logo itpoint.cz

VIZE 21 - konference o telekomunikačních službách v konkurenčním prostředí

Proběhne ve dnech 11. - 12. září 2000 v Brně, hotel Holiday Inn. Časopis Convergence připravuje ve spolupráci s Asociací provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí a za organizační podpory Reklamní agentury SYMMA již druhou celostátní konferenci VIZE 21, tentokrát zaměřenou na nabídku telekomunikačních služeb v konkurenčním prostředí.

Není nic napínavějšího než současný vývoj v oblasti telekomunikací. Jeho součástí jsou nejen moderní technologie, ale především blížící se liberalizace trhu, otázky ekonomické i společenské. České telekomunikace jsou dnes na rozcestí mezi inovacemi, konkurencí a regulací.

Jedna z cest vytváření optimálních podmínek na otevřeném telekomunikačním trhu je nepochybně větší a konkrétní informovanost, která umožní potenciálním zákazníkům orientaci v mnohdy složité nabídce telekomunikačních služeb poskytovaných operátory pevných, rádiových i mobilních sítí; v jejich tarifní a obchodní politice, jež nabídne uživatelsky přfvětivé rozhraní, mobilitu, přístup k internetu, bezpečnost dat.

Časopis Convergence připravuje ve spolupráci s Asociací provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí a za organizační podpory Reklamní agentury SYMMA již druhou celostátní konferenci VIZE 21, tentokrát zaměřenou na nabídku telekomunikačních služeb v konkurenčním prostředí.

Programová koncepce konference, která se uskuteční ve dnech 11. - 12. září 2000 v Kongresovém centru hotelu Holiday Inn v Brně, poskytne účastnfkům informace o optimálních možnostech využití nabídky služeb na telekomunikačním trhu otevřeném všem perspektivním účastníkům.

Hlavnímu jednacímu dni konference 12. září 2000 předchází společenský večer ve vinárně U královny Elišky dne 11. září v 19:00 hod., kde bude pro nás potěšením Vás přivítat.

V dopolednfm programovém bloku 12. září 2000 vystoupí :

Karel Březina, ministr a vedoucí Úřadu vlády ČR - zahájení konference

David Stádnik, předseda Českého telekomunikačniho úřadu - Úloha nového regulačního orgánu v podmínkách liberalizace

Karel Neuwirt, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů - Ochrana osobnfch údajů v EU a v ČR

Jiří Přibyl, konzultant Národniho bezpečnostnfho úřadu - Současný stav a perspektivy ochrany dat v informatice

V odpoledním programovém bloku, kterému bude předsedat pan Svatoslav Novák, předseda Asociace provovozovatelů veřejných telekomunikačnich sítí. Představí se současní i budoucí významní hráči na telekomunikačním trhu se svými produkty a obchodní strategií.

Pokud se chcete seznámit s nabídkou telekomunikačních a informačnfch služeb na našem trhu a se způsoby jejich efektivního a ekonomického využívání vedoucího k výrazným úsporám nákladů, kontaktujte :

Reklamní agenturu SYMMA Reklamní agentura s.r.o.
pí Martínková, Muchová
Kounicova 13, POBOX 643
661 43 BRNO
TEL/FAX 05-4121 3800 nebo 4132 1254 linka 256
e-mail : symma@mbox.vol.cz

Vložné ve výši 2.950,00 Kč (včetně 22 % DPH) poukažte na č.ú. : 1116540257 / 0100 KB-Berno venkov.

Současně je možné uhradit v případě zájmu i poplatek za ubytování :

Článek ze dne 1. září 2000 - pátek

Porovnávač zájezdů. Najděte nejlevnější! Nabídka zájezdů přímo od CK.
Trápí vás často vaginální mykóza? Víte co vám může pomoci?
Analýzy pro live sázky. Jak to bylo dříve ve stejném čase a stejném skóre?