logo itpoint.cz

Telefonica a KPN poblíž spojení

Španělská Telefonica zpečetila v pondělní noci sjednocení nejvyššího stupně s holandskou telekomunikační firmou KPN ( mimo jiné partner Českého Telecomu). V tom by byly prvním přeshraničním spojením mezi dvěma evropskými bývalými monopolními operátory.

Španělská Telefonica zpečetila v pondělní noci sjednocení nejvyššího stupně s holandskou telekomunikační firmou KPN ( mimo jiné partner Českého Telecomu). V tom by byly prvním přeshraničním spojením mezi dvěma evropskými bývalými monopolními operátory.

Náčrt dohody by dal akcionářům Telefonici 60 procent ve sloučené společnosti, ačkoli jedna osoba obeznámená s rozhovory varovala že zde existovaly ještě k vyřešení závažné sporné otázky před odsouhlasením dohody.

Vyjednávání mezi oběma nabralo na intenzitě tento týden bezprostředně po dřívějších rozhovorech mezi KPN a NTT DoCoMo, japonským bezdrátovým operátorem, který by přinesl alianci mobilní služby. Rokování s japonskou společností jsou chápaná jako důvod, jenž vedl minulý týden KPN k odložení svých záměrů na zahájení veřejné nabídky vlastního bezdrátového projektu. Nicméně, jak uvedl stejný člověk blízký těmto firmám, zatímco DoCoMo byla zatím ponechaná na vedlejší koleji díky vyjednávání KPN s Telefonicou, stále ještě může dostat část partie v příští bezdrátové alianci. Fúze mezi španělskou telekomunikační společností, která má burzovní hodnotu skoro 90 miliard$, a KPN, jenž má cenu 63 miliard$, by vytvořilo nového uchazeče do klubu evropských velkých operátorů. Ani jedna , ani druhá firma nebyla považovaná za dost významnou soutěžit za sebe sama v prudce se sjednocujícím evropském telekomunikačním odvětví.

Telefonica v pondělí sdělila , že KPN s hovořila o několika věcech, včetně možnosti integrace "všech svých obchodů nebo části". Firemní prohlášení byla zřejmě reakce k sobotnímu sdělení KPN, že ještě prověřuje vhodnost spojení. Zde byla Telefonica zmíněna jako potenciální partner, a dále odkazovala k dalším nejmenovaným firmám. KPN minulé noci popisovala úplné sloučení s Telefonicou jen jako " možnost". Rokování se španělskou skupinou probíhala ohledně několika věci a další s jinými dodavatelskými firmami. Holandská firma doufala, že různorodé sady rozhovorů by byly uzavřené během týdnů. Zatímco bylo diskutované sloučení v plném měřítku, lidé účastnící se jednání naznačovali, že je možné aby se aliance omezila na strategickou smlouvu pokrývající jejich mobilní a internetové projekty. " Oba dřívější monopolní telekomy sledují zejména obsah, jak přilákat a udržet zákazníky online, zatímco evropský internetový sektor vyčkává na pevné měsíční poplatky za Internet. Lidé z Madridu připomněli, že jakékoliv obchodní spojení by vyžadovalo souhlas obou vlád.

Článek ze dne 3. května 2000 - středa