logo itpoint.cz

Alcatel zveřejnil své výsledky za první čtvrtletí 2001

V oblasti přenosových sítí a optiky za první čtvrtletí prodej poskytovatelům služeb dosáhl více než 40% meziročního nárůstu.

Alcatel zveřejnil své výsledky za první čtvrtletí 2001. Obrat Alcatel Group za toto čtvrtletí činil 7,4 miliard EUR, což je o 21 % více než ve stejném období minulého roku, přičemž provozní zisk vzrostl o 4 % na 118 miliónů EUR. Obrat v oboru telekomunikací vzrostl ve srovnání s prvním čtvrtletí roku 2000 o 24 % na 6,2 miliard EUR. Provozní zisk v oboru telekomunikací dosáhl částky 84 miliónů EUR, o 6 % více oproti 79 miliónům EUR před rokem. Čtvrtletní čistý zisk byl 210 miliónů EUR, tedy v EPS 0,18 EUR za akcii typu A  (0,16 USD v ADS) ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2000, kdy byl čistý zisk 258 miliónů EUR, neboli 0,26 EUR za akcii (0,23 USD v ADS).

Klíčové údaje*

První čtvrtletí
Částky v miliónech EUR (s vyjímkou EPS a E/ADS)

2001

2000

Obrat

7 402

6 124

Provozní zisk

118

113

Čistý zisk

210

258

EPS v EUR (rozpuštěný)

0,18

0,26

E/ADS v USD (rozpuštěný)

0,16

0,23

* V tabulce byl zisk na jednu akcii (EPS) za poslední čtvrtletí a celý rok 1999 upraven, aby odpovídal rozdělení akcií v poměru 5:1, ke kterému došlo 22.5.2000, a byl vypočten na základě následujících nesplacených akcií typu „A“ společnosti Alcatel (v milionech): 4.Q 2000 – 1 181; FY 2000 – 1 102; 4Q. 1999 - 943; FY 1999 - 935. E/ADS byl vypočten na základě nákupního kurzu 0,9388 USD za EUR z poledne 29.12.2000 v New Yorku.

Serge Tchuruk, CEO korporace Alcatel, to komentuje slovy: "Alcatel vykazuje výsledky. Uprostřed dnešních nejistot trhu předstihlo naše podnikání v oblasti telekomunikací o notný kus to, co je na trhu běžné. Obzvláště jsme potěšeni výsledky v oboru přenosových sítí a optiky, kde za první čtvrtletí náš prodej poskytovatelům služeb dosáhl více než 40% meziročního nárůstu. Tím se potvrzuje náš rozhodující vliv v řešeních přístupu, přepínání paketů a optických sítí, kde význam korporace Alcatel na světových trzích rychle roste, což přináší i prudký nárůst zisků. Úspěch v oboru přenosových sítí byl částečně zastíněn citelnými ztrátami, které jsme utrpěli v segmentu e-Businessu. Došlo k nim především z důvodu poklesu prodeje mobilních telefonů v Evropě, který přispěl k celkovému oslabení na podnikovém trhu."

"Nepředvídatelnost trhu nás nutí jen velmi opatrně odhadovat krátkodobou perspektivu v oboru. Vývoj ekonomiky USA je setrvalý a ke konci března začal ovlivňovat naše objednávky na produkty LitespanŇ. I když by poptávka po širokopásmovém přístupu a vytváření přenosových sítí měla v Evropě zůstat masivní, začínají se objevovat určitá lokalizovaná ohniska zpomalení růstu. Nedostatek financí navíc způsobuje, že operátoři na celém světě odkládají zásadní dlouhodobé investice do páteřních kapacit, takže poptávka po dálkovém přenosu, včetně podmořských sítí, vykazuje střednědobé oslabení. Nicméně pozice korporace Alcatel zůstává pevná, jelikož nám naše geografická rozprostřenost a rozsáhlé portfolio produktů zaručuje konkurenceschopnost. S jistotou můžeme prohlásit, že Alcatel vyjde ze současného poklesu v oboru s vyšším podílem na trhu."

O společnosti Alcatel

Společnost Alcatel buduje sítě příští generace, dodává integrovaná hlasová a datová řešení typu end-to-end pro stávající a nové operátory, podniky a spotřebitele po celém světě. Společnost zaměstnává 130 000 lidí a její obrat v roce 2000 činil 31 miliard Euro. Společnost Alcatel působí ve více než 130 zemích.

 www.alcatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 16. května 2001 - středa