logo itpoint.cz

Zvoní hrana klasickým telefonním ústřednám ?

Evropští provozovatelé spojových služeb budou muset podstoupit zásadní změny, aby vůbec mohli přežít. V následujících dvou letech budou vytlačovány technologie běžných telefonních ústředen, převládat by měla IP telefonie ...

Společně s růstem internetového provozu, který se navyšuje o více než 400 % ročně, budou muset evropští provozovatelé spojových služeb podstoupit zásadní změny, aby vůbec mohli přežít. V následujících dvou letech budou vytlačovány technologie běžných telefonních ústředen. Vyplývá to z výsledků zprávy, kterou vypracovala konzultační a průzkumová společnost The Yankee Group Europe (YGE) na zadání společnosti Cisco Systems.

Hodnota evropského trhu telekomunikací se v ní odhaduje na 220 miliard liber a jeho očekávané otřesy dávají jasnou budoucnost těm společnostem, které připravují inovace svých služeb. Investice do tradičních přepínaných telefonních ústředen během příštích dvou let ustanou a závěr zprávy zní, že poskytovatelé služeb budou muset inovovat, jinak skončí.

YGE se domnívá, že z dlouhodobého hlediska přežijí celkový otřes daný internetem pouze dva druhy provozovatelů sítí - do první skupiny patří ti, kteří mají globální nebo regionální zaměření a nabízejí velký rozsah inovativních služeb široké zákaznické základně. Na druhé straně přežijí operátoři, kteří nasazují nové technologie, na jejichž základě mohou nabízet specializované služby s vysokým obchodním rozpětím.

Výzkumná zpráva dále vyvozuje, že jasnými vítězi budou poskytovatelé služeb, kteří přijmou jako první obchodní model nabídky služeb založených na internetovém protokolu (IP). Zpráva rovněž varuje před tím, že ti poskytovatelé služeb, kteří zmeškají a nebudou inovovat, rychle rozpoznají pravdivou skutečnost která zní, že služby, kterým je ještě dnes přiznávána přidaná hodnota, se již zítra stanou běžnou komoditou.

Studie s názvem Sítě příští generace jsou navigátory v přívalu IP (Next Generation Networks: Navigating the IP Torrent) je doposud nejobsažnější, jaká byla pro evropský telekomunikační průmysl vypracována. Tato studie je výsledkem třiceti podrobných rozhovorů s vedoucími telekomunikačními operátory ze západní, východní a jižní Evropy, kteří jsou rozděleni do čtyř kategorií :

  1. původní telekomunikační operátoři, kteří provozují tyto služby z povinnosti dané státem ze zákona
  2. dále konkurenční operátoři
  3. operátoři mobilních sítí
  4. společnosti provozující kabelové televize

Ze zprávy vyplývá, že nakonec budou všechny sítě založeny na IP, a že investice do tradičních technologií přepínaných telefonních ústředen skončí do roku 2002. Tento obrázek je pravdivý dokonce i v případě operátorů mobilních sítí a kabelových televizí, kteří v současné době nepřenášejí velké objemy provozu IP. Mezi poskytovateli služeb je však stále ještě vysoká míra nejasnosti, jak přejít na budoucí provoz IP okamžitě a bez toho, aniž by se zároveň musely udržovat dědické sítě jako nadbytečné a záložní.

Přijetí IP za standardní protokol jak pro poskytovatele spojových služeb, tak pro koncového uživatele, vede k podstatným změnám v poptávce a ve způsobu dodávek telekomunikačních služeb. Poprvé se zároveň stává, že opravdová poptávka a způsob poskytování služeb rostou společně, sdělil Chris Lewis, výkonný ředitel výzkumu a konzultací u společnosti The Yankee Group Europe. Tučné obchodní přirážky známé ze ‘starého světa’ postupně mizí. Dnešní uživatel chce za vydané peníze dostat požadovanou hodnotu a
služby, které mu skutečně vyhoví
, dodal Ch. Lewis.

Podle YGE se přenosy hlasu a poskytování větší šířky pásma v poslední době staly ziskovějšími a hostování webových stránek se rychle stalo zcela běžným produktem  s minimální marží. Poskytovatelé služeb proto potřebují rychle zavádět nové inovativní služby, aby mohli prohlašovat, že nespadají do běžných komoditních kategorií, a aby mohli vytvářet vyšší obchodní rozpětí. Na základě přehledu bylo shledáno, že každý poskytovatel přenosových služeb obsluhující zákazníky z řad podniků už provozuje virtuální privátní sítě založené na IP nebo je zamýšlí poskytovat, aby tuto oblast oslovil.

Nejasností podle výsledků průzkumu zůstává, jaké služby přijdou po přenosech pouhého hlasu: Společně s tím, jak se přenos hlasu stává běžnou službou s minimálním obchodním rozpětím, zůstává mezi poskytovateli přenosových služeb nejasnost ohledně skutečnosti, co znamenají služby IP s přidanou hodnotou.


 Česká informační agentura
pk

Článek ze dne 13. prosince 2000 - středa