logo itpoint.cz

Bude se dražit i čtvrtá licence pro mobilního operátora UMTS ?

Návrhem Českého telekomunikačního úřadu na prodej licencí by se měla ve středu 14. února zabývat vláda ...

K úspěšnému výsledku výběrového řízení na držitele licence k provozování sítě mobilních telefonů třetí generace UMTS v České republice by měly být splněny zejména dvě podmínky - sdělil ředitel Českého Mobilu pro obchodní rozvoj Mario Mele.

  1. jednak je třeba snížit očekávanou částku pět miliard korun (125 milionů USD), kterou vláda chce prodejem každé licence získat
  2. vstup čtvrtého operátora by se měl ještě alespoň o tři roky odložit

Návrhem Českého telekomunikačního úřadu na prodej licencí by se měla ve středu 14. února zabývat vláda. V souladu s dostupnými informacemi by mělo být výběrové řízení rozděleno do dvou kol - v prvním budou nabídnuty licence UMTS stávajícím mobilním operátorům za cenu pět miliard korun (125 milionů USD), ve druhém kole se pak vydraží čtvrtá licence, případně i zbylé licence neprodané v prvním kole. Dražby by se přitom mohly zúčastnit i stávající operátoři, pokud nepřistoupí na podmínky prvního kola.

"Přiměřená cena za jednu licenci by se měla pohybovat mezi 40 a 50 miliony USD," uvedl Mele. Vládní očekávání výtěžku 125 milionů USD za licenci   je podle Českého Mobilu nereálné, uvážíme-li výsledky tendrů na licence UMTS v jiných evropských zemích, negativní postoj finančních trhů vůči bezdrátovým operátorům a financování projektů UMTS vůbec. "Navíc je sporné, zda o čtvrtou licenci někdo projeví zájem. Na finančních trzích panují stále větší pochybnosti o tom, zda nový držitel licence UMTS dokáže na tak konkurenčním
trhu, jako je ten český, přežít," dodal Mele.

"Náklady na výstavbu sítě UMTS budou zřejmě dvakrát vyšší, než tomu bylo u sítě GSM," domnívá se technický ředitel Českého Mobilu Jon Eddy. Firma přitom neočekává, že by úspory nákladů, kterých by stávající operátoři mohli díky existující infrastruktuře dosáhnout, činily více než 20 procent celkových nákladů. Rovněž je třeba přihlédnout k tomu, že základní technologie sítě a telefony budou dostupné až v roce 2004 nebo 2005. Podle Eddyho je proto nepravděpodobné, že by někdo byl ochoten za licenci zaplatit více než 50 milionů USD.

Představitelé Českého Mobilu se domnívají, že dřívější vstup čtvrtého operátora by  vedl ke zostření konkurence na trhu hlasových služeb a služeb pomalejšího datového přenosu na neúnosnou úroveň. Domnívají se proto, že by vláda mohla dosáhnout v tendru vyššího výtěžku, pokud prodá pouze tři licence a vstup čtvrtého operátora odloží na rok 2004. Český Mobil začal služby ve své síti Oskar poskytovat začátkem loňského roku jako třetí operátor v České republice.

Podobně se již dříve vyjádřili představitelé konkurenčního RadioMobilu. Celá česká společnost by podle tiskové mluvčí firmy Terezy Kakosové měla mít zájem na úspěšném a rychlém rozvoji služeb UMTS, který by jejich uživatelům zefektivnil komunikaci a následně přinesl zisk pro celou ekonomiku. Proto by jednorázové počáteční náklady operátorů na samotný zisk licence měly být co nejmenší.

Skepticky se k výši vládního očekávání vyjadřují i experti na základě studií Deutsche Bank, ING Barings a  Merrill Lynch. Podle zkušeností ze sousedního Rakouska nebo Polska odpovídá cena čtyř českých licencí hodnotě zhruba 12 až 13 miliardám korun, tedy asi třem miliardám korun za jednu licenci.

 Česká informační agentura
pk

Článek ze dne 9. února 2001 - pátek