logo itpoint.cz

České radiokomunikace zvýšily v roce 2000 své zisky

Celkové provozní výnosy vzrostly oproti roku 1999 o 11,1 % (269,1 milionu) na 2,705 miliardy korun. Nárůst o 10,8 % vykázaly telekomunikační služby, které se na celkových provozních výnosech podílejí téměř 40 %.

Zisk před zdaněním ve výši 21,818 miliardy korun vykázaly podle předběžných hospodářských výsledků v roce 2000 České radiokomunikace (ČRa). O rok dříve přitom Radiokomunikace vykázaly zisk před zdaněním ve výši přibližně 656 milionu korun. Čistý zisk za loňský rok firma odhaduje na 15 miliard korun, provozní zisk na 36,797 milionu a celkové výnosy na 24,877 miliardy korun. Výsledky podle českých účetních standardů poskytla mluvčí ČRa Dagmar Francková. Zveřejnění konsolidovaných a auditovaných výsledků firma předpokládá v březnu.

Celkové provozní výnosy vzrostly oproti roku 1999 o 11,1 % (269,1 milionu) na 2,705 miliardy korun. Nárůst o 10,8 % vykázaly telekomunikační služby, které se na celkových provozních výnosech podílejí téměř 40 %. "Tento příznivý vývoj byl dán zejména růstem výnosů u datových služeb o 34,9 %," uvedla Francková. Výnosy ze šíření televizního a rozhlasového signálu, které dohromady představují 35 % z celkových provozních výnosů, vzrostly o 2,5 % v případě televize, respektive o 1,1 % v případě rozhlasu. Zbývající výnosy firma vytvořila pronájmy a aktivacemi hmotného investičního majetku.

Celkové výnosy podle Franckové výrazně ovlivnila kompenzace za opci v akciové společnosti RadioMobil ve výši 535 milionu amerických dolarů. "V této souvislosti představenstvo navrhne vyplacení dividend ve výši 10 miliard korun," oznámila mluvčí. Převážná část ze zbývajících prostředků má být investována do rozvoje telekomunikační sítě ČRa a jejích dceřiných společností RadioMobil a Contactel.

Společnost na konci loňského roku v souladu s novým telekomunikačním zákonem zaúčtovala poplatky za přidělené kmitočty, které byly oproti platbám v minulosti vyšší o cca 40 milionu korun. Výše provozního zisku byla podle ekonomického ředitele ČRa Jaroslava Straky zároveň negativně ovlivněna dalšími více než 43 miliony korun vynaložených v souvislosti s procesem na získání opce pro navýšení základního jmění v RadioMobilu. "Zatímco náklady na opci byly zahrnuty do provozních nákladů, výnosy plynoucí z opce jsou
součástí finančních výnosů a tudíž nemohou vykompenzovat dopad opčních nákladů na provozní hospodářský výsledek společnosti," vysvětlil J. Straka. V případě vyloučení těchto faktorů by provozní zisk podle něj dosáhl výše zhruba 120 milionu korun.

Největšími akcionáři ČRa jsou Fond národního majetku (51,2 %), Tele Danmark A/S (20,7 %) a Bank of New York International Nominees (18,6 %).

 Česká informační agentura
pk

Článek ze dne 22. února 2001 - čtvrtek