logo itpoint.cz

Ceník služeb euroISDN Českého Telecomu

Přinášíme celkový souhrn nabídky euroISDN Českého Telecomu - ceny platné od 1.1. 2001 + ceny balíčků euroISDN.

Ceny platné od 1. ledna 2001

euroISDN2

euroISDN2
Zřízení přípojky

4.500 Kč

4.285,80 Kč

Zřízení přípojky přeměnou

z analogové HTS

999 Kč

951,45 Kč

Přeložení přípojky

2.250 Kč

2.142,90 Kč

Používání přípojky euroISDN2 - měsíční cena

euroISDN2

450 Kč

428,58 Kč

euroISDN30

euroISDN30
Zřízení přípojky 40.500 Kč 38.572,20 Kč
Zřízení přípojky přeměnou od 12.150 Kč Jsou možné tři přeměn :
  • z analogových HTS. V tomto případě může být cena za zřízení euroISDN30 snížena o cenu přípojek určených k přeměně, celková sleva nesmí překročit 70% ceny za zřízení euroISDN30
  • z existujícího 2Mb/s připojení, v tomto případě je cena za zřízení euroISDN30 12.150 Kč
  • z přípojky(ek) euroISDN2, příp. kombinace přípojek euroISDN2 a HTS. V tomto případě je cena snížena o cenu přípojek určených k přeměně, celková sleva nesmí překročit 70% ceny za zřízení euroISDN30
Přeložení přípojky 29.500 Kč 28.095,80 Kč

Používání přípojky euroISDN30 - měsíční cena

euroISDN30

6.500 Kč

6.190,60 Kč

Ceny za provoz

Ceny za uskutečněná spojení jsou analogické k cenám pro klasické telefonní služby s následujícími poznámkami :

Druhy hovoru (spojení)

Minimální délka (sekunda)

Časový interval (sekunda)

Kč/minuta

Místní - silný provoz

120

60

1,45

Místní - slabý provoz

120

60

0,80

Meziměstský - silný provoz

60

30

3,50

Meziměstský - slabý provoz

60

30

1,70

Mezinárodní hovory

ceny jsou uvedeny v Ceníku mezinárodních telekomunikačních služeb

Doplňkové služby

Doplňkové služby ” standardní ” skupiny

Jednorázové ceny Kč

Měsíční ceny / úč. číslo Kč

euroISDN2 euroISDN30
zobrazení identifikace volajícího CLIP

cena je zahrnuta v ceně za zřízení přípojky

cena je zahrnuta v ceně za používání přípojky

x x
zobrazení identifikace volaného COLP x x
nezobrazení identifikace volajícího
(jednotlivé hovory / řízené uživatelem CLIR-PC)
x x
nezobrazení identifikace volajícího
(trvalé / řízené sítí CLIR-NC)
x x
nezobrazení identifikace volaného
(trvalé / řízené sítí COLR-NC)
x x
přepojitelnost terminálů TP x  
čekající volání CW x  
přidržení volání HOLD x  
přesměrování volání CFU x  
přesměrování volání při nepřihlášení CFNR x  
přesměrování volání při obsazení CFB x  
informace o poplatku x x
informace o čase x x

 

Doplňkové služby ” komfortní ” skupiny

Jednorázové ceny Kč

Měsíční ceny / úč. číslo Kč

euroISDN2 euroISDN30
změna původního nastavení jedné nebo více služeb skupiny 149 141,91      
velká konference CONFL   x  
zamezení odchozích volání, řízené sítí OCB-NC x x
vícenásobné účastnické číslo (1, 2, 3, 4) MSN x  
vícenásobné účastnické číslo (5, 6, 7, 8) MSN 19 18,10 x  
subadresování SUB 279 265,72 x x

 

Doplňkové služby ” speciální ” skupiny

Jednorázové ceny Kč

Měsíční ceny / úč. číslo Kč

euroISDN2 euroISDN30
změna původního nastavení nebo nový požadavek jedné nebo více služeb skupiny 1499 1427,65      
sériová linka MA / LH 1499 1.427,65 cena je zahrnuta v ceně za používání přípojky x x
provolba pro blok 10 čísel(každý) DDI 149 141,91 99 94,29 x x
provolba pro blok 100 čísel(každý) DDI 1499 1.427,65 499 475,25 x x
provolba pro blok 1.000 čísel(každý) DDI 2999 2.856,25 x x
provolba pro blok 10.000 čísel(každý) DDI 19999 19.047,05 x x
identifikace zlomyslného volání - opakovaná MCID 63 60,00 20
30
19,05 / zachycené volání 28,57 / měsíc x x
identifikace zlomyslného volání - zpětná MCID   200 190,48 / zachycené volání x x

Poznámka k tabulce

x služba je dostupná v každé konfiguraci přípojky
x služba je dostupná v závislosti na typu konfigurace přípojky

Ceny vytištěné tučně jsou VČETNĚ, vytištěné kurzívou jsou BEZ DPH 5 %.

Ceny balíčků pro euroISDN

Český Telecom připravil pro své zákazníky dvě kategorie balíčků euroISDN, které obsahují zřízení přípojky euroISDN2 ve spojení s dalšími službami a koncovými zařízeními za výhodnější cenu než při jejich zakoupení jednotlivě.

  • ceny balíčků I - za balíčky, v nichž bude přípojka euroISDN2 zřízena přeměnou z Vaší stávající  telefonní linky
  • ceny balíčků II - za balíčky, v nichž bude zřízena nová přípojka euroISDN2
  balíček I balíček II
euroISDN@on-line
euroISDN2 + terminálový adaptér + internet
6.489,00 Kč 9.990,00 Kč
euroISDN@telefon
euroISDN2 + digitální telefon + internet
6.489,00 Kč 9.990,00 Kč
euroISDN@video
euroISDN2 + videotelefon
31.489,00 Kč 34.990,00 Kč
euroISDN@connect
euroISDN2 + ISDN LAN modem + internet
12.489,00 Kč 15.990,00 Kč
euroISDN@office
euroISDN2 + pobočková ústředna
22.989,00 Kč 26.490,00 Kč
euroISDN@connect PLUS
euroISDN2 + ISDN router Cisco 803
od 16.489,00 Kč od 19.990,00 Kč

Ceny bez DPH 5 %
Ceny včetně DPH 5 %

Článek ze dne 16. ledna 2001 - úterý