logo itpoint.cz

Bezplatné volání na informace o telefonních číslech

Víte o tom, že z určitých pražských telefonních budek Českého Telecomu můžete zdarma volat na info linku (1180) o telefonních číslech ? Těchto budek je téměř 500 a počítá se i s voláním cizinců (linka 1181) - komunikace s operátorem v angličtině.

Znáte to ! Vyrarazíte na nákupy nebo za vyřizováním nějakých záležitostí mimo domov a najednou si potřebujete nutně zavolat. Mobíl nemáte. Co ted ? Á - tamhte je tetefonní automat ! Telefonní kartu nebo alespoň pár drobných mincí v peněžence určitě najdete. Telefonní číslo, na které potřebujete votat, sice neznáte, ale jistě ho najdete ve Zlatých stránkách u telefonního automatu. Zdá se, že problém je vyřešen.


Ale pozor ! Někdy se může stát, že u telefonního automatu žádné Zlaté stránky nenajdete nebo z nich někdo vytrhl právě tu stránku, kterou potřebujete. Smůla ! Jindy zase najdete Zlaté stránky v pořádku, ale pokud chcete volat do jiného města, příliš vám nepomohou, protože obsahují pouze telefonní čísla v dané oblasti (v ČRje vydáváno na 20 druhů Zlatých stránek).

Naštěstí existuje informační linka o telefonních číslech. Její číslo najdete na informačním panelu umístěném nad automatem. Stačí zavolat 1180 a operátorka vám ochotně vyhledá potřebné telefonní číslo. Je skutečností, že přes veškerou snahu pracovníků útvaru Telefonní automaty, Divize TSG, a přes vysoké náklady na obnovu Zlatých stránek u telefonních automatů není jejich stav vždy ideální.

 ... číslo linky najdete na informačním panelu umístěném nad automatem ...

Zlaté stránky se bohužel často stávají vděčným terčem vandalů, kteří z nich dokáží udělat nechutnou změť papíru, ucpávají jimi telefonní automaty a občasje i zapálí. V roce 1999 uskutečnil útvar Řízení kvality Praha (dříve TQM) v Praze a na Benešovsku pilotní projekt, který měl posoudit, zda by situaci špatného stavu Zlatých stránek u telefonních automatů vyřešilo jejich nahrazení bezplatným voláním na informační linku 1180 (dříve 1180).

Pilotní projekt útvaru Řízení kvality prokázal, že celoplošné nahrazení Zlatých stránek bezplatným voláním by bylo finančně neúnosné, ale v oblastech s velkou zátěží je bezplatné volání ekonomicky výhodnější než častá výměna Zlatých stránek.

Obchodní jednotka TA navázala na výše uvedený projekt vlastním pilotním projektem rozšířeným o možnost bezplatného volání na linku 1181 - s informacemi o mezinárodním provozu s anglicky mluvícími operátorkami. Odstraněním Zlatých stránek z vybraných telefonních hovoren by totiž diskriminovalo cizince, protože informační služba 1180 poskytuje informace pouze v češtině.

Proto po dohodě s odpovědnými pracovníky z informačních služeb je na infopanelech u telefonních automatů uvedeno sdělení, že informace o telefonních číslech v ČR budou cizincům poskytoványi na lince 1181. Zmíněný pilotní projekt tak vymezil konkrétní oblast, kde je rentabilní umožnit bezplatné volání na obě výše uvedené infolinky náhradou za Zlaté stránky.

Původně se předpokládalo zavedení bezplatného volání nejen v Praze, ale i v dalších vybraných městech (krajská města plus pět dal- ších). Nakonec však byla z ekonomických důvodů vybrána pouze střední část Prahy. Důvodem byla nejčastěji nutná výměna Zlatých stránek (na Václavském náměsti dokonce 24 krát ročně). Nejvyšší cena výměny Zlatých stránek je v Praze a samozřejmě je tu i největší koncentrace českých a zahraničních návštěvníků.

V Praze je těchto budek již kolem 500.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 5. března 2001 - pondělí