logo itpoint.cz

Antonín Jakubše odchází z funkce výkonného ředitele společnosti Expert Partner engineering

Po dosažení meziročního nárůstu obratu služeb o 40 % a ukončení vnitřní transformace společnosti odchází A. Jakubše z postu výkonného ředitele.

Ing. Antonín Jakubše, CSc. po téměř ročním působení v EXPERT & PARTNER engineering opouští po splnění vytyčených úkolů - transformovat firmu a připravit ji na další posílení pozice na trhu IT - a odchází do funkce prezidenta a předsedy představenstva společnosti AERO Vodochody.

EXPERT & PARTNER engineering se za působení Ing. Antonína Jakubše, CSc. úspěšně transformovala na zákaznicky a tržně orientovanou firmu a upevnila tak své postavení systémového integrátora na českém trhu informačních technologií. Společnost se začala významně profilovat v novém segmentu nabízených poradenských a konzultačních služeb s vysokou přidanou hodnotou.

Investiční fond rozvojového kapitálu CDEF, který do EXPERT & PARTNER engineering vstoupil v květnu 2000, a představenstvo společnosti došli k závěru, že Ing. Antonín Jakubše, CSc. naplnil své poslání - za jeho působení byly úspěšně realizovány mnohé strategické změny, které vedly k žádoucímu rychlému nárůstu obratu služeb o 40 % v porovnání oproti prvnímu pololetí loňského roku, meziročně se zvýšil dosažený Trade Margin o téměř 30 %, přidaná hodnota zaznamenala meziroční růst o téměř 90 %. Ve vytyčených cílech v řízeném vývoji společnosti bude pokračovat nový nástupce, jehož výběr a jmenování je v závěrečné fázi.

Pod vedením pana Jakubše byl položen základ k další etapě dynamického rozvoje společnosti EXPERT & PARTNER engineering směrem k poskytování konzultačních služeb středním a velkým zákazníkům v segmentech telekomunikace, finance, obchod, logistika, výroba a government.


epe_logo.gif (2611 bytes)
tisková zpráva

Článek ze dne 1. srpna 2001 - středa