logo itpoint.cz

Atestační střediska jako nezávislé instituce provádějící hodnocení informačních systémů ve veřejné správě vzniknou k 1. červenci letošnímu roku

Metodiku atestací - potvrzení způsobilosti provozu těchto systémů, vypracoval Úřad pro veřejné informační systémy - ÚVIS.

Metodiku atestací - tedy jakýchsi potvrzení způsobilosti provozu těchto systémů - vypracoval Úřad pro veřejné informační systémy (ÚVIS). Na včerejší tiskové konferenci o tom informoval předseda ÚVIS Jiří Krump.

Podle Krumpa dosud ÚVIS zaznamenal pět zájemců o provozování atestačního střediska, přičemž dlouhodobě se podle něj mají šanci udržet nejvýše tři střediska. Dalším projektem, na kterém se ÚVIS podílí, je Akční plán eEurope+ 2003. Jedná se o společný politický závazek vlád kandidátských zemí, jehož cílem je využít příležitostí spojených s rozvojem nové, digitální a znalostní ekonomiky.

Ředitel odboru koncepcí, rozvoje a bezpečnosti Ebbo Petrikovits prezentoval věcný záměr zákona o Registrech veřejné správy, který bude předložen vládě ke schválení. ÚVIS na základě vloni přijatého zákona o informačních systémech veřejné správy vytváří a spravuje veřejně přístupný informační systém, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy. Mezi činnosti úřadu patří mimo jiné i správa portálu veřejné správy.

Podle zákona působí ÚVIS několika formami: Vyhledává, zpracovává, ukládá a vytváří nové informace, které jsou znalostní základnou pro kvalitní vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy. Dalším úkolem je zpracovávání návrhů strategických dokumentů v oblasti informačních systémů veřejné správy, a to i z hlediska bezpečnosti těchto systémů, sledování a analýza informačních potřeb veřejné správy a stavu jejích informačních systémů. ÚVIS má dále připravovat a koordinovat budování těchto systémů, zajišťovat tvorbu norem a standardů, vytvářet podmínky pro podporu rozvoje atd.

 http://www.pointa.cz - Česká informační agentura
pk

Článek ze dne 28. června 2001 - čtvrtek