logo itpoint.cz

Česká společnost TTC MARCONI zvítězila v tendru Světové banky

TTC MARCONI dodá v prvním pololetí roku 2001 do sítě Kyivenergo zařízení včetně řídicího systému a příslušenství v objemu za téměř půl milionu EUR.

Na základě vyhodnocení výběrového řízení č. KE/018 ukrajinské firmy Kyivenergo na dodávku telekomunikační technologie dle projektu, který je financován v rámci rozvoje oblasti Kyjeva z prostředků poskytnutých Světovou bankou, byl v Praze dne 21. února 2001 slavnostně podepsán generálními řediteli Kyivenergo a pražské společnosti TTC MARCONI kontrakt, podle kterého dodá TTC MARCONI v prvním pololetí roku 2001 do sítě Kyivenergo zařízení včetně řídicího systému a příslušenství v objemu za téměř půl milionu EUR, což obě strany považují za zahájení dlouhodobé spolupráce. Slavnostního aktu se zúčastnili rovněž zástupci ministerstva průmyslu a ukrajinského velvyslanectví.

Dodaná zařízení vytvoří s využitím optických kabelů na trasách vysokého napětí přenosové kapacity pro dispečerské okruhy, telemetrický systém a podnikový řídicí a informační systém. Dodaná technologie podstatně sníží náklady na provozní údržbu a zastavěnou plochu se současným zvýšením provozní spolehlivosti sítě.

 www.ttc.cz TTC MARCONI s.r.o. je společným podnikem největšího českého výrobce telekomunikační techniky TTC TESLA TELEKOMUNIKACE s.r.o a předního světového dodavatele technologie pro telekomunikační a informační sítě Marconi, plc. Je začleněn jak do skupiny podniků TTC, tak i do nadnárodního koncernu Marconi. Působí na telekomunikačním trhu jako dodavatel zařízení a služeb spojených s výstavbou sítí a s prodejem přenosových zařízení zejména z výroby mateřských podniků v České republice, v Itálii, Velké Británii, SRN apod.
 www.ttc.cz TTC TESLA TELEKOMUNIKACE Praha je orientována zejména na vývoj a výrobu zařízení pro provoz a řízení telekomunikačních sítí. Vyrábí řadu zařízení, která jsou aplikována nejen v sítích veřejných operátorů, ale zejména v neveřejných podnikových sítích např. energetických a plynárenských společností. V oblastidodávek přenosových a spojovacích zařízení pro podnikové sítězaujímá skupina TTC více než 50 procent českého trhu. Skupina TTC postupně rozšiřuje svoje exportní aktivity. V zahraničí má své podniky a obchodní zastoupení ve Slovenské republice, na Ukrajině a v Ruské federaci. Výrobky TTC jsou však dodávány nejen na trhy východní Evropy, ale např. i do Itálie a do Spojených arabských emirátů.

V posledních letech navázala skupina TTC těsné obchodní a partnerské vztahy s ukrajinskými firmami. Patří k nim zejména významný ukrajinský telekomunikační operátor FARLEP, dále např. Kyivstar GSM, Ukrenergo a Ukrzaliznica. Např. jen v roce 2000 dodalo TTC MARCONI na Ukrajinu zařízení v hodnotě téměř 2 milionů EUR, z toho pro veřejnou telekomunikační síť FARLEP technologii za cca 600 tisíc EUR.

Podepsaný kontrakt je významný nejen pro další rozvoj skupiny TTC, neboť se jedná o úspěch v mezinárodním tendru mezi silnou konkurencí renomovaných zahraničních firem, ale spolu s dalšími aktivitami TTC Marconi na exportních trzích přispěje i k celkové bilanci zahraničního obchodu České republiky. Akciová společnost Kiyvenergo je jedním z deseti největších výrobců elektrické energie a největším výrobcem tepelné energie na Ukrajině. Zabezpečuje 100 procent spotřeby elektrické energie a 70 procent potřeby tepelné energie města Kyjeva. Od roku 1999 Kiyvenergo úspěšně realizuje Projekt obnovy a rozšíření centrálního vytápění města Kyjeva, jehož hlavním cílem je modernizace a výměna stávajícího zařízení, zvýšení výkonu a kvality služeb v systému zásobování Kyjeva tepelnou energií.

Celková hodnota projektu činí 250 mil. USD, které byly Ukrajině poskytnuty Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj, přičemž vklad
společnosti Kiyvenergo z vlastních zdrojů činí 50 mil. USD. Výše zmíněný kontrakt mezi Kyivenergo a TTC Marconi tvoří telekomunikační část daného projektu, který vychází ze samostatného tendru IBRD.

Registrace TTC na serveru TELEFONIE >>>

Kontakt :
Ing. Josef Šelepa, CSc.
ředitel TTC MARCONI, s.r.o
TEL: 02 - 628 35 05
FAX : 02 - 781 47 47

 Ing. Josef Šelepa, CSc.
selepa@ttc.cz

V případě zájmu jsem připraven k uvedenému tématu poskytnout rozhovor.


Článek ze dne 22. února 2001 - čtvrtek