logo itpoint.cz

Akcionáři společnosti Aliatel zasedali

Mimořádná valná hromada konaná dne 1.10. 2001 schválila podnikatelský plán do roku 2008 a založení dceřiné společnosti na Slovensku.

Na programu jednání mimořádné valné hromady telekomunikační společnosti Aliatel a.s. dne 1.10. bylo několik závažných bodů, především schválení podnikatelského plánu na roky 2002 - 2008, projednání variant dlouhodobého financování a založení dceřiné společnosti ve Slovenské republice.

Podnikatelský plán společnosti Aliatel na roky 2002 - 2008, předložený představenstvem, valná hromada schválila. Jiří Hubka, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Aliatel a.s., to komentuje takto : "V minulých týdnech jsme intenzivně pracovali na úpravě podnikatelského plánu Aliatelu s cílem reflektovat obecné i specifické vlivy českého trhu. Výsledkem našeho snažení je ambiciózní, ale realistický plán. Teď je před námi období, v němž budeme usilovat o naplnění tohoto plánu v prostředí rychle - a místy nevypočitatelně - se vyvíjejícího telekomunikačního trhu. Jsem přesvědčen, že s týmem odborníků i zázemím, které máme, to dokážeme."

Akcionáři projednali možnosti dlouhodobého financování společnosti do roku 2006; o konečné variantě hodlají rozhodnout na příští valné hromadě do konce listopadu t.r.

Jako další bod projednala mimořádná valná hromada návrh na založení dceřiné společnosti na Slovensku. K tomuto návrhu Jiří Hubka říká: "Založení této společnosti vnímáme jako možnost etablovat se na dosud nevytíženém trhu a zároveň jako příležitost rozšířit obchodní aktivity Aliatelu na jihovýchod - do Maďarska a Rakouska."

Akcionáři schválili založení dceřiné společnosti s ručením omezením, která bude mít sídlo na území SR a jejímž předmětem činnosti bude poskytování telekomunikačních služeb. "K vlastnímu založení by mělo dojít v první polovině roku 2002," říká Jiří Hubka a dodává: "Znamená to tedy, že budeme připraveni a ´na místě´ v době, kdy na Slovensku dojde k liberalizaci hlasových služeb, tedy 1. 1. 2003."

 www.aliatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 10. října 2001 - středa