logo itpoint.cz

Aliatel nabízí Speedline 26, novou službu pevného připojení k Internetu

Zákazník má k dispozici plnou šířku přenosového pásma, od zákaznické přípojky až k páteřnímu routeru, a nedělí se na páteři o pásmo s dalšími zákazníky.

Co dalšího kromě garantovaného přístupu k Internetu, kdy je připojení zákazníka k internetové síti Speedbone realizováno prostřednictvím bezdrátové technologie v pásmu 26 GHz, tato služba zákazníkům přináší ?

Výhodou proti službám ostatních operátorů je, že se jedná o neagregovanou konektivitu, což v praxi znamená, že zákazník má k dispozici plnou šířku přenosového pásma, od zákaznické přípojky až k páteřnímu routeru, a nedělí se na páteři o pásmo s dalšími zákazníky. Další výhodou je optická plně zálohovaná páteřní síť s přenosovými rychlostmi 2,4 Gbit/s, pokrývající 50 měst České republiky, takže zákazníci mají zaručeno rychlé spojení po celé naší republice. Důležité je také vlastnictví optických tras, které umožňuje pružně navyšovat kapacitu celé sítě v závislosti na požadavcích zákazníků.

Co se týče již zmiňovaných garancí, ty se vztahují nejen na poslední míli, ale i na dostupnost páteřní sítě, připojení do NIXu a do mezinárodních linek. Navíc je kromě garancí dostupnosti zaručeno i to, že zatížení páteřních linek, linek do zahraničí a do NIXu nepřekročí v klouzavém průměru za 48 hodin v příslušném pásmu (špička / mimo špičku) 67 %. Zákazník tak získává přístup k Internetu se zaručenou rychlostí. V konečném důsledku to pak znamená, že při výpadku nebo přetížení sítě dostane zákazník zpět poměrnou část paušálních poplatků.

"Službu Speedline 26 jsme začali zákazníkům nabízet počátkem dubna, kdy jsme uzavřeli smlouvu se společností Nextra Wireless, která je pro tuto službu naším dodavatelem přístupové linky k zákazníkovi s využitím bezdrátové technologie v pásmu 26 GHz," sdělil Pavel Mucha, manažer služeb Internet společnosti Aliatel.

Připojení k Internetu v rámci služeb Speedline nabízí Aliatel také v balíčku služeb, např. Business Call, ATM nebo FR, kde díky jejich vzájemné kombinaci získávají zákazníci Internet za velmi výhodnou cenu. Informace o aktuálním stavu všech garantovaných parametrů si každý zákazník může okamžitě ověřit prostřednictvím www rozhraní na adrese https://csm.aliatel.cz .

Ceník služby Speedline 26 (bez DPH)

Rychlost Instalační poplatky v Kč Měsíční poplatky v Kč
256 kbit/s 9.900,- 34.900,-
512 kbit/s 9.900,- 49.900,-

 www.aliatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 27. dubna 2001 - pátek