logo itpoint.cz

Telefon je lepší než Zemák - aneb ČSSD chce v předvolebním klání oslovit až 10 % obyvatel ČR !

Akci rozjel Lidový dům začátkem září a v průměru každý sedmý oslovený praští zlověstně svým sluchátkem ...

Podle šéfa public relations Lidového domu Michala Kuciána je telemarketing účinnější než mítinky. Tvrdí, že jde o mnohem bezprostřednější komunikaci s lidmi, co je trápí a jak si ve volebním klání stojí ostatní politické strany.

 ČSSD telefonuje ...

Organizačně je tato akce realizována tak, že na každém okresním sekretariátu strany každý pracovní den telefonuje šest žen (většinou pracují na smlouvu a ani nemusí být členkami strany) a volají náhodně podle Zlatých stránek - nejpozději do 19:15 - aby nerušily první televizní zprávy.

Celá konverzace probíhá podle předem připraveného schematu :

  1. Dobrý den, tady Nováková, volám za Českou stranu sociálnědemokratickou. Nezdržím vás déle než tři minuty. Smím se zeptat, zda přijdete k volbám ?
  2. Kterou stranu jste volil(a) minule a které dáte svůj hlas letos ?
  3. Jaké jsou nejožehavější problémy v Vašeho místě bydliště ?

Počet těch, kteří hned praští sluchátkem, se podle šéfa public relations Lidového domu Michala Kuciána pohybuje od patnácti % výše  v závislosti na charakteru okresu. Zájem o milý předvolební rozhovoe tedy nemá zhruba každý sedmý oslovený potencionální volič.

Článek ze dne 11. října 2000 - středa