logo itpoint.cz

Business Call od Aliatelu - nejvýhodnější telefonování pro všechny

Business Call je telefonní služba, založená na klasické telefonní technologii (přepínání okruhů). Poskytuje spojení pro přenos hlasu, faxu a dat. Umožní vám komunikovat s účastníky na území celé České republiky a ve více než 230 zemích světa.

Všechna volání jsou zpoplatňována po sekundách. Díky tomu zaplatíte pouze tolik, kolik skutečně provoláte. Jako nedílnou součást služby vám nabízíme nepřetržitý přístup k informacím o telefonním provozu a detailní vyúčtování. To vše ve špičkové kvalitě a s významnou cenovou úsporou.

Služba Business Call vám nabízí špičkovou kvalitu, proaktivní péči a v neposlední řadě významnou cenovou úsporu.

Služba Business Call je k dispozici ve dvou variantách :


Business Call Direct (řešení vhodné pro velké a střední společnosti)

Business Call Direct je telefonní služba, určená pro příchozí i odchozí místní, meziměstská a mezinárodní volání.

Vaše pobočková telefonní ústředna je připojena přímo do veřejné telekomunikační sítě společnosti Aliatel. Připojení na vašeho stávajícího operátora je samozřejmě možno zachovat, záleží pouze na vašem rozhodnutí.

Ceny vnitrostátních volání

pásmo ŠPIČKA - Kč/min. MIMO ŠPIČKU - Kč/min.
Místní (v rámci sítě Aliatel)* 0,95 0,60
Místní (ostatní) 1,30 0,70
Meziměstská (v rámci sítě Aliatel)* 1,50 0,95
Meziměstská (ostatní) 3,10 1,50

(*) Platí pro volání mezi účastníky služby Business Call Direct. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ceny volání do vybraných zemí

Na volání do tří vámi zvolených zemí dostanete slevu 5 %.

Země* ŠPIČKA - Kč/min. MIMO ŠPIČKU - Kč/min.
Německo 5,90 5,40
Slovensko 6,70 6,10
Velká Británie 5,90 5,40
Rakousko 5,90 5,40
Spojené státy americké 6,70 6,10
Francie 5,90 5,40
Nizozemsko 5,90 5,40
Itálie 5,90 5,40
Švýcarsko 6,70 6,10
Belgie 6,70 6,10

(*) Úplný výčet zemí a cen je uveden v ceníku (formát PDF). Uvedené ceny jsou za volání do pevné sítě a jsou bez DPH.

Sekundová tarifikace - platíte pouze tolik, kolik skutečně provoláte !

Všechna volání jsou zpoplatňována po sekundách

Minimální účtovaná délka volání :

Místní volání (v rámci sítě Aliatel) 30 s
Místní volání (ostatní) 60 s
Meziměstská volání (v rámci sítě Aliatel) 30 s
Meziměstská volání (ostatní) 30 s
Volání do mobilních sítí 30 s
Mezinárodní volání 30 s

Minutový partner

Čím více vám lidé volají, tím nižší je váš účet! Za přijatá volání dostáváte odměnu, která je při vyúčtování odečtena od vašeho účtu.

Množstevní sleva

Na poplatky za provoz dostáváte zajímavou množstevní slevu. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v ceníku.

Detailní vyúčtování zdarma

Současně se svým účtem zdarma obdržíte :

On-line info

Garance kvality

Technické parametry

Základní sada služeb

Doplňkové služby

Business Call Internet Light

Telefonní služba Business Call Direct je vám nyní k dispozici také ve variantě s připojením k Internetu. Toto kombinované řešení vám dává jedinečnou příležitost jednoduchým způsobem optimalizovat své celkové náklady na komunikaci.

Můžete telefonovat, faxovat, posílat data a zároveň používat elektronickou poštu. Můžete získávat informace z www stránek svých partnerů, prostřednictvím webu sledovat aktivity konkurence, ovládat své účty nebo nakupovat zboží, aniž byste opustili pohodlí svého pracoviště.

Připojení k Internetu je pevné (trvale sestavené). Je zpoplatňováno měsíčním paušálem nezávisle na přeneseném objemu dat. Koncové zařízení pro připojení je již zahrnuto v ceně.

Telefonní síť společnosti Aliatel využívá nejmodernější technologie. Její jádro tvoří systém telefonních ústředen nové generace Siemens Surpass. Síť pokrývá celé území České republiky a je propojena se sítěmi řady tuzemských a zahraničních operátorů. Přístup do sítě dominantního operátora je zajištěn ve všech tranzitních uzlech.

Business Call Direct

Vyúčtování

On-line info

Základní technické parametry připojení k Internetu

Parametry sítě Speedbone

 www.aliatel.cz

Článek ze dne 2. března 2001 - pátek