logo itpoint.cz

CenTrade, Grada Publishing a ČVUT vytvořili společný Internetový projekt

Společná tisková zpráva ČESKÉHO TELECOMU a Grada Publishing - CenTrade, Grada Publishing a ČVUT vytvořili společný Internetový projekt informace a vzdělávání v oblasti B2B elektronických tržišť.

CenTrade, Grada Publishing a Ústav řízení a ekonomiky podniku FSI ČVUT včera oznámily zahájení společného Internetového projektu pro informace a vzdělávání v oblasti B2B elektronických tržišť www.B2Bexchanges.cz .

B2B (business-to-business) obchodování představuje rozhodující část elektronického obchodování. Podle některých odhadů bude jeho celosvětový objem v roce 2004 činit 2,5 bilionu dolarů. Je to oblast, která se velmi rychle vyvíjí a jejíž dopad na chování a výkonnost podniků je velký. "CenTrade sponzoruje vydání překladu americké knihy o B2B elektronických tržištích. Vzhledem k rychlosti a významu změn v B2B obchodování jsme inicializovali také projekt vytvoření Internetové stránky, která bude obsah knihy aktualizovat a komentovat z pohledu českého čtenáře," říká Petar Stančev, generální ředitel CenTrade.

Internetové publikování přináší nové možnosti. Mezi základní změny patří rychlost aktualizace, možnost interaktivnosti a snadnost propojení s jinými informační zdroji. "Věříme, že Internetové publikování se postupně stane doplňkem tradičních odborných knih. To, že jsme si pro tento první projekt kompletní Internetové nadstavby tištěné knihy v ČR vybrali právě knihu z oblasti obchodování na Internetu je zvlášť symbolické," komentuje Milan Brunát, ředitel společnosti Grada Publishing.

Projekt www.B2Bexchanges.cz se v budoucnu rozšíří o aktuální informace ze širší oblasti elektronického obchodování. "Projekt je jednoznačně přínosem pro zpestření výuky. Některým studentům dává rámec, ve kterém mohou prezentovat svou práci, jiným zase prostředek, kde mohou rychle získat přehled o dění v daném oboru," komentuje doc. Václav Dolanský, vedoucí odboru managementu a marketingu Ústavu řízení a ekonomiky podniku FSI ČVUT.

O CenTrade ( www.centrade.cz )

CenTrade poskytuje univerzální, bezpečné a spolehlivé B2B prostředí umožňující společnostem vstup do věku elektronického obchodování. Toto prostředí je vybudováno za přispění unikátních znalostí, zkušeností a schopností ČESKÉHO TELECOMU, Citibank a PricewaterhouseCoopers. Ucelené řešení je nabízeno na bázi nejvyspělejších technologií SAP, CommerceOne, EDI a dalších, které se již osvědčily v celosvětovém měřítku. Cílem CenTrade je poskytování efektivního a transparentního řešení pro každodenní elektronickou správu procesů týkajících se nakupování, objednávání, fakturace, placení a logistiky. CenTrade je navržen tak, aby byl přitažlivý pro malé i velké společnosti. Umožňuje integraci vnitrofiremních procesů a systémů (ERP) s odběrateli a dodavateli prostřednictvím otevřené elektronické platformy, kde komunikace probíhá bezpečně a v reálném čase.

O Grada Publishing ( www.grada.cz )

Grada Publishing je vedoucím nakladatelstvím odborné literatury v ČR se zázemím, které umožňuje nabízet moderní, aktuální a praktické informační služby. Zprostředkovává svým čtenářům v České republice a na Slovensku informace a znalosti z nejrůznějších oborů lidské činnosti - počítače, ekonomie a podnikání, účetnictví, daně, finance, právo, medicína, zdraví, psychologie a psychiatrie, hobby, technika, výukové programy. Jednou z klíčových oblastí vydavatelské činnosti představují témata spojena s dynamickým rozvojem informační společnosti, s výzvami nové ekonomiky, s přínosy informačních a komunikačních technologií. Jen v roce 2000 vydalo nakladatelství 174 novinek.

O partnerech CenTrade

Technologický partner CenTrade

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 11. dubna 2001 - středa