logo itpoint.cz

Alcatel obdržel osvědčení ze Spojených států a Kanady potvrzující přední postavení společnosti v oblasti bezpečnosti virtuálních privátních sítí VPN

Bezpečnostní brány pro sítě VPN výrobní řady 7130 společnosti Alcatel překračují nejpřísnější podmínky příslušných bezpečnostních norem.

Společnost Alcatel 12.1. 2001 oznámila, že Národní institut pro standardy a technologie ve Spojených státech (NIST - National Institute of Standards and Technology) i Ústav pro bezpečnost komunikací v Kanadě (CSE - Communications Security Establishment) vystavily osvědčení o tom, že výrobní řada bran pro virtuální privátní sítě (VPN - virtual private network) společnosti Alcatel odpovídá nejpřísnějším požadavkům na bezpečnost v této oblasti. Společnost Alcatel dnes jako jediná nabízí kompletní výrobní řadu bran pro sítě VPN (řada 7130), která má osvědčení o tom, že splňuje - a dokonce převyšuje - přísné Federální normy pro zpracování informací (FIPS - Federal Information Processing Standards). Celá tato výrobní řada získala osvědčení č. 140 úrovně 1 a 2 vlády Spojených států o vyhovující bezpečnosti.

"Vlády i přední společnosti v oboru po celém světě uznávají hodnotu virtuálních privátních sítí s osvědčením FIPS," řekl Tim Hember, viceprezident společnosti Alcatel pro sítě IP/VPN. "Zákazníci požadují záruky, že řešení sítě VPN, které si zvolí, poskytuje tuto úroveň šifrování a fyzického zabezpečení. Alcatel jakožto jediná společnost, která může nabídnout toto osvědčení o bezpečnosti pro všechny vyráběné brány, tak opět dokazuje, že jí záleží na dokonalosti a na posilování svého celosvětového postavení prvního dodavatele bran pro sítě VPN."

Zákazníci z řad podniků a provozovatelé využívají místo nákladných pronajatých okruhů pro vysoce bezpečený datový přenos přes Internet mezi více stanovišti zabezpečené virtuální privátní sítě. Produkty pro sítě VPN řady 7130 společnosti Alcatel slouží jako brány odolné vůči jakémukoli napadení a zabezpečují připojení intranetů, extranetů i vzdálený přístup k Internetu. Zabezpečovací protokoly v síti VPN zaručují autentizaci odesílatele, důvěrnost a systémovou integritu.

V současné době má nejpřísnější bezpečnostní nařízení vztahující se k danému odvětví vláda Spojených států, která ukládá, že vládní organizace smí instalovat pouze takové virtuální privátní sítě, které odpovídají normám FIPS 140-1.

Momentálně může nabídnout celé portfolio bran pro sítě VPN, které nejenže odpovídají této tvrdé normě, ale ve skutečnosti ji dokonce překračují, pouze Alcatel. Každá z bezpečnostních bran pro sítě VPN řady 7130 společnosti Alcatel získala celkové osvědčení o bezpečnosti 2. úrovně, což znamená, že celá výrobní řada je bezpečná jak z hlediska šifrování (úroveň 1), tak z hlediska fyzického zabezpečení (úroveň 2).

Osvědčení FIPS zajišťuje zákazníkům, že objektivní zplnomocněná laboratoř FIPS 140-1 ověřila, že šifrování je v bránách správně implementováno v 11 různých bezpečnostních oblastech. Pro udělení osvědčení musí výrobky rovněž splňovat přísné normy pro bezpečnost na fyzické úrovni. Následně vystavily bezpečnostním branám pro sítě VPN společnosti Alcatel osvědčení i divize pro počítačovou bezpečnost NIST ve Spojených státech a CSE v Kanadě - přední organizace v oblasti rozvoje bezpečnosti informačních technologií pro účely americké a kanadské vlády.

O řešeních sítí VPN společnosti Alcatel

Portfolio bezpečnostních bran pro sítě VPN společnosti Alcatel zahrnuje bezpečnostní brány pro VPN 7132, 7133, 7134 a 7137. Toto řešení je centrálně řízeno pomocí integrované infrastruktury veřejného klíče (PKI - public key infrastructure) a získalo plnohodnotné osvědčení ICSA o splnění požadavků IPSec. Zákazníci mohou transparentně integrovat vyhrazené zařízení pro sítě VPN s libovolnou stávající infrastrukturou PKI a zajistit tak bezpečnou komunikaci přes Internet mezi více stanovišti. Brány lze pomocí nástroje Alcatel Secure VPN Remote Configuration Utility vzdáleně konfigurovat, sledovat a kontrolovat z jakéhokoli stanoviště zákazníkovy sítě VPN.

O společnosti Alcatel

Společnost Alcatel buduje sítě nové generace a dodává stávajícím i novým provozovatelům sítí, podnikům i spotřebitelům po celém světě komplexní integrovaná řešení v oblasti hlasové i datové komunikace. Společnost zaměstnává 120 000 pracovníků a v roce 1999 dosáhla obratu přes 23 miliardy euro (cca 850 miliard Kč). Alcatel vyvíjí činnost ve více než 130 zemích. Máte-li zájem o další informace, navštivte prosím webovou stránku http://www.alcatel.com .

 www.alcatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 15. ledna 2001 - pondělí