logo itpoint.cz

České radiokomunikace čelí žalobě

Velká polostátní telekomunikační firma je žalována svým minoritním akcionářem. Nepřipadá vám to povědomé?

Společnost SOKATO, s. r. o., jakožto minoritní akcionář ČRa podala u Městského soudu v Praze proti ČRa žalobu, kterou se domáhá prohlášení neplatnosti usnesení řádné valné hromady ČRa z 19. dubna letošního roku o schválení roční účetní závěrky a následném rozdělení zisku. SOKATO žádá o zablokování výplaty dividend, ke kterému by mělo dojít v příštím týdnu. Žaloba by zároveň mohla ohrozit i plánovanou privatizaci ČRa, o které ministerstvo financí jedná se společností Tele Danmark. Stanovisko ČRa následuje: Následně obdržela společnost ČRa od společnosti SOKATO s.r.o. na vědomí kopii dopisu, který SOKATO zaslala Fondu národního majetku ČR, spolu s kopií návrhu na předběžné opatření, které byly předány právním zástupců ČRa k posouzení.

Podle názoru ČRa byla roční účetní závěrka společnosti schválena řádně v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Vzhledem k tomu, že ze schválené účetní závěrky jednoznačně vyplývá výše hospodářského výsledku dosaženého ČRa v roce 2000, rozhodla valná hromada právoplatně i o rozdělení zisku, a tedy i výplatě dividendy. K celé záležitosti se bude ČRa moci podrobněji vyjádřit teprve po právním zhodnocení poskytnutých dokumentů.

 www.cra.cz

Článek ze dne 14. června 2001 - čtvrtek