logo itpoint.cz

Alcatel byl vybrán společností Callino jako dodavatel širokopásmové bezdrátové přístupové sítě

Společnost Callino si vybrala řešení Alcatel LMDS (místní vícebodová distribuční služba), jež hodlá provozovat na celém území Švýcarska.

Společnost Alcatel před několika dny oznámila, že společnost Callino (Switzerland) Ltd., která je poskytovatelem služeb nové generace, si vybrala řešení Alcatel LMDS (místní vícebodová distribuční služba), jež hodlá provozovat na celém území Švýcarska.

Společnost Callino, která je stoprocentní dceřinou společností firmy Formus, získala licenci v rámci veřejného prodeje, který se konal ve Švýcarsku v roce 2000. Zařízení Alcatel LDMS reprezentuje zakázku ve finančním objemu téměř 65 mil. Euro a umožní společnosti Callino nabízet vyspělé širokopásmové bezdrátové služby orientované především na klienty z řad malých a středních podniků.

Tento úspěch následuje po dalších kontraktech na sítě LDMS, které společnost Alcatel v nedávné době uzavřela s řadou subjektů, například Cable and Wireless Optus v Austrálii, Sky Point a Retevision ve Španělsku, nebo na další rozšíření sítě s jihokorejskou společností Hanaro Telecom. Získání této zakázky rovněž následuje poté, co si Alcatel jako dodavatele vybraly i sesterské společnosti firmy Callino, včetně ohlášených kontraktů v Polsku a Německu, a posiluje důvěru Formusu ve společnost Alcatel jako spolehlivého a na budoucnost dokonale připraveného partnera při budování a provozování sítí LDMS.

Řešení LMDS společnosti Alcatel, které tvoří jak produkty, tak i podpůrné služby, je představováno krátkovlnným širokopásmovým bezdrátovým systémem, který umožní společnosti Callino zajišťovat pro malé a střední podniky rychlé a cenově dostupné internetové, datové a hlasové služby.

Generální ředitel Callino (Switzerland) Ltd. Peter Waser řekl: "Svým klientům můžeme poskytnout kromě standardních telefonních služeb i rychlé připojení na Internet typu "always-on" a datové služby s přidanou hodnotou. Soustřeďujeme se zejména na trh malých a středních podniků. Pro tyto zákazníky je výhodou nejen rychlý přenos dat, ale i rychlé nasazení a rozvinutí potřebné infrastruktury, při níž odpadá obtížné a časově náročné pokládání kabelové sítě."

Jean-David Calvet, výkonný viceprezident společnosti Alcatel odpovědný za pevné bezdrátové sítě, uvedl: "Konkurenceschopní poskytovatelé služeb - k nimž patří také Callino - si jasně uvědomují hodnotu, kterou přináší nasazení širokopásmové bezdrátové přístupové sítě společnosti Alcatel. Tato síť jim umožňuje rychle a levně podpořit a uspokojit prudce stoupající poptávku po širokopásmových službách."

O řešení LMDS společnosti Alcatel

Společnosti Alcatel v současné době patří první místo na trhu širokopásmových bezdrátových systémů LDMS s více než 6000 vyexpedovanými základnovými stanicemi a s více než stovkou klientů, kteří tyto systémy mají ve zkušebním nebo komerčním provozu.

Úspěch společnosti Alcatel na trhu širokopásmových bezdrátových systémů LDMS lze připsat :

Komplexní řešení LMDS společnosti Alcatel je multiservisní širokopásmové bezdrátové síť tvořená základnovou stanicí a zařízením v prostorách zákazníka a nástroji pro správu sítě a služeb. Základnová stanice se skládá z digitálního modulačního zařízení s volitelnými komutačními funkcemi a vysílači a přijímači zajišťujícími spojení ústřední stanice s mnoha účastnickými stanicemi a je centrem, v němž se soustřeďuje veškerý provoz v dané oblasti bezdrátového pokrytí směřující k zákazníkům i od nich. Základnová stanice je také místem spojujícím klienta s páteřní sítí. K zařízením v prostorách zákazníka patří koncové rádiové kombinované vysílače/přijímače (RT) a koncové síťové jednotky (NT), které podporují kompletní nabídku služeb. Komplexní řízení bezdrátových i kabelových částí sítě podporuje soubor aplikací pro správu sítě a služeb, který poskytuje úplný sortiment funkcí VPN, údaje o účtování a výkonech, statistické informace a podporu údržby.

O společnosti Callino

Společnost Callino (Switzerland) Ltd. se sídlem v Curychu byla založena v roce 1999 a je stoprocentní dceřinou společností Formus Communications Inc, z coloradského města Denver, s celosvětovou působností v oblasti telekomunikací. Callino (Switzerland) Ltd. získala licenci na provozování bezdrátové místní smyčky a v současné době zavádí rychlé širokopásmové služby na celém území Švýcarska. Má v plánu nabídnout svým zákazníkům rychlý přístup na Internet, datové služby s přidanou hodnotou a také hlasové a multimediální služby. Kromě toho společnost Callino (Switzerland) Ltd. nabízí i široký sortiment standardních telefonních a internetových služeb. Podrobnější informace najdete na internetové adrese www.callino.ch .

O společnosti Alcatel

Společnost Alcatel buduje sítě příští generace a dodává integrovaná komplexní řešení hlasových i datových sítí zavedeným i začínajícím telekomunikačním společnostem i podnikům a spotřebitelům na celém světě. Společnost Alcatel má 116.000 zaměstnanců, působí ve více než 130 zemích a její obrat v roce 1999 činil 23 miliard euro.

 www.alcatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 29. ledna 2001 - pondělí