logo itpoint.cz

Aliatel zvyšuje kapacitu sítě

Společnosti Aliatel a Lucent Technologies podepsaly smlouvu na nejrozsáhlejší dodávku DWDM technologie v ČR.

Dne 12. června 2001 podepsaly společnosti Aliatel a.s. a Lucent Technologies Česká republika s.r.o. smlouvu na dodávku DWDM technologie.

Co tato investice přinese zákazníkům předního telekomunikačního operátora ?

Provozovatelé telekomunikačních sítí, resp. telekomunikační operátoři, se potýkají s problémem kapacity přenosových sítí, zvláště obsluhují-li zákazníky s vysokými nároky v této oblasti. Výjimkou v tomto ohledu není ani Aliatel, operátor nabízející datové, telefonní a internetové služby na národní i mezinárodní úrovni.

Rozšíření kapacity je možné v podstatě dvěma způsoby - rozšířením fyzické infrastruktury, kterou v Aliatelu reprezentují optická vlákna, a následnými investicemi do SDH technologie, nebo prostřednictvím aktivní technologie, kterou v dnešní době představuje technologie vlnového multiplexu (Dense Wavelength Division Multiplexing). Hlavní výhodou implementace této technologie je efektivnější využití stávající infrastruktury již instalovaných optických kabelů a zjednodušení návazných přenosových technologií.
"Chceme-li vyhovět požadavkům náročných zákazníků, musíme razantně zvýšit kapacitu transportní sítě. Technologie DWDM představuje efektivní řešení, které v konečném důsledku přinese úsporu našim zákazníkům a rozšíří dostupnost našich služeb," říká technický ředitel Aliatelu ing. Petr Kroupa.

První plány na zavedení systému DWDM připravila společnost Aliatel ve 2. polovině roku 2000. Letos v lednu zprovoznila pilotní projekt s cílem otestovat provoz systému, a zároveň vyhlásila veřejnou obchodní soutěž na dodávku DWDM technologie. Jedním z rozhodujících faktorů při výběru dodavatele byla možnost dalšího rozvoje nabídnutých systémů. Po zvážení všech podmínek spolupráce se vítězem soutěže stala společnost Lucent Technologies Czech Republic s.r.o.

Podle podmínek kontraktu ve výši přes 5 mil. USD bude již během tohoto roku vybudována základní síť, pokrývající 10 nejdůležitějších měst v celé České republice. Nemnohé sítě se systémem DWDM, provozované doposud v ČR, byly schopny pracovat na jednom páru vláken pouze se 16 vlnovými délkami. Řešení, které zavádí Aliatel, však podporuje činnost až 160 vlnových délek čili 1,6 Tbit/s na jednom páru optických vláken.

"Projekt pro společnost Aliatel je pro nás jedinečnou příležitostí uplatnit zkušenosti v budování optických sítí na bázi DWDM technologie a pomoci tak vybudovat transportní síť s nesrovnatelnou přenosovou kapacitou 1,6 Tbit/s na jediném páru optických vláken. Síť Aliatel je svým rozsahem a širokou škálou poskytovaných služeb ideálním prostředím pro nasazení terabitových DWDM systémů," dodává technický ředitel Lucent Technologies ing. Rudolf Čihák.

Implementace systému DWDM přispěje k maximálnímu zefektivnění přenosu, což se odrazí v nákladech na provoz sítě a tím i v cenách koncových produktů. Aliatel získá možnost uspokojit požadavky většího počtu zákazníků nejen díky větší kapacitě současné infrastruktury, ale také snížením nákladů dalším skupinám uživatelů. Zvýšení kapacity páteřní sítě umožní zavést další skupinu služeb, které budou určeny zejména zákazníkům z řad operátorů. Řešení Aliatelu jim nabídne možnost pružně rozšiřovat jejich národní páteřní síť bez nutnosti rozsáhlých investic do výstavby vlastních optických tras či nutnosti závazku dlouhodobého nájmu optických tras od poskytovatelů fyzické infrastruktury.

"Prognózy nasvědčují tomu, že poptávka po širokopásmových datových službách v budoucnosti dále poroste," doplňuje ing. Petr Kroupa a dodává: "Po dokončení implementace DWDM technologie nebude mít naše síť, co do kapacity, v ČR konkurenci a Aliatel bude připraven uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky."

DWDM

Technologie Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) byla vyvinuta v roce 1995 v Bell Laboratories. DWDM využívá - zjednodušeně řečeno - několika spojených laserů, které do optického vlákna vysílají najednou po různých vlnových délkách. Tím je vytvořeno až několik desítek přenosových kanálů a úměrně tomu vzroste i objem přenášených dat. Typická využitá přenosová kapacita jednoho optického vlákna používaného v telekomunikačních sítích je 2,5 Gbit/s (STM-16). Pokud se na něm instaluje například šestnáctikanálový DWDM, jeho přenosová kapacita se zvýší ze 32.200 telefonních hovorů na 516.000 hovorů. V současné době jsou již ve stádiu příprav i 320kanálové DWDM systémy.

Lucent Technologies

Americká společnost Lucent Technologies navrhuje a dodává poskytovatelům služeb a podnikům systémy, software, křemíkové součástky a služby pro komunikační sítě příští generace. Díky svému výzkumnému a vývojovému zázemí Bell Labs se může společnost zaměřit na růstové oblasti, jako je širokopásmová nebo internetová infrastruktura, komunikační software, komunikační polovodiče a optoelektronika, podniková síťová řešení, která propojují soukromé a veřejné sítě, a služby odborného navrhování sítí a poradenství.
Společnost Lucent Technologies má v současné době největší podíl na celosvětovém trhu DWDM systémů, na jaře 2001 uvedla na trh první terabitový DWDM systém s komerčním označením WaveStar OLS 1,6Tb s přenosovou kapacitou 1,6 Tbit/s. Další informace o společnosti Lucent Technologies naleznete na její webové stránce www.lucent.com , příp. www.lucent.cz .

Aliatel a.s.

Poskytuje v garantované kvalitě široký výběr spolehlivých telefonních, datových a internetových služeb. Aliatel je prvním provozovatelem pevné sítě na telekomunikačním trhu v ČR, jehož služby jsou certifikovány ISO 9001. Společnost disponuje špičkovou, plně zálohovanou celoplošnou transportní sítí, která využívá nejmodernější technologie. Více informací o společnosti Aliatel a jejích službách naleznete na www.aliatel.cz .

 www.aliatel.cz &  www.lucent.cz

tisková zpráva

Článek ze dne 13. června 2001 - středa