logo itpoint.cz

AutoCont On Line hledá spolupracovníky pro realizaci Projektu Internet do škol

AutoCont On Line hledá spolupracovníky pro realizaci Projektu Internet do škol v regionech. V současné době se začíná vytvářet síť lokálních dodavatelů pro spolupráci na budování počítačových sítí a instalaci výpočetní techniky ve školách.

AutoCont On Line hledá spolupracovníky pro realizaci Projektu Internet do škol v regionech. V současné době se začíná vytvářet síť lokálních dodavatelů pro spolupráci na budování počítačových sítí a instalaci výpočetní techniky ve školách.

Lokální dodavatelé jsou firmy, které se budou ve spolupráci se sdružením AutoCont On Line – Český Telecom podílet na dodávkách počítačových sítí a instalaci výpočetní techniky v jednotlivých školách. Lokální dodavatelé (dále jen LD) jsou dvojího typu. Lokální dodavatelé aktivních míst – LD AM a Lokální dodavatelé počítačových sítí a kabeláže - LD LAN.

Zájemci o spolupráci v projektu Internet do škol mohou vyplnit registrační dotazník. Ze zaregistrovaných zájemců bude proveden další výběr. LD budou vybíráni zejména na základě odborných předpokladů a dostatečné kapacity lidských a materiálních zdrojů.

Uchazeči o spolupráci budou vyhodnoceni, vybrané firmy budou osloveny a požádány o další upřesňující informace. Pracovníci dané firmy budou pozváni na odborné školení, které bude zakončeno certifikačním testem. Předpokládaná doba spolupráce je cca 12 měsíců. Firmy, které nebyly vybrané, budou informovány elektronickou poštou a zůstávají v databázi uchazečů pro případné rozšíření počtu LD.

Předpokládáme přibližně 200 pracovních skupin. Pracovní skupina LD AM se typicky skládá ze dvou certifikovaných pracovníků, kteří se podílejí na projektu a instalaci výpočetní techniky. Pracovní skupina LD LAN musí obsahovat jednoho certifikovaného pracovníka pro návrh projektu a řízení prací při budování kabeláže. Podle velikosti školy, kde bude nasazena, bude doplněna o 1 – 3 další pracovníky se znalostmi strukturovaných kabeláží. Pracovní skupina LD LAN tedy obnáší 2 až 4 pracovníky.

LD budou smluvně vázáni. Smlouva bude uzavírána výhradně s firmami a nikoli jednotlivci. LD může být firma - právnická osoba nebo OSVČ – fyzická osoba s živnostenským oprávněním a oborem podnikání souvisejícím s IT. Z hlediska smluvních vztahů nelze uzavřít smlouvu se sdružením OSVČ. Smlouva může být v takovém případě uzavřena s jedním OSVČ, který přebírá veškerou odpovědnost i za další osoby, které s ním spolupracují. Pro LD AM tedy může být smlouva uzavřena s firmou, která má nejméně dva proškolené a certifikované pracovníky. Smlouva bude znít na firmu, certifikace bude vystavena na pracovníka v rámci firmy. Nutnou podmínkou je způsobilost firmy k právním úkonům, bezúhonnost ap.

Odměna LD za vykonanou práci je paušální dle velikosti školy. Počet škol, na kterých se LD zúčastní spolupráce není pevně určen. Odměna se dále může lišit dle kvality a rychlosti odvedené práce.

Lokální dodavatelé ve spolupráci s Oblastním manažerem (OM) ověří stávající stav dané školy (vybavenost výpočetní technikou, počítačová síť, připojení do internetu…). Na základě zjištěných údajů a typových projektů pro danou velikost školy LD vypracují projekt. Dle těchto projektů je následně vybudována počítačová síť, dodána a nainstalována výpočetní technika. Podle složitosti řešení a zájmu školy je možné zároveň provést integraci stávajícího vybavení nebo ji odložit na později.

Na základě projektu schváleného ředitelem školy zašle LD na logistické centrum Generálního dodavatele požadavky pro konkrétní školu. V domluveném termínu bude kompletní dodávka dopravena k LD, který ji zkontroluje, provede instalaci a předá škole. Protože LD nedodává vlastní materiál ani počítače, neúčastní se tedy se finančně dodávky.

LD je odměňován za provedené práce. Odměna se skládá ze dvou částí. První je za úvodní obhlídku a zpracování projektové dokumentace, druhá za instalace. Pro LD LAN se instalací rozumí výstavba kabeláže, pro LD AM vybalení, sestavení a oživení výpočetní techniky v dané škole.

Základní požadavky na LD AM

Základní požadavky na LD LAN

 www.acol.cz
registrace lokálního dodavatele

Článek ze dne 12. listopadu 2001 - pondělí