logo itpoint.cz

Aliatel dokončil testování propojení sítí s Českým Telecomem

Aliatel je připraven na poskytování veřejných hlasových služeb jako první ...

Ke dni 26.1. 2001 bylo úspěšně dokončeno vzájemné testování propojovacích bodů sítí společností Aliatel a Český Telecom, což znamená, že z technického ani provozního hlediska Aliatelu nic nebrání poskytovat místní, meziměstské i mezinárodní telefonní služby na celém území České republiky.

Propojení umožní ukončovat hovory v síti druhého operátora. Faktickému spuštění provozu v tuto chvíli brání pouze rozhodnutí ČTÚ o výši cen dalších služeb v rámci propojení. Alternativní operátoři odmítají požadavek Českého Telecomu na platby za přístup do sítě, propojovací svazky a stanovení cen za připojení k Internetu metodou dělení výnosů.

"Podařilo se nám, v součinnosti s pracovníky Českého Telecomu, bez zaváhání projít testy vzájemné kompatibility naší nové technologie s ústřednami Českého Telecomu. Služby však nemůžeme začít poskytovat bez existence propojovací smlouvy, jejíž uzavření závisí na očekávaném rozhodnutí ČTÚ. Z tohoto důvodu leží zprovozněné propojení již týden ladem," zdůraznil technický ředitel Aliatelu Petr Kroupa.

Vzhledem k tomu, že Aliatel má již zprovozněno propojení s několika dalšími operátory, je v jeho zájmu spustit služby co nejdříve. "Stále čekáme na rozhodnutí ČTÚ, které by mělo vyřešit poslední sporné body. Doufáme, že toto rozhodnutí padne již na začátku příštího týdne," uvedl Jiří Hubka, generální ředitel společnosti Aliatel.

aliatel_logo.gif (1530 bytes)
tisková zpráva

Článek ze dne 31. ledna 2001 - středa