logo itpoint.cz

V oblasti telekomunikací nás zpráva Evropské unie chválí, ale i kárá

Pozitivně je hodnoceno především přijetí nového telekomunikačního zákona, posílení úlohy regulátora trhu, zrušení exkluzivity současného monopolního provozovatele a přijetí nových pravidel definice cen v konkurenčním prostředí.

Zpráva Evropské unie hodnotící připravenost České republiky ke vstupu do Evropské unie obsahuje v oblasti telekomunikací pochvalné i kritické body. Po prostudování zprávy to sdělil generální ředitel telekomunikační společnosti Contactel Michal Čupa.

Pozitivně je hodnoceno především přijetí nového telekomunikačního zákona, posílení úlohy regulátora trhu, zrušení exkluzivity současného monopolního provozovatele a přijetí nových pravidel definice cen v konkurenčním prostředí.

Zpráva EU však podle představitelů Contactelu současně upozorňuje, že přísliby liberalizace telekomunikací od roku 1994 přilákaly do ČR velké množství významných investorů, jejichž pozici i další fungování nový zákon odkladem liberalizace ovlivnil negativně.

EU ve zprávě poznamenává, že nový zákon nevymezuje nutnost zavedení svobodné volby poskytovatele telekomunikačních služeb a  nezavádí povinnost tvořit tarify za služby na bázi skutečných nákladů. Zpráva dále zdůrazňuje, že je nezbytné zavést volbu operátora co nejblíže k datu liberalizace (1. 1. 2001) a že je třeba urychleně přijmout chybějící dodatečné právní úpravy, které by znamenaly skutečné otevření telekomunikačního trhu.

Negativně je ze strany EU hodnocena i skutečnost, že státní úředníci jsou zastoupeni v orgánech telekomunikačních společností.

Stejně jako v minulosti EU ve zprávě považuje vývoj v telekomunikacích za jeden z lakmusových papírků ekonomického zdraví kandidátských zemí. EU je potěšena pokrokem, který byl v oblasti českých telekomunikací učiněn, domnívá se M. Čupa. Podle něj zpráva zároveň uvádí, že však tento pokrok zůstal v oblasti telekomunikací na půli cesty - přitom je v ČR technicky snadno řešitelný, na rozdíl od snahy prokázané například v oblasti sociálních otázek, které jsou legislativně i společensky velmi komplikované.

 Česká informační agentura
pk

Článek ze dne 10. listopadu 2000 - pátek