logo itpoint.cz

České Radiokomunikace představují novinky na veletrhu ComNet Prague 2001

České Radiokomunikace jako první v České republice představují digitální distribuci TV programu.

České Radiokomunikace a.s. po dohodě s uživatelem CET 21, spol. s r.o. připravily a zahájily realizaci pilotního projektu digitální distribuce programu TV NOVA pro analogové televizní vysílače. Projekt zahrnuje digitální distribuci sítí ATM a vysílání přes vysílače v Praze-město, Strahově, Liberci, Ústí nad Labem, Plzni, Jáchymově, Chebu, Domažlicích, Klatovech a Sušici včetně regionálních vstupů z Liberce a Plzně. Síť ATM bude možné využít ve zpětném směru i pro příspěvky smluvních televizních společností a pro realizaci televizních dálkových přenosů. Na radiokomunikačním středisku Strahov je do distribuční sítě vložen další program, a to Prima TV.

"Po tomto spoji je připojena také multifunkční telekomunikační síť RadioNET, která je jednou z dalších služeb ČRa, a.s. Tímto spojem bude zároveň realizováno i datové připojení expozice dceřiné společnosti Contactel na mezinárodním veletrhu ComNet Prague 2001," uvedla v komentáři Dagmar Francková, tisková mluvčí ČRa, a.s.

Projekt VIT - Veřejný Informační Terminál

Prostřednictvím sítě RadioNET budou na stánku ČRa, a.s. u příležitosti konání mezinárodního veletrhu ComNet Prague 2001 představeny také veřejné informační terminály -VIT. Projekt VIT vznikl v rámci spolupráce ČESKÝCH RADIOKOMUNIKACÍ a.s. a dceřiné společnosti Softlink, v níž ČRa, a.s. vlastní 100% podíl.

Hlavním cílem projektu VIT je vybudování celoplošné sítě veřejných stanic pro realizaci informačních, prodejních a platebních služeb pro širokou veřejnost. Veřejné informační terminály budou moci nabídnout nejen obecné informační služby, ale především aplikace na bázi elektronického obchodu, platební a obchodní aplikace a další služby.

"Největší pozornost pravděpodobně vzbudí aplikace na bázi elektronického obchodu, které umožní on-line nákup, prodej či rezervaci standardizovaného i nestandardizovaného zboží a služeb, uzavírání sázek číselných loterií a on-line dobíjení čipových karet systému tzv. "elektronických peněženek". Pochopitelně nebyla opomenuta ani realizace platebních příkazů a jiných bankovních a peněžních aplikací s autorizací platební kartou," dodala Dagmar Francková.

Pilotní projekt digitální distribuce televizního programu spolu s projektem veřejného informačního terminálu bude společností ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. poprvé prezentován právě při příležitosti její účasti na mezinárodním veletrhu ComNet Prague 2001.

Odborná i laická veřejnost bude mít možnost se s ním seznámit ve dnech 22. - 24. května 2001 na Výstavišti v Praze - Holešovicích, na stánku A02 v pravém křídle Průmyslového paláce.

 www.cra.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 23. května 2001 - středa