logo itpoint.cz

Aliatel bilancuje své pětileté působení

Pět let existence společnosti zdánlivě není mnoho - v rychle se rozvíjejícím prostředí telekomunikací však uzavření tohoto období vybízí k rekapitulaci.

Pět let existence společnosti zdánlivě není mnoho - v rychle se rozvíjejícím prostředí telekomunikací však uzavření tohoto období vybízí k rekapitulaci. Zvláště pak jedná-li se o etapu, v níž razantně vzrostla konkurence v oblasti datových služeb, prudce se rozvíjel Internet a došlo k liberalizaci trhu veřejných hlasových služeb.

1996 - 2001

Společnost Aliatel byla založena 1. května 1996 jako projekt osmi českých rozvodných energetických akciových společností. Ambicí zakladatelů bylo vybudovat silného alternativního operátora poskytujícího všestranné telekomunikační služby včetně hlasových. Do vínku mu dali dispoziční právo k využití volné kapacity svých optických sítí. Sloučením sítí energetických společností vznikla homogenní, vysoce kvalitní páteřní optická síť, která je druhou nejdelší v ČR (celková délka vláken přesahuje 12000 km, což představuje např. vzdálenost Praha - Honolulu).

Tento fakt se v průběhu následujících let ukázal být jednou z rozhodujících konkurenčních výhod. Za pět let své existence Aliatel do značné míry naplnil velkorysé plány – stal se jedním z nejvýznamnějších telekomunikačních operátorů s nabídkou širokého rejstříku telefonních, datových a internetových služeb. Současní akcionáři, jimiž je 7 REAS (Jihočeská energetika, Jihomoravská energetika, Pražská energetika, Severočeská energetika, Severomoravská energetika, Středočeská energetická a Západočeská energetika) a německá společnost RWE Com GmbH & Co. oHG (bývalá RWE Telliance AG), mohou být spokojeni. "Akcionáři jsou přesvědčeni o dlouhodobé perspektivě Aliatelu; úvahy o případném prodeji společnosti jsou v tuto chvíli bezpředmětné," říká předseda představenstva a generální ředitel společnosti Jiří Hubka a doplňuje : "Potvrzuje to nejen intenzivní zájem akcionářů o podnikatelské záměry společnosti, ale také významné navýšení základního kapitálu na současných 2,8 mld Kč, schválené letos v únoru."

S l u ž b y

Nejdéle – od roku 1998 - společnost poskytuje služby pronájmu okruhů a služby datové – v tržbách zaujímá v současnosti 12, resp. 11 % telekomunikačního trhu v ČR. Dalším krokem ke komplexní nabídce služeb bylo uvedení internetových služeb značky Speedbone na veletrhu INVEX 2000. Aliatel se v této oblasti profiluje jako AIP (Application Infrastructure Provider); v současné době poskytuje služby v oblasti neagregované konektivity, housingu a aplikací pro e-commerce. V září 2000 získal Aliatel jako první alternativní operátor licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě a k poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě. V lednu tohoto roku byly tyto služby spuštěny na mezinárodní úrovni. Po uzavření propojovací dohody s Českým Telecomem 1. března 2001 začal Aliatel poskytovat, jako první z alternativních operátorů, telefonní služby jako první alternativní operátor kompletní hlasové služby – tedy hovory místní, meziměstské i mezinárodní. Telefonní služby nazvané Business Call jsou v této době kvůli omezenému rozsahu liberalizace českého trhu nabízeny pouze podnikové klientele.

Aliatel nabízí všechny služby v garantované kvalitě, což generální ředitel považuje za klíčové: "Chceme uspět v sektoru podnikové klientely, která je do značné míry závislá na telekomunikačních službách a právem v této oblasti očekává naprostou spolehlivost a kvalitu. Proto jsme vsadili na spolehlivost služeb a maximální vstřícnost k požadavkům zákazníků." O tom, že služby společnosti se vyznačují špičkovou kvalitou, svědčí také fakt, že Aliatel je prvním a jediným operátorem pevné sítě v ČR, který obdržel mezinárodní certifikát ISO 9001.

Z á k a z n í c i

Služby společnosti Aliatel zvolila řada významných firem, které oceňují jejich kvalitu, technickou dokonalost a dlouhodobou spolehlivost. V současnosti jsou zákazníky zejména střední a velké společnosti z různých oblastí trhu: telekomunikací, informačních technologií i finanční sféry. Mezi zákazníky Aliatelu patří takové firmy, jako například eBanka, Citibank, Česká spořitelna, ČSOB Pojišťovna, Škoda Steel, Canon, Daimler-Chrysler, Ringier, Lidové noviny, Oriflame a AutoCont.

H o s p o d á ř s k é   v ý s l e d k y

O úspěších Aliatelu v získávání nových klientů hovoří i jeho hospodářské výsledky : mezi roky 1999 a 2000 se podařilo zvýšit tržby z telekomunikačních služeb ze 188 milionů na 630, tedy na více než 350 %. Na dynamický růst společnosti upozorňují také čerstvé výsledky hospodaření za první čtvrtletí roku 2001. Tržby vzrostly meziročně dvaapůlkrát; ještě větší nárůst je patrný v oblasti investic – přibližně o 230 %. Tento trend nasvědčuje reálnosti plánu společnosti vstoupit do černých čísel již v příštím roce.

P l á n y

"V nejbližší budoucnosti, tedy v roce 2001, bude naším hlavním cílem obsadit významnou pozici na trhu veřejných telefonních služeb a udržet pozitivní trend v hospodaření," sděluje generální ředitel Jiří Hubka. Aliatel bude dále – při zachování špičkové kvality a spolehlivosti - rozšiřovat nabídku služeb, které jsou nově nabízeny také v balíčcích (data + Internet, hlas + Internet, data + hlas).

"Už v prvním čtvrtletí jsme podnikovým zákazníkům představili několik novinek, jakými jsou například nové tarifní plány mezinárodních hlasových služeb, nové datové centrum v Brně a služba Speedline 26, tedy připojení k Internetu prostřednictvím bezdrátové technologie v pásmu 26 GHz," připomíná Jiří Hubka a dodává : "Rozvoj trhu v dosud nedotčeném teritoriu – segmentu domácností - lze očekávat po zavedení služeb přenositelnosti čísla a volby operátora, tedy v polovině roku 2002, resp. počátkem roku 2003. Tyto změny jistě výrazně ovlivní rozložení sil na trhu hlasových služeb. Já jsem přesvědčen, že Aliatel je na boj o zákazníka v dalších letech dobře připraven a má všechny předpoklady uspět."

 www.aliatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 16. května 2001 - středa

Acronis True Image 2020 - 300x415