logo itpoint.cz

2. zasedání řídícího výboru pro udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS

Dne 7. srpna t.r. se uskutečnilo na Českém telekomunikačním úřadu 2. zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS.

Dne 7. srpna t.r. se uskutečnilo na Českém telekomunikačním úřadu 2. zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS.

V rámci svého zasedání řídící výbor přijal za účasti notáře žádosti do výběrového řízení od účastníků prvního stupně výběrového řízení, kterými jsou stávající provozovatelé sítí GSM.

Žádosti o licence UMTS předložily společnosti

Společnost Český Mobil a.s. žádost v rámci prvního stupně výběrového řízení nepředložila, avšak písemně potvrdila svůj trvající zájem o získání licence UMTS.

Řídící výbor předložené nabídky předběžně posoudil z hlediska splnění formálních požadavků podle zákona o telekomunikacích a zadávací dokumentace a konstatoval, že předložené žádosti těmto požadavkům vyhovují a mohou tedy postoupit do dalšího hodnocení.

Řídící výbor se bude žádostmi podrobněji zabývat na svých příštích zasedáních a na základě jejich analýzy rozhodne o dalším průběhu výběrového řízení, zejména o organizaci druhého stupně výběrového řízení (aukce).

tisková zpráva ČTÚ

Článek ze dne 8. srpna 2001 - středa