logo itpoint.cz

Aliatel zahajuje poskytování vnitrostátních veřejných telefonních služeb

Uzavření smlouvy odstranilo poslední překážku, která Aliatelu bránila v poskytování plnohodnotných telefonních služeb. Skončilo paradoxní stádium liberalizace trhu, kdy se zákazníci mohli prostřednictvím zvoleného operátora dovolat po celém světě, ale nikoli v rámci ČR.

1. března 2001, byla podepsána propojovací dohoda mezi společnostmi Aliatel a Český Telecom. Stalo se tak po téměř půlročním vyjednávání o podmínkách propojení. Uzavření smlouvy odstranilo poslední překážku, která Aliatelu bránila v poskytování plnohodnotných telefonních služeb. Skončilo paradoxní stádium liberalizace trhu, kdy se zákazníci mohli prostřednictvím zvoleného operátora dovolat po celém světě, ale nikoli v rámci ČR.

Pro zákazníky není důležité ani tak to, že byla podepsána propojovací dohoda, jako to, za jak dlouho po podpisu budou operátoři schopni začít poskytovat služby. Aliatel je připraven spustit svůj vnitrostátní provoz nejpozději v pondělí 5. března, tedy 2. pracovní den po podpisu smlouvy.

Výhody telefonních služeb nových operátorů se však, jak již bylo mnohokrát řečeno, vztahují pouze na podnikovou klientelu. Domácnosti a drobní podnikatelé si na liberalizaci telefonních služeb budou muset počkat do poloviny roku 2002.

Služba poskytovaná Aliatelem pod názvem Business Call je plnohodnotná telefonní služba, nabízející vysoce kvalitní spojení pro přenos hlasu, faxu a dat. Umožňuje komunikaci s účastníky na území celé České republiky a v téměř všech zemích světa.

Služba Business Call >>> je založena na klasické telefonní technologii (přepínání okruhů). Využívá novou, plně digitální telefonní síť, jejíž jádro tvoří systém telefonních ústředen nejnovější generace Siemens Surpass. Ústředny Surpass jsou propojeny moderní transportní sítí Aliatel, která je druhou nejrozsáhlejší sítí v ČR. Vzhledem k tomu, že kompletně zálohovaná síť je pod nepřetržitou kontrolou, může Aliatel garantovat kvalitu svých služeb smluvně.

Služba Business Call >>> je zpoplatňována po sekundách, nikoli po impulsech, takže zákazník platí pouze za to, co skutečně provolá. Samozřejmou součástí služby je detailní vyúčtování zdarma obsahující mj. rozpis telefonního provozu a provolaných částek až na úroveň jednotlivých hovorů, přehled nejčastěji volaných telefonních čísel a mezinárodních destinací.

Při výběru dodavatele telefonních služeb, které jsou nezastupitelné pro komunikační potřeby firem, rozhoduje jistě také to, nakolik je operátor schopen se vyrovnat se speciálními požadavky konkrétního zákazníka a jakou péči mu věnuje. Aliatel vytváří individuální řešení pro jednotlivé zákazníky, takže každý uživatel získá systém, který plně vyhovuje jeho požadavkům a potřebám.

Zákaznické centrum Aliatelu pracuje v nepřetržitém provozu, takže klient může být o poskytované službě informován v kteroukoli denní dobu. Mimoto může využívat přístupu ke všem důležitým informacím o telefonním provozu a provolaných částkách prostřednictvím služby On-line info.

 www.aliatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 2. března 2001 - pátek