logo itpoint.cz

Zlevnění mezinárodních hovorů Českého Telecomu

ČT připravil na základě jednání s Českým telekomunikačním úřadem a cenového rozhodnutí 06/VNS/2000 finální návrh cen za mezinárodní volání pro rok 2001.

ČESKÝ TELECOM, a.s., připravil na základě jednání s Českým telekomunikačním úřadem a cenového rozhodnutí 06/VNS/2000 finální návrh cen za mezinárodní volání pro rok 2001. Navržené ceny, podléhající schválení nezávislým regulátorem, vstoupí v platnost k 1.lednu 2001.

Telefonování do všech sousedních zemí bude jak pro podnikové zákazníky, tak i pro domácnosti výrazně levnější. Cena za 1 minutu hovoru poklesne pro podnikové zákazníky ze současných 9,50 Kč/min v silném provozu, resp. 8,50 Kč/min v slabém provozu na 8,30 Kč/min, resp. 7,60 Kč/min. Domácnosti pak zaplatí za stejné volání v silném provozu 8,80 Kč/min, cena za 1 minutu hovoru v slabém provozu je pro obě skupiny zákazníků shodná (tedy 7,60 Kč/min). Řádově se jedná o zlevnění mezinárodních hovorů do sousedních zemí ve slabém provozu o 10,5%, v silném provozu o 12,5% u podnikových zákazníků, resp. o 7,5% pro domácnosti. Přehled všech cen mezinárodních hovorů je v Příloze této tiskové zprávy.

"Pro zákazníky ČESKÉHO TELECOMU jsme připravili rovněž značné zlevnění mezinárodních hovorů do významných západoevropských destinací, jakými jsou např. Belgie, Nizozemí či Francie", řekl Kamil Čermák, výkonný ředitel pro prodej a marketing ČESKÉHO TELECOMU, a.s. "Toto zlevnění se například pro domácnosti pohybuje řádově kolem 35% pro volání v silném provozu", dodal Kamil Čermák. Tato skupina zemí byla rovněž rozšířena o Kanadu a USA, které také zaznamenaly výrazné snížení cen, pro podnikové zákazníky se jedná o zlevnění ve výši téměř 25%, pro domácnosti pak o 20% v silném provozu. K dalšímu zvýhodnění cen mezinárodních hovorů dojde také v souvislosti se zavedením variantních cenových programů k 1.dubnu 2001.

Pro mezinárodní hovory bude od 1.ledna 2001 zavedena stejně tak jako pro hovory místní a meziměstské časová tarifikace. Jednotlivá volání budou účtována po sekundách, přičemž minimální zpoplatněná délka hovoru je stanovena na 60 sekund.

ČESKÝ TELECOM, a.s., je s téměř čtyřmi milióny provozovaných telefonních stanic vedoucí telekomunikační společností v České republice. Díky významné modernizaci sítě uskutečněné zejména ve druhé polovině 90. let rozšiřuje nabídku o nejmodernější telekomunikační produkty. Pozornost při tom věnuje především využití růstového potenciálu datových a internetových služeb. ČESKÝ TELECOM se hodlá prostřednictvím e:telu stát rovněž předním poskytovatelem internetových služeb.

Hlavním akcionářem ČESKÉHO TELECOMU, a.s., je Fond národního majetku ČR, který vlastní 51% akcií. Dalších 27% drží holandsko-švýcarské konsorcium TelSource N.V., jehož podílníky jsou společnosti Swisscom a KPN Royal Dutch Telecom. Sama KPN Royal Dutch Telecom k tomu vlastní dalších 6,5 % akcií ČESKÉHO TELECOMU, a.s.

Přehled cen mezinárodních hovorů

z e m ě

Domácnosti

Podnikoví zákazníci

Silný provoz Slabý provoz Silný provoz Slabý provoz
NĚMECKO, POLSKO, RAKOUSKO, SLOVENSKO

8,80

7,60

8,30

7,60

VELKÁ BRITÁNIE

9,50

8,80

9,00

8,80

BELGIE, DÁNSKO, FRANCIE, ITÁLIE, KANADA, KYPR, LUCEMBURSKO, MAĎARSKO, NIZOZEMSKO, NORSKO, PORTUGALSKO, SLOVINSKO, ŠPANĚLSKO, ŠVÉDSKO, ŠVÝCARSKO, USA, VATIKÁN

10,00

8,80

9,50

8,80

BOSNA a HERCEGOVINA, BULHARSKO, FINSKO, CHORVATSKO, IRSKO, JUGOSLÁVIE, LICHTENŠTEJNSKO, LITVA, MONAKO, RUMUNSKO, ŘECKO, SAN MARINO

15,80

9,80

14,90

9,80

ALBÁNIE, ALŽÍRSKO, ANDORRA, AUSTRÁLIE, BĚLORUSKO, ESTONSKO, FAERSKÉ OSTROVY, HONG KONG, ISLAND, IZRAEL, JAPONSKO, JIŽNÍ AFRIKA, KOREJSKÁ REPUBLIKA, LOTYŠSKO, MAKEDONIE, MALTA, MOLDAVSKO, RUSKO, TUNISKO, TURECKO, UKRAJINA

21,30

15,00

20,20

15,00

ARMÉŃIE, AZERBAJDŽÁN, BRAZÍLIE, GIBRALTAR, GRUZIE, LIBYE, MAROKO

22,30

17,30

21,20

17,30

ARGENTINA, ČÍNA, EGYPT, FILIPÍNY, KAZACHSTÁN, MALAJSKO, MEXIKO, NOVÝ ZÉLAND, PERU, SINGAPUR, SPOJ.ARAB.EMIRÁTY, SÝRIE, TAIWAN, THAJSKO, TURKMENISTÁN, UZBEKISTÁN

45,40

35,20

43,10

35,20

ANGOLA, ANQUILLA, ANTIGUA A BARBUDA, BAHRAJN, BARBADOS, BERMUDY, DOMINIKA, GRENADA, GRONSKO, GUADELOUPE, GUATEMALA, GUYANA FRANCOUZSKÁ, INDIE, INDONÉSIE, IRÁN, KAJMANSKÉ OSTROVY, KATAR, MACAO, MALAWI, MARTINIK, MONTSERRAT, PANENSKÉ OSTROVY BRITSKÉ, REUNION, SALVADOR, SAUDSKÁ ARÁBIE, SV KRYŠTOF A NEVIS, SV PETR A MICHAL, SV. LUCIE, SV. VINCENC A GRENADINY, TURKY, UGANDA, ZIMBABWE

57,80

44,40

54,60

44,40

CHILE, JORDÁNSKO, KEŇA, KOREA L. DEM. R., KUBA, KUVAJT, KYRGYZSTÁN, LIBANON, MONGOLSKO, NIGÉRIE, PÁKISTÁN, TADŽIKISTÁN, VENEZUELA, VIETNAM

61,00

48,00

58,00

48,00

OSTATNÍ ZEMĚ

79,90

67,30

75,90

67,30

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 15. prosince 2000 - pátek