logo itpoint.cz

Aliatel žádá ČTÚ o určení cen za volání do mobilní sítě

Společnost Aliatel a.s. požádala minulý týden Český telekomunikační úřad o vydání cenového rozhodnutí, které určí cenu za ukončení volání ve veřejné mobilní telekomunikační síti. Tato žádost je výsledkem neuspokojivého vývoje propojovacích jednání se společností Eurotel Praha, s.r.o.

Společnost Aliatel a.s. požádala minulý týden Český telekomunikační úřad o vydání cenového rozhodnutí, které určí cenu za ukončení volání ve veřejné mobilní telekomunikační síti. Tato žádost je výsledkem neuspokojivého vývoje propojovacích jednání se společností Eurotel Praha, s.r.o.

Společnost Aliatel a.s. podala žádost na uzavření smlouvy o propojení se společností Eurotel Praha, s.r.o., dne 22. 11. 2000. Po celou 90denní zákonnou lhůtu i po ní viděla společnost Aliatel možnost dosáhnout shody v cenových podmínkách propojení sítí.

"Přes opakované žádosti nebyla do dnešního dne společnost Eurotel schopna předložit odůvodnění navrhované ceny za propojení, které by odpovídalo § 78 odst. 2 zákona 151/2000 Sb., tj. předložit způsob ověření výpočtu navrhované ceny formou nákladového modelu sítě Eurotelu," říká ing. Aleš Růžička, ředitel marketingu a rozvoje služeb společnosti Aliatel.

Podle názoru společnosti Aliatel musí cena za propojení odrážet skutečné náklady vzniklé při ukončení volání v mobilní síti. Pokud mobilní operátoři respektují zákaz křížového financování, který je obsažen v českém telekomunikačním zákoně, musí se cena za propojení do mobilních sítí rovnat přibližně polovině maloobchodní ceny volání v rámci jedné mobilní sítě (propojované volání využívá polovinu infrastruktury volání mobil-mobil). Analýzy českého telekomunikačního trhu ukazují, že takto konstruovaná cena za propojení bude činit 1,21 Kč za minutu.

Společnost Aliatel věří, že Český telekomunikační úřad využije své zákonné pravomoci stejně jako počátkem tohoto roku při propojování pevných sítí a svým cenovým rozhodnutím napomůže nastavení rovných podmínek i v tomto segmentu telekomunikačního trhu.

 www.aliatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 3. července 2001 - úterý