logo itpoint.cz

Valná hromada telekomunikační společnosti Aliatel nerozhodla o plánovaném zvýšení základního jmění

Základní jmění se mělo navýšit na 2,5 mld. Kč - valná hromada se ale rozhodla pro poskytnutí akcionářské půjčky.

Valná hromada telekomunikační společnosti Aliatel minulý týden nerozhodla o plánovaném zvýšení základního jmění na 2,5 mld. Kč
(tj. o přibližně o 1,2 mld. Kč). Tisková mluvčí společnosti sdělila, že Aliatel zajistí peníze jiným způsobem - valná hromada totiž rozhodla o poskytnutí akcionářské půjčky.

Valná hromada se shodla na zajištění financování všech aktivit dle schváleného rozpočtu. Plány dalšího rozvoje firmy ohroženy nejsou a žádné další rozhodnutí o jiném způsobu financování není třeba, neboť půjčka je běžným způsobem financování, dodala tisková mluvčí. Popřela tak spekulace některých médií, hovořící o tom, že Aliatelu peníze na rozvoj i provoz stačí jen do konce letošního roku.

Dalším bodem jednání bylo seznámení valné hromady s průběhem prodeje 100 % akcií zahraničnímu zájemci. Ze zprávy vyplývá, že jednání dále intenzivně probíhají a přes jejich složitost se dá očekávat brzké dokončení celé transakce. Jednání s britskou společností Energis byla zahájena v srpnu letošního roku. Zásadní body, jako zajištění průběžného financování společnosti a jejích budoucích investic, smluvní zajištění spolupráce s REAS a vstup Aliatelu na trh veřejných hlasových služeb, již byly vyjasněny.

Příští zasedání valné hromady bude svoláno v týdnu po 18. prosinci. Na programu jednání bude projednání rozpočtu na rok 2001 a business plánu Aliatelu na dalších pět let.

Aliatel i v letošním roce vykáže ztrátu. Ta však bude asi o 80 miliónů Kč nižší, než bylo pro rok 2000 plánováno. Dosažení zisku firma plánuje na rok 2002.  Aliatel očekává v letošním roce tržby přibližně 600 miliónů Kč (za prvních devět měsíců to bylo 415 mil. Kč), což by měl být trojnásobek tržeb loňského roku. Firma letos investuje 1,1 miliardy Kč.

Šedesát procent akcií Aliatelu nyní vlastní Jihočeská energetika, která začátkem letošního roku převzala akciové podíly dalších regionálních distributorů elektřiny - původně spoluakcionářů Aliatelu. Zbytek drží německá RWE Telliance.

Aliatel disponuje vlastní optickou sítí, která má 113 přípojných bodů ve 37 městech.

 Česká informační agentura
pk

Článek ze dne 21. listopadu 2000 - úterý