logo itpoint.cz

Testujeme euroISDN telefonní přístroj FIC-668 ISDN

Výrobcem je Formosa Industrial Computing, Inc. FIC-668 ISDN umí téměř vše, co může zákazník ze své linky lSDN dnes získat. Telefon tak atakuje náš trh zejména nízkou cenou, která pro koncového zákazníka činí v době testu asi 4100Kč bez daně.

T E S T U J E M E
FIC-668 ISDN / euroISDN telefonní přístroj

v z h l e d   a   k o n s t r u k c e

Jak je již z názvu patrné, dnes testovaný telefon pochází z Taiwanu, postaru z ostrova Formosy. Výrobcem je Formosa Industrial Computing, Inc. Telefon atakuje náš trh zejména nízkou cenou, která pro koncového zákazníka činí v době testu asi 4100Kč bez daně. Na telefon, který je samozřejmě homologován a skutečně umí téměř vše, co může zákazník ze své linky lSDN dnes získat, to je skutečně zajímavá cena, když konkurenční výrobky, které již ani nemohou o mnoho více umět, stojí o mnoho desítek procent více.

 ISDN telefon FIC 668

Telefon FIC 668 je schválen pro použití v ČR - viz schvalovací značka ČTÚ 2000 3 / T 1401

Do jisté míry je zde ale vidět analogie s nabídkou běžných telefonních přístrojů, když ty nejlevnější samozřejmě musí také zvládnout alespoň své standardní funkce, a nízké ceny je dosahováno úspornou konstrukcí. V tomto případě mne překvapilo konstrukční řešení vidlicového spínače. U každého telefonního přístroje jde o nejnamáhanější díl a tomu obvykle odpovídá jeho robustnější konstrukce. Zde jej však tvoří tlačítko na membránové klávesnici, na které tiskne páčka z misky mikrotelefonu. Jde podle mých zkušeností sice o vtipné, ale přesto dost neobvyklé řešení.

 

Telefon má moderní tvar decentní černé matné barvy. Hmatníky tlačítek číselnice i ovladačů zkrácených voleb a jiných funkcí představuje tvrdý plast, který bude asi odolnější proti znečištění než také používané hmatníky z tvrdé pryže, ty zase bývají příjemnější na omak.

i n s t a l a c e

Na běžnou ISDN linku Telecomu nebude zřejmě problém přístroj připojit. V návodu je popsána i procedura resetu, na kterou u základního telefonního přístroje asi nejsme zvyklí. U podstatně složitějšího přístroje ISDN však své místo má. Návod ho doporučuje provést při první instalaci, při chybné funkci přístroje, nebo po aktualizaci software. Přístroj nemá možnost externího napájení, je tedy napájen přímo z linky.

Zde se může uživatel potkat s téměř nepřekonatelnými problémy, to pokud bude chtít přístroj použít například jako pobočkový s ústřednou, která napájení ne vždy zajišťuje. Na druhou stranu máte možnost nastavovat i zda má telefon zůstat v provozu při výpadku lokálního napájení, kdy ukončovací terminál sítě přechází do úsporného režimu a nemůže napájet všechna zařízení případné sběrnice z linky operátora. Pomocí stejné skupiny přepínačů na spodku přístroje také nastavujete parametry důležité pro provoz na sběrnici S0, tedy zakončovací odpor a režim Point to Point nebo Multipoint.

p o u ž i t í

Správný telefon ISDN musí mít displej. Zde je v dvouřádkovém provedení, kdy v klidovém stavu je na prvním řádku jednopísmenová informace o každé aktivované funkci a dále datový a časový údaj, který buď telefon získá ze sítě, anebo ho můžete ručně nastavit. Druhý řádek je popiskou aktuální funkce čtyř softtlačítek, umístěných pod displejem. Kontrast displeje lze též nastavovat.

Pokud jde o paměti telefonních čísel, telefon se příliš neodlišil od analogových telefonů střední třídy. Jeho kapacita je jednak dvanáct čísel v běžné paměti a osm čísel pod tlačítky pro přímou volbu.

Přístroj umí také nastavit funkci monitoringu místnosti, která je v návodu označena jako BabyCall. Funkci volby nastaveného čísla stiskem libovolného tlačítka pro volání návod nazývá nouzovým voláním.

Pokud to operátor umožní, nejste ochuzeni ani o možnost pracovat s textovými zprávami, přenášenými od uživatele k uživateli. Pomocí funkce AoC, neboli informace o ceně hovoru lze jen zobrazovat částku za probíhající hovor. Bohužel zde není možnost využít tyto údaje např. pro nastavení celkových peněžních limitů hovorného. Můžete ale nastavit maximální částku za jeden hovor. Některá citlivější nastavení telefonu jsou chráněna heslem proti neoprávněným změnám. Nakonec heslem lze uzamknout i celý telefon, pak je možný pouze příjem hovorů.

Charakteristické pro používání linky ISDN je využívání vícenásobných čísel (MSN). Testovaný telefon může mít nastavena tři čísla MSN, což je nepochybně zcela dostatečné. Bohaté možnosti má blokování odchozích hovorů. Mimo zmíněného omezení částky za hovor lze zřídit seznam deseti čísel, respektive začátků čísel, kdy lze povolit pouze hovory čísel odpovídajících seznamu, anebo podmínku otočit a naopak povolit všechna čísla, která se v seznamu nevyskytují. Pro příchozí hovory lze nastavit pět čísel, na jejichž volání telefon nebude reagovat. Pro volbu druhu vyzvánění jsou k dispozici čtyři typy, bohužel nelze je volit například podle toho, které naše MSN číslo bylo voláno.

Při telefonování nejste omezeni jen mikrotelefonem, ale lze využívat i hlasitý telefon. Také můžete volit čísla podobně jako u mobilního telefonu, kdy nejprve navolíte číslo - a máte možnost si ho zkontrolovat, načež ho odešlete do sítě najednou. S technologií ISDN samozřejmě nedojde k žádnému zdržení volby jako v analogových systémech. Opět jako u mobilních telefonů GSM i zde je záznam o historii hovorů, tedy záznam o deseti posledních příchozích a odchozích hovorech včetně časového údaje s možností zavolání na zaznamenaná čísla. Jen na okraj zmíním podporu ostatních funkcí ISDN, jako čekající volání, zachycení zlomyslného volání, anebo všechny druhy přesměrování hovorů. Pokud existuje podpora sítě, telefon je připraven i pro konferenční hovory.

z á v ě r

Na závěr lze jen zopakovat co již bylo uvedeno na začátku. Telefon splní vše, co od linky EuroISDN můžete žádat, při své nízké ceně však nenabízí o mnoho více. Jde o dobrou volbu, pokud linku využíváte i jinak než pro telefonování a přístroj potřebujete pro zajištění jistoty spojení, i při vypnutém počítači. Za zapůjčení přístroje k testu děkujeme jeho dovozci, firmě INTERBELL s.r.o., Čechyňská 9, 602 00 Brno. TEL 05-4321 7211, FAX 05-4321 7212, e-mail info@interbell , http://www.interbell.cz .

testováno ve dnech 18 - 20. prosince 2000 v TESTCENTRU TELEFONIE, Praha 4, Hvožďanská ul. č. 3

Článek ze dne 21. prosince 2000 - čtvrtek