logo itpoint.cz

České Radiokomunikace i nadále podporují RadioMobil a.s.

Mimořádná valná hromada Českých Radiokomunikací minulý pátek rozhodla o další účasti na financování společnosti RadioMobil a.s.

Mimořádná valná hromada Českých Radiokomunikací minulý pátek rozhodla o další účasti na financování společnosti RadioMobil a.s.

Akciová společnost České Radiokomunikace, jako akcionář, bude souhlasit s poskytnutím akcionářské půjčky ve výši 1 176 923 000 Kč za předpokladu, že druhý akcionář CMobil B.V. bude souhlasit s poskytnutím akcionářské půjčky ve výši 1 823 077 000 Kč.

Akcionářské půjčky budou mít formu podřízeného dluhu a budou oběma akcionáři poskytnuty společnosti RadioMobil a.s. za stejných podmínek, přičemž tyto podmínky budou podléhat předchozímu schválení představenstvem společnosti České Radiokomunikace a.s.

"Naše společnost i její akcionáři si plně uvědomují důležitost tohoto strategického záměru, jenž by měl podpořit další růstové a rozvojové tendence dceřiné společnosti RadioMobil a.s.", dodal Miroslav Čuřín generální ředitel ČRa, a.s.

 www.cra.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 18. června 2001 - pondělí