logo itpoint.cz

Test malé telefonní ústředny ODYSEUS 1/4 - od českého výrobce Alphatech

Každý nový výrobek, ať již jde o nový telefon nebo jako v tomto případě o telefonní ústřednu, se snaží posunout laťku v některé kategorii. V případě ústředny ODYSEUS to patrně bude olympijská disciplína nejlevnější malá ústředna ...

Každý nový výrobek, ať již jde o nový telefon nebo jako v tomto případě o telefonní ústřednu, se snaží posunout laťku v některé kategorii. V případě ústředny ODYSEUS to patrně bude olympijská disciplína nejlevnější malá ústředna. Nakonec i grafické zpracování názvu odkazuje na antické kořeny. Je nutno ihned podotknout, že nízké ceny není dosahováno na úkor pestrosti funkční výbavy. Nakonec sám výrobce, kterým je firma s povědomým jménem na českém trhu Alphatech s.r.o., vidí ve svých propagačních materiálech její uplatnění zejména v rodinném domku a možná v malé firmičce. Což nakonec dnes bývá jedno a to samé. Obslouží jedinou státní linku a čtyři telefonní pobočky, kdy se předpokládá, že nemusí jít jen o prosté telefony. Místo nich může být instalován dveřní vrátník a fax či faxmodem. Tato zařízení musí být instalována na konkrétní pevně určené porty ústředny.

 ODYSEUS 1/4

Konstrukci ústředny představuje jediná destička plošného spoje, ukrytá v plastové krabičce s půdorysem 11 x 17cm. Zdroj představuje pevně připojený adaptér, což jistě též přispělo k dosažení malých rozměrů. K připojení neslouží šroubovací svorky, ale běžné zásuvky pro modulární konektory, jak pro pobočky, tak také pro státní linku.

Přepínání různých režimů typu den/noc i programování se provádí běžným způsobem tónovou volbou z prvního telefonu. Programování je kryté číselným heslem před nežádoucími či nechtěnými změnami. Neobvykle na mne zapůsobila možnost testovat délku flashe pro každou pobočku, kdy vám tón naznačí, zda se zkoušený přístroj s funkcí flash vejde s jejím trváním do tolerance, a pokud nikoliv, tak proč.

U faxového přepínače můžete volit jak aktivní režim, kdy ústředna přijme sama volání, a následně vyzvoní příslušnou pobočku pro hlasové nebo faxové spojení, či pasivní režim, kdy ústředna sama hovor nepřijme, ale monitoruje spojení, které jste přijali na obyčejném telefonu a pokud je zjištěn faxový CNG tón, má být hovor přepojen na fax automaticky. Pokud zvolíte provoz s dveřní hláskou, je volání od této hlásky odlišeno rytmem vyzvánění a jsou zavedena některá logická opatření, jako třeba nemožnost přepojit na hlásku hovor zvenku.

Jak je již dnes standardem, ústředna bez napájení propojí vnější linku s první pobočkou. U takto malé ústředny ani nepostrádám chybějící přesměrování. Režim vyzvánění z vnější linky je trojí. Tedy vyzvání ihned, nevyzvání vůbec a konečně vyzvání až po určitém počtu zavonění. Tento počet lze nastavit pro každou pobočku zvlášť. V odchozím směru pak lze pro pobočku zvolit přímý přístup na vnější linku, tedy bez nutnosti vytáčet obvyklou nulu. Pokud přesto z takové pobočky chcete volat vnitřně, můžete buď použít třikrát flash anebo tónově klávesu *.

 ODYSEUS - pohled do nitra ústředny

Přímý přístup na státní linku a režim vyzvánění může být nastaven rozdílně v rámci nastavení ústředny den/noc. Pokud není vnější linka k dispozici, lze si jí nechat rezervovat.

Omezení volby představuje možnost definovat až deset čísel či předčíslí, která nejdou z této ústředny volat. Tato omezení pak platí pro celý systém. Lze však také zároveň zvolit heslo, které umožní majiteli volat bez definovaných omezení.

Jako zvláštní přednost výrobce zdůrazňuje bezproblémovou průchodnost signálu mezi pobočkami a vnější linkou. Ústředna tak umožní přenos čísla volajícího, samozřejmě až tuto službu bude poskytovat operátor i pro analogovou linku, tak, jako tomu je například v Německu. Zejména ale nedochází k ovlivňování přenosu dat. Jak jsme si sami zkusili, modem dosahoval stejných přenosových rychlostí jako bez vřazené ústředny.

Přes pochvalná slova jsem ale zjistil určité rozpory oproti návodu, patrně způsobené nedokonalým odladěním software ústředny. K testování jsme totiž získali postupně dva exempláře, poté co jsme u prvního objevili určité problémy s faxovým přepínačem. Výrobce se ale postavil k problému čelem a okamžitě vyvinul novou opravenou verzi programového vybavení, která ve druhém zkoušeném kusu již pracovala perfektně. Dokonce přibylo zdokonalení, kdy pokud je zjištěno faxové volání v době, kdy pobočka s faxem vede vnitřní hovor, je zajištěna priorita faxového volání a vám pouze stačí stisknout startovací tlačítko na faxu, aniž musíte vnitřní hovor zvláště ukončovat. Jediným omezením tak je nemožnost navázat vnitřní hovor, pokud je obsazena státní linka. Obrácená situace, tedy navázání vnějšího spojení současně s jiným existujícím vnitřním spojením, je možná bez problémů. Jsme rádi, že i naše redakce se tak trochu podílela na zdokonalení toho sympatického výrobku.

Další info k ústředně naleznete v našem katalogu telefonních ústředen >>> .

Lze konstatovat, že jde o ústřednu velmi zajímavou a perspektivní pro všechny, komu bude stačit její kapacita výstavby. Její cena je momentálně o cca 1000 Kč nižší než u jejího rivala, ústředny TINA106. Ta má jen o dvě pobočky vyšší kapacitu při obdobném rozsahu funkcí.

Za zapůjčení zařízení k našemu testování děkujeme jejímu výrobci, firmě Alphatech s.r.o., Jeremenkova 88, Praha 4.

Článek ze dne 21. listopadu 2000 - úterý