logo itpoint.cz

Časopis Convergence se stává mediálním partnerem serveru statnisprava.cz

Cílem partnerství obou médií je moderování odborné roviny diskuse na stránkách diskusního serveru a v rámci nové rubriky časopisu Convergence věnované problematice eGovernmentu.

Diskusní server forum.statnisprava.cz navázal partnerství s časopisem Convergence, časopisem o komunikaci a technologiích. Cílem partnerství obou médií je moderování odborné roviny diskuse na stránkách diskusního serveru a v rámci nové rubriky časopisu Convergence věnované problematice eGovernmentu.

Časopis bude zařazovat do rubriky eGovernmentu aktuální diskutovaná témata a vybrané příspěvky z diskusního fóra serveru. Vybrané články rubriky eGovernmentu se budou rovněž pravidelně objevovat na diskusním serveru a diskuse nad nimi bude probíhat přímo s redaktory časopisu.

Časopis Convergence začal vycházet v březnu roku 2000. Vychází desetkrát ročně v nákladu 6000 výtisků. Obsahuje informace o nových telekomunikačních a informačních technologiích, srozumitelný výklad pojmů souvisejících s aplikací těchto technologií na liberalizovaném trhu telekomunikačních a informačních služeb. Zájemce zde najde názory, přehledy a analýzy.

Od svého založení časopis Convergence úzce spolupracuje s Asociací provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí ( APVTS ), přináší pravidelné informace o výsledcích činnosti odborných skupin APVTS a s její podporou pořádá pravidelné konference a fóra diskutující aktuální otázky telekomunikační a informační politiky.

Server http://forum.statnisprava.cz byl zprovozněn 17. října 2001. Jeho posláním je umožnit občanům on-line diskutovat nad problémy, které je trápí, a současně vytvořit prostor pro zapojení zástupců státní správy a samosprávy do diskuse s veřejností.

 www.convergence.cz

Článek ze dne 6. prosince 2001 - čtvrtek