logo itpoint.cz

VIZE 21 - konference o telekomunikačních službách v konkurenčním prostředí

Proběhne ve dnech 11. - 12. září 2000 v Brně, hotel Holiday Inn. Časopis Convergence připravuje ve spolupráci s Asociací provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí a za organizační podpory Reklamní agentury SYMMA již druhou celostátní konferenci VIZE 21, tentokrát zaměřenou na nabídku telekomunikačních služeb v konkurenčním prostředí.

Není nic napínavějšího než současný vývoj v oblasti telekomunikací. Jeho součástí jsou nejen moderní technologie, ale především blížící se liberalizace trhu, otázky ekonomické i společenské. České telekomunikace jsou dnes na rozcestí mezi inovacemi, konkurencí a regulací.

Jedna z cest vytváření optimálních podmínek na otevřeném telekomunikačním trhu je nepochybně větší a konkrétní informovanost, která umožní potenciálním zákazníkům orientaci v mnohdy složité nabídce telekomunikačních služeb poskytovaných operátory pevných, rádiových i mobilních sítí; v jejich tarifní a obchodní politice, jež nabídne uživatelsky přfvětivé rozhraní, mobilitu, přístup k internetu, bezpečnost dat.

Časopis Convergence připravuje ve spolupráci s Asociací provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí a za organizační podpory Reklamní agentury SYMMA již druhou celostátní konferenci VIZE 21, tentokrát zaměřenou na nabídku telekomunikačních služeb v konkurenčním prostředí.

Programová koncepce konference, která se uskuteční ve dnech 11. - 12. září 2000 v Kongresovém centru hotelu Holiday Inn v Brně, poskytne účastnfkům informace o optimálních možnostech využití nabídky služeb na telekomunikačním trhu otevřeném všem perspektivním účastníkům.

Hlavnímu jednacímu dni konference 12. září 2000 předchází společenský večer ve vinárně U královny Elišky dne 11. září v 19:00 hod., kde bude pro nás potěšením Vás přivítat.

V dopolednfm programovém bloku 12. září 2000 vystoupí :

Karel Březina, ministr a vedoucí Úřadu vlády ČR - zahájení konference

David Stádnik, předseda Českého telekomunikačniho úřadu - Úloha nového regulačního orgánu v podmínkách liberalizace

Karel Neuwirt, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů - Ochrana osobnfch údajů v EU a v ČR

Jiří Přibyl, konzultant Národniho bezpečnostnfho úřadu - Současný stav a perspektivy ochrany dat v informatice

V odpoledním programovém bloku, kterému bude předsedat pan Svatoslav Novák, předseda Asociace provovozovatelů veřejných telekomunikačnich sítí. Představí se současní i budoucí významní hráči na telekomunikačním trhu se svými produkty a obchodní strategií.

Pokud se chcete seznámit s nabídkou telekomunikačních a informačnfch služeb na našem trhu a se způsoby jejich efektivního a ekonomického využívání vedoucího k výrazným úsporám nákladů, kontaktujte :

Reklamní agenturu SYMMA Reklamní agentura s.r.o.
pí Martínková, Muchová
Kounicova 13, POBOX 643
661 43 BRNO
TEL/FAX 05-4121 3800 nebo 4132 1254 linka 256
e-mail : symma@mbox.vol.cz

Vložné ve výši 2.950,00 Kč (včetně 22 % DPH) poukažte na č.ú. : 1116540257 / 0100 KB-Berno venkov.

Současně je možné uhradit v případě zájmu i poplatek za ubytování :

Článek ze dne 1. září 2000 - pátek