logo itpoint.cz

Alcatel Optronics - přední dodavatel optoelektronických komponentů, zveřejnil výsledky za druhé čtvrtletí a první pololetí letošního roku

Tržby za druhé čtvrtletí se oproti stejnému období loňského roku zvýšily o 75% a dosáhly hodnoty 149,7 milionů EUR, zatímco provozní zisk poklesl o 7% na úroveň 19,6 milionů EUR

Alcatel Optronics (Paříž: CGO.PA a NASDAQ: ALAO), přední dodavatel optoelektronických komponentů, zveřejnil výsledky za druhé čtvrtletí a první pololetí letošního roku. Tržby za druhé čtvrtletí se oproti stejnému období loňského roku zvýšily o 75% a dosáhly hodnoty 149,7 milionů EUR, zatímco provozní zisk poklesl o 7% na úroveň 19,6 milionů EUR. Z hlediska postupného vývoje letošního roku klesly tržby ve druhém čtvrtletí o 4%.

"Nárůst tržeb za druhé čtvrtletí byl v souladu s naším očekáváním, přičemž je třeba říci, že se jedná o dobrý výsledek vzhledem k současné situaci na trhu, kdy jsou marže negativně ovlivněny složitostí tržního prostředí," řekl Jean-Christophe Giroux, ředitel Alcatel Optronics.

"Z hlediska dlouhodobého výhledu zůstáváme optimisty, přestože chápeme, že současná nejistá situace našich zákazníků a prudký pád trhu nám znemožňují přesně předpovídat další vývoj, přinejmenším v několika následujících měsících. Vzhledem k obtížné situaci na současných trzích jsme ve vedení firmy zavedli plán zaměřený na zvýšení naší flexibility a schopnosti reagovat na měnící se prostředí. Věříme, že kroky, které podnikneme dnes, budou klíčem ke splnění budoucích úkolů a k úspěšnému naplnění naší strategie růstu."

Druhé čtvrtletí (neauditované výsledky)

Tržby za druhé čtvrtletí roku 2001 se zvýšily o 75,3% a dosáhly 149,7 milionů EUR oproti 85,4 milionů EUR za druhé čtvrtletí roku 2000. Hrubý zisk dosáhl hodnoty 44,8 milionů EUR, což představuje hrubou marži ve výši 29,9% oproti 39,3% za druhé čtvrtletí roku 2000 . Tento pokles je částečně způsoben vyššími odpisovými sazbami souvisejícími s kapitálovými náklady na rozšíření kapacity. Náklady na prodej, obecné a administrativní náklady (SG&A) dosáhly hodnoty 10,1 milionů EUR, neboli 6,7% hodnoty tržeb. Náklady na výzkum a vývoj byly 15,1 milionů EUR, neboli 10,1% hodnoty tržeb. Provozní zisk dosáhl výše 19,6 milionů EUR, což je hodnota představující provozní marži ve výši 13,1%. Čistý zisk měl hodnotu 11,8 milionů EUR oproti 14,9 milionů EUR za druhé čtvrtletí roku 2000. Čistý zisk (před amortizací goodwill) pak byl 13,5 milionů EUR.

První pololetí (neauditované výsledky)

Tržby za první pololetí roku 2001 se zvýšily o 89,4% a dosáhly 305,5 milionů EUR oproti 161,3 milionů EUR za první pololetí roku 2000. Hrubý zisk dosáhl hodnoty 98,7 milionů EUR, což představuje hrubou marži ve výši 32,3% oproti 38,6% za první pololetí roku 2000 . Tento pokles je částečně způsoben vyššími odpisovými sazbami souvisejícími s kapitálovými náklady na rozšíření kapacity. Náklady na prodej, obecné a administrativní náklady (SG&A) byly 19,8 milionů EUR, neboli 6,5% hodnoty tržeb. Náklady na výzkum a vývoj dosáhly 28,9 milionů EUR, neboli 9,5 % hodnoty tržeb. Provozní zisk byl zaznamenán ve výši 50 milionů EUR, což je hodnota představující provozní marži ve výši 16,4%. Čistý zisk dosáhl hodnoty 30,2 milionů EUR oproti 25,2 milionů EUR za druhé čtvrtletí roku 2000. Čistý zisk (před amortizací goodwill) pak byl 33,6 milionů EUR.

Klíčové ukazatele (v milionech EUR)

  Druhé čtvrtletí První pololetí
2001 2000 2001 2000
Tržby 149,7 85,4 305,5 161,3
Hrubý zisk 44,8 33,6 98,7 62,3
Provozní zisk 19,6 21,1 50,0 37,9
Čistý zisk 11,8 14,9 30,2 25,2
Čistý zisk (pre-goodwill) 13,5 14,9 33,6 25,2
EPS pro akcie typu O (dle GAAP) je uveden ve finačních uzávěrkách společnosti Alcatel. Hypotetický EPS vypočítaný níže je uveden za účelem lepší názornosti.
  2001  
Hypotetický EPS (EUR)*

0,14

Hypotetický EPS (USD ADS)*

0,12

Počet nesplacených hypotetických akcií typu O

94,9

* Tento hypotetický EPS je kalkulován jako zisk před amortizací goodwill divize Alcatel Optronics vydělený hypotetickým počtem akcií společnosti Alcatel typu O. (94.875.000). E/ADS byl vypočítán na základě newyorského kurzu EUR/USD z poledne dne 29. června 2001, jenž činil 0,8474 USD.

O společnosti Alcatel Optronics

Společnost Alcatel Optronics navrhuje, vyrábí a dodává vysoce výkonné optické komponenty, moduly a integrované subsystémy pro použití v pozemních i podmořských telekomunikačních sítích. Alcatel Optronics provozuje moderní výrobní závody v Severní Americe a Evropě a je předním dodavatelem DWDM laserů, fotodetektorů, optických zesilovačů, modulů vysokorychlostních rozhraní a pasivních zařízení, například vlnových multiplexerů a optických filtrů. Společnost rovněž integruje aktivní a pasivní prvky a moduly do příslušných subsystémů. Divize Optronics je součástí Optics Group, která v rámci korporace Alcatel nabízí služby v oblasti návrhů optických sítí, včetně pozemních a podmořských přenosových systémů, optických vláken a komponentů. Více informací najdete na internetové stránce společnosti Alcatel Optronics na adrese www.alcatel.com/optronics .

O společnosti Alcatel

Společnost Alcatel buduje sítě příští generace, dodává integrovaná hlasová a datová řešení typu end-to-end pro stávající a nové operátory, podniky a spotřebitele po celém světě. Společnost zaměstnává 130 000 lidí a její obrat v roce 2000 činil 31 miliard o. Společnost Alcatel působí ve více než 130 zemích.

 www.alcatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 17. srpna 2001 - pátek