logo itpoint.cz

České radiokomunikace se neobávají hospodářských důsledků ztráty majority v RadioMobilu

Loňský konsolidovaný čistý zisk ve výši 14758 milionů korun hodlá firma použít především na vyplacení dividend (přibližně 10 miliard korun) a zbývající prostředky bude investovat do rozvoje telekomunikační sítě ČRa a do jejích dceřiných společností RadioMobilu a Contactelu.

Žádné větší obavy z hospodářských důsledků ztráty majority v mobilním operátorovi RadioMobil nemá generální ředitel Českých radiokomunikací Miroslav Čuřín. "V loňském roce jsme zaznamenali naprosto mimořádný zisk právě díky kompenzaci za opci a podílu na jeho čistém zisku. Čistý zisk ČRa v roce 2001 by přesto měl být relativně o 10 až 20 procent vyšší než v roce 1999," uvedl na středeční tiskové konferenci.

Ke zvýšení zisku má přispět především získání nových zákazníků pro stávající služby ČRa a RadioMobilu. Konsolidované výsledky budou ovlivněny i hospodařením dceřiné společnosti Contactel. Podle Čuřína však zatím není jisté, jaký dopad budou tyto výsledky mít.

Loňský konsolidovaný čistý zisk ČRa ve výši 14758 milionů korun hodlá firma použít především na vyplacení dividend (přibližně 10 miliard korun). Převážná část ze zbývajících prostředků bude investována do rozvoje telekomunikační sítě ČRa a do jejích dceřiných společností RadioMobilu a Contactelu. "Hodláme si udržet dominantní pozici v šíření televizního a rozhlasového přenosu a pokračovat  s přípravou pro změny z analogové na digitální  televizní a rozhlasové vysílání," konstatoval Čuřín. Dále chce firma  pokračovat  v  rozvoji telekomunikačních služeb, dosáhnout dalšího růstu v podnikání s datovými službami a zvýšit kapacitu a kvalitu své přenosové  sítě, především vytvořit přenosové kapacity pro dálkové kabely z optických vláken.

RadioMobil patří do skupiny Deutsche Telekom, který prostřednictvím dceřiné společnosti  T-Mobil  vlastní  87,3  procenta  v konsorciu CMobil. To letos zvýší podíl v RadioMobilu z dosavadních 49 procent na 60,8 procenta na úkor Českých  radiokomunikací.  Nová  akcionářská smlouva byla podepsána vloni v říjnu. Na základě  práva  opce  hodlá  CMobil   upsat výhradně jako jediný
upisovatel  120  000 nových akcií. "RadioMobil však bude potřeba kapitálově posílit  ještě více, především v souvislosti s uvažovanou výstavbou mobilní sítě  třetí  generace (UMTS). Představenstvo již navrhlo nadcházející valné hromadě  ČRa,  aby  se  oba akcionáři účastnili procesu navýšení základního jmění,"  dodal  Čuřín.  Podle  něj se však uvažuje i o dalších formách, jak zvýšit kapitálové prostředky RadioMobilu.

"Průměrná vážená cena akcií ČRa na vedlejším trhu pražské burzy cenných papírů se vloni zvýšila na 1664 korun, tedy meziročně o 38,2 procenta," připomněl Čuřín. Srovnatelné růstové tendence byly podle něj zaznamenány i u ceny GDR, jejichž průměrná cena na Londýnské burze vzrostla o 22,8 procenta na 43,1 USD.

Největšími  akcionáři ČRa jsou Fond národního majetku (51,2 procenta), Tele Danmark A/S (20,7 procenta) a Bank of New York International Nominees (18,6 procenta). Již do konce března by však měl řídící výbor pro privatizaci ČRa navrhnout vítěze výběrového řízení o dosavadní státní podíl v ČRa.

 Česká informační agentura
pk

Článek ze dne 16. března 2001 - pátek

QuBit Conference Prague 2019 is open!