logo itpoint.cz

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. oznamují hospodářské výsledky za I. čtvrtletí 2001 dle českých účetních standardů

Celkové výnosy vzrostly oproti stejnému období roku 2000 o 34,1%, tj. o 222,5 mil.Kč. Výše celkových výnosů byla pozitivně ovlivněna především nárůstem výnosů za telekomunikační služby a zároveň růstem finančních výnosů.

Společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. oznámila neauditované a nekonsolidované hospodářské výsledky za I. čtvrtletí 2001 dle českých účetních standardů.

Celkové výnosy vzrostly oproti stejnému období roku 2000 o 34,1%, tj. o 222,5 mil.Kč. Výše celkových výnosů byla pozitivně ovlivněna především nárůstem výnosů za telekomunikační služby a zároveň růstem finančních výnosů.

Celkové provozní výnosy vzrostly oproti prvnímu čtvrtletí roku 2000 o 13,2 %, tj. o 79,2 mil. Kč, na 681,5 mil.Kč.

Významný nárůst, o 19,1%, vykázaly telekomunikační služby, které se podílejí na celkových provozních výnosech téměř 45%. Tento velmi příznivý vývoj byl dán zejména růstem výnosů u datových služeb o 13,1%.

"K nejvyššímu nárůstu došlo u pronájmu pevných telekomunikačních okruhů. Výnosy za poskytování telekomunikačních služeb vzrostly oproti stejnému období roku 2000 prakticky u všech nejvýznamnějších zákazníků naší společnosti," uvedl v komentáři finanční ředitel společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. Jaroslav Straka.

Výnosy z tradičních služeb, tj. za šíření televizního a rozhlasového signálu, které dohromady představují 35,1 % z celkových provozních výnosů se vyvíjely dle očekávání a vzrostly o 2,0% v případě televize, resp. o 1,7% v případě rozhlasu. Zbývající výnosy jsou tvořeny výnosy z pronájmu technologických prostor a aktivacemi hmotného investičního majetku společnosti.

Úroveň provozního zisku byla ovlivněna především výší provozních nákladů, spojených s nárůstem odpisů, souvisejících s investiční strategií společnosti v roce 2000 a 2001. Oproti stejnému období loňského roku došlo rovněž ke z výšení poplatků za přidělené kmitočty v souvislosti s novým telekomunikačním zákonem, zhruba o 22,5 mil. Kč.

tisková zpráva

Článek ze dne 3. května 2001 - čtvrtek