logo itpoint.cz

Alternativní telekomunikační operátoři neskrývají své obavy z postupu liberalizace trhu

Předseda ČTÚ David Stádník na námitky ohledně liknavosti reaguje tím, že činnost úřadu je dána zejména zákonem o telekomunikacích a ČTÚ nemůže postupovat jinak, než je v něm stanoveno pro každou jednotlivou situaci na trhu.

Vážné obavy z postupu liberalizace trhu telekomunikačních služeb v České republice a způsobu, jakým regulátor řeší rozpory s dominantním provozovatelem, vyslovily alternativní telekomunikační společnosti Contactel, eTel a Czech On Line spolu se sdružením NIX.CZ. Firmy žádají Český telekomunikační úřad (ČTÚ) jako regulátora trhu, aby rozhodoval kvalifikovaně, nediskriminačně, transparentně a bezodkladně.

"Opožděné vydávání cenových rozhodnutí pro nejrůznější telekomunikační služby blokuje propojovací jednání s Českým Telecomem a znemožňuje alternativním operátorům tyto služby efektivně poskytovat. Tím jsou poškozovány zájmy zákazníků a zdravý rozvoj telekomunikačního trhu," uvádí se v jejich prohlášení. Podle operátorů jsou lhůty, ve kterých ČTÚ rozhoduje, často mnohem delší než typické lhůty jiných správních úřadů.

V souvislosti s nedávným cenovým rozhodnutím ČTÚ o propojení v oblasti internetu vyzvaly uvedené společnosti regulátora k urychlené korekci údajných závažných chyb, kterých se podle nich regulační úřad dopustil při stanovení metodiky výpočtu provize pro poskytovatele internetových služeb. V prohlášení požadují důsledné vyšetření záležitosti vydaného cenového rozhodnutí, neboť podle jejich názoru uvedené chyby jednoznačně a neoprávněně zvýhodňují Český Telecom.

Již dříve vyčítal Českému telekomunikačnímu úřadu jeho liknavost i alternativní operátor Aliatel. Ten stejně jako výše uvedení operátoři poukazoval na to, že ČTÚ vydává svá rozhodnutí často až po několika měsících od podání žádosti o rozhodnutí, přestože předem musel vědět o malé pravděpodobnosti dosažení dohod mezi Českým Telecom a alternativními operátory bez zásahu regulátora. "Regulátor by měl být aktivní a sporům předcházet, ne je řešit až následně a ještě k tomu často se zpožděním," domnívá se senior konzultant Aliatelu pro regulace a licence Richard Stonavský. Podle Stonavského je navíc ČTÚ při svém rozhodování závislý především na údajích, které mu poskytne Český Telecom jako dominantní operátor, což může přinášet riziko zkreslení reálného stavu.

Předseda ČTÚ David Stádník na námitky ohledně liknavosti reaguje tím, že činnost úřadu je dána zejména zákonem o telekomunikacích a ČTÚ nemůže postupovat jinak, než je v něm stanoveno pro každou jednotlivou situaci na trhu. Obě strany sporů mají podle něj zákonem dáno rovné postavení. Jako konkrétní příklad Stádník uvedl spor o výši cen za propojení při použití zvláštních čísel, respektive internetu, kdy jak alternativní operátoři, tak Český Telecom v zasedací místnosti ČTÚ společně mohli přednést své názory.

 http://www.pointa.cz - Česká informační agentura
pk

Článek ze dne 24. září 2001 - pondělí