logo itpoint.cz

Ani společnost GTS není spokojena s rozhodnutím ČTÚ

Svým rozhodnutím z minulého týdne ČTÚ určil způsob výpočtu cen za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro službu přístupu k internetu.

Stejně jako alternativní operátoři Contactel a Aliatel není ani společnost GTS spokojena s rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu, kterým určil způsob výpočtu cen za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro službu přístupu k internetu. "Rozhodnutí bylo vydáno prakticky až půl roku potom, co jsme se na ČTÚ obrátili se žádostí o řešení situace, navíc stanovené ceny jsou hluboko pod naším požadavkem," prohlásil marketingový ředitel GTS David Duroň.

GTS nicméně hodlá cenové rozhodnutí respektovat a na jeho základě společnost iniciovala na 14. září jednání s Českým Telecom o zařazení služby přístup k síti internet do smlouvy o propojení sítí.

"Pro příští rok bude společnost GTS požadovat výpočet cen za propojeni metodou LRIC (Long Run Incremental Costs)," dodal Duroň. Český Telecom oproti tomu prosazoval metodu plně alokovaných nákladů (FAC - Fully Allocated Costs), jejíž podstatou je započtení úplně všech základů operátora.

To však podle kritiků této metody umožňuje započíst opravdu všechny náklady bez ohledu na jejich adekvátnost nebo účelnost. Metoda LRIC nevychází z celkových nákladů, ale pouze z těch nákladů operátora, které připadají na zajištění zakončování hovorů přicházejících ze sítí jiných operátorů.

 http://www.pointa.cz - Česká informační agentura
pk

Článek ze dne 10. září 2001 - pondělí