logo itpoint.cz

Zájem o České radiokomunikace stoupá - hlásí se už asi deset zahraničních investorů

Podle Fondu národního majetku má o 51 % podíl státu v Českých radiokomunikacích zájem deset investorů. Vláda však zřejmě ani v prosinci nerozhodne o novém vlastníkovi. Původně měl být přitom znám již v září.

Podle Fondu národního majetku má o 51 % podíl státu v Českých radiokomunikacích zájem deset investorů. Vláda však zřejmě ani v prosinci nerozhodne o novém vlastníkovi. Původně měl být přitom znám již v září.

Podle tiskové mluvčí FNM rozesílá již privatizační poradce informační memorandum zájemcům, kteří uhradili vstupní poplatek 3000 dolarů. Předběžné nabídky mu mohou zájemci předložit nejpozději do 4. prosince 2000. Podle atraktivity předběžných nabídek vybere meziresortní vyhodnocovací komise pro privatizaci Českých Radiokomunikací ve spolupráci s privatizačním poradcem užší okruh uchazečů. Ti by své závazné nabídky měli předložit v lednu. Vlastní privatizaci nejvíce zdrželo vypořádání kompenzace za opci na zvýšení podílu v mobilním operátoru RadioMobil konsorciem CMobil. Dohoda o vyplacení kompenzace ve výši 550 miliónů dolarů mezi CMobilem a ČRa se již uskutečnila a firma by měla prostředky zaúčtovat ještě letos. Jména uchazečů o České Radiokomunikace nebyla dosud zveřejněna, přdpokládá se však, že mezi nimi nebudou cybět Deutsche Telekom, Tele Danmark, francouzská Vivendi, Telecom Italia, americké fondy EMP a Hicks, Muse, Tate & Furst. Zkomplikovat privatizaci nejen Českých Radiokomunikací, ale i Českého Telecomu může dodatek obchodního zákoníku, který vstoupí v platnost od 1. ledna 2001. Zájemce o majoritu bude totiž muset nabídnout odkup akcií menšinovým vlastníkům. To s největší pravděpodobností ovlivní i cenu, kterou budou investoři ochotni zaplatit.

Článek ze dne 21. listopadu 2000 - úterý