Bill Gates a Internet do škol

První počítačovou učebnu zřízenou v rámci projektu Internet do škol uskupením AutoCont On Line - ČESKÝ TELECOM, jehož členem je i společnost Microsoft, včera slavnostně otevřel předseda představenstva a hlavní softwarový architekt Microsoftu Bill Gates na pražské základní škole Lupáčova.

5. prosince 2001 - PRAHA - První počítačovou učebnu zřízenou v rámci projektu Internet do škol uskupením AutoCont On Line - ČESKÝ TELECOM, jehož členem je i společnost Microsoft, dnes slavnostně otevřel předseda představenstva a hlavní softwarový architekt Microsoftu Bill Gates na pražské základní škole Lupáčova.

Při této příležitosti informoval o plánované podpoře Microsoftu pro projekt Internet do škol. "Jsem potěšen, že právě v těchto místech mohu oznámit, že se vedení společnosti Microsoft rozhodlo věnovat v rámci projektu Internet do škol dar českému školství. Všechny dodané počítače budou zdarma vybaveny operačním systémem Windows. Rozhodli jsme se rovněž, že projekt rozšíříme i do dětských nemocnic a zdravotnických zařízení. I děti dlouhodobě upoutané na lůžko tak budou moci pokračovat ve výuce prostřednictvím internetu," uvedl při otevření nové počítačové učebny Bill Gates.

 www.lupacovka.cz Základní škola v Lupáčově ulici byla vybavena podle nabídky uskupení AutoCont On Line - ČESKÝ TELECOM pro ministerstvo školství. V rámci standardní dodávky škola obdržela server Hewlett-Packard (2x30 GB HDD, 512 MB RAM, jednoprocesorový, vybavený MS Back Office 2000), 3 učitelské stanice a 12 stanic žákovských. "Nejsložitější částí dodávky byla integrace stávajícího vybavení, tedy téměř třiceti počítačů a školního serveru. Na tomto pilotním projektu jsme si odzkoušeli, že ochrana dříve vynaložených investic je celoplošně uskutečnitelný proces. Budeme se snažit integrovat každou část vybavení na všech školách, od hardwaru až po internetové připojení," vysvětlil předseda představenstva AutoCont On Line Vlastimil Palata.
Dnem 26. listopadu bylo na škole dokončeno kompletní síťové propojení všech prostor v objektu školy. Všechny kabinety i třídy mají přístup k internetu. Počítačovými stanicemi budou dovybaveny postupně. Dnem 3. prosince 2001 je celá školní síť do všech tříd a kabinetů oživena ! Síť je připojena rychlostí 256Kb/sec., providerem, se kterým je maximální spokojenost, je Český Telecom.

Uskupení AutoCont On Line-ČESKÝ TELECOM začne celoplošně budovat infrastrukturu školské sítě v únoru příštího roku a bude jí dále rozvíjet a udržovat až do konce roku 2005. "Efektivní a smysluplné vybudování a rozvoj informační a komunikační infrastruktury pro všechny základní a střední školy v ČR přinese skutečnou reformu školství v České republice. Jsem si jistý, že úspěšné završení tohoto velkorysého projektu bude znamenat efektivnější a účinnější výuku. Zlepšení konkurenceschopnosti, počítačové gramotnosti a výkonnosti ekonomiky bude jasně zřetelné v řádu několika let," řekl dále Vlastimil Palata.

Podle ministra školství, mládeže a tělovýchovy Eduarda Zemana má Státní informační politika ve vzdělávání vytvořit takové podmínky, aby se v celém školství staly informační technologie běžným nástrojem výuky a aby absolventi škol dosahovali příslušné informační gramotnosti. "Z tohoto hlediska vnímám dar Microsoftu českému školství jako velmi pozitivní krok na cestě ke společnému cíli - všeobecné informační gramotnosti," řekl k tomu ministr Eduard Zeman.

V uskupení jsou kromě ČESKÉHO TELECOMU a AutoCont On Line tyto společnosti: AutoCont CZ, AT Computers, GiTy, Equica, Microsoft, Hewlett-Packard, Compaq, Cisco Systems, Apple, Tiny Software a Intel.

 www.acol.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 6. prosince 2001 - čtvrtek

Zbrusu nová vzdálená správa pro Linux
Aktuální články

Moderní trendy a zapojení ICT technologi...

Ještě dokonalejší vzdálená správa koncov...

Benefice ArtForum ICZ pomáhá projektu Mů...

V INVENTI pracuje 25 procent žen - dvojn...

SAS Visual Analytics v cloudu za zvýhodn...

Prestižní evropská cena za rozvoj cloudo...

RAD Studio 10.2 s podporou Linuxu

Digitalizace a Průmysl 4.0 v praxi

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 ...

Jak zvýšit efektivitu provozu datového c...

Spolehlivá ochrana a ukládání dat pro po...

SUSE Linux Enterprise Server pro KunLun ...

Zálohování a obnova dat pro virtuální se...

Novicom představí svá řešení na 20. ročn...

itself investuje 50 milionů korun do mod...

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné spr...

Novicom opět na konferenci SecTec Securi...

Nové nástroje InterBase 2017 pro plný mo...

Barracuda Web Security Service v cloudu ...

GPS navigace Mio 5400 je mezi nejpopulár...