůstává prostor pro budoucí inovace. Rozvoj paměťové kapacity čipů jistě umožní doplnit záznam vzkazu i obrazem, velkým problémem by nemuselo být ani zavedení profilů vyzvánění podle identifikace volajícího, jak známe z mobilů. Získáte zařízení, které splní vše, co od něj můžete očekávat a možná postupně objevíte i jeho další možnosti. Stávající koncová cena tohoto přístroje včetně DPH je 40.975,00 Kč

Za laskavé zapůjčení děkujeme firmě Setos s.r.o., která provozuje mimo jiné i známou síť prodejem mobilních telefonů Space. Na jejich infolince 0800140140 pak můžete zjistit další informace, nejen o testovaném videotelefonu T-View Siemens.

testováno ve dnech 6 - 9. března 2000 v TESTCENTRU TELEFONIE, Praha 4, Hvožďanská ul. č. 3

Článek ze dne 13. března 2000 - pondělí