logo itpoint.cz

Český Mobil a.s. o výběrovém řízení na držitele licence UMTS v České republice

Vláda České republiky by se na svém zasedání 14. února měla zabývat návrhem Českého telekomunikačního úřadu na prodej licencí UMTS. Český Mobil věří, že nastala vhodná doba vyjádřit se k podmínkám, za kterých mají být licence udělovány.

V souladu s dostupnými informacemi vláda hodlá rozdělit výběrové řízení do dvou kol. V prvním nabídne licence UMTS stávajícím mobilním operátorům za cenu 5 miliard Kč (125 milionů USD) a čtvrtou licenci (spolu s licencemi, které nebudou prodány v prvním kole) vydraží ve druhém kole.

"Aby výběrové řízení na držitele licence UMTS v České republice bylo úspěšné, měli by být splněny následující dvě podmínky - jednak je třeba snížit očekávanou částku 5 miliard Kč (125 milionů USD), kterou vláda chce prodejem každé licence získat, a jednak by se vstup čtvrtého operátora měl ještě alespoň o tři roky odložit," uvádí Mario Mele, ředitel Českého Mobilu pro obchodní rozvoj.

Mele rovněž dodává : "Přestože obchodní studie využití technologií UMTS jsou v tuto chvíli nejisté, věříme, že pokud ostatní podmínky udělování licencí budou přijatelné, přiměřená cena za licenci v České republice by se měla pohybovat mezi 40 a 50 miliony dolarů. Výtěžek 125 milionů dolarů za licenci, který vláda očekává, je nereálný, uvážíme-li výsledky tendrů na licence UMTS v jiných evropských zemích, negativní postoj finančních trhů vůči bezdrátovým operátorům a financování projektů UMTS vůbec. Navíc je sporné, zda o čtvrtou licenci někdo projeví zájem. Na finančních trzích panují stále větší pochybnosti o tom, zda nový držitel licence UMTS dokáže na tak konkurenčním trhu, jako je ten český, přežít.

Například agentura Forrester Research nedávno uvedla, že nevěří, že by nově vznikající provozovatel sítě UMTS kdekoli v Evropě mohl přežít rok 2007. Hlavním důvodem je, že výnosy z poskytování služeb rychlého datového přenosu, které UMTS umožní, operátoři nebudou realizovat dříve než v roce 2004 nebo 2005. Dřívější vstup čtvrtého operátora by vedl k zostření konkurence na trhu hlasových služeb a služeb pomalejšího datového přenosu na neúnosnou úroveň. Domníváme se proto, že by vláda mohla dosáhnout v tendru vyššího výtěžku, pokud prodá pouze 3 licence a vstup čtvrtého operátora odloží na rok 2004."

Jon Eddy, technický ředitel Českého Mobilu, dodává : "Je důležité si uvědomit, že náklady na výstavbu sítě UMTS budou zřejmě dvakrát vyšší, než tomu bylo u sítě GSM. Přitom neočekáváme, že by úspory nákladů, kterých by stávající operátoři mohli díky existující infrastruktuře dosáhnout, činily více než 20% celkových nákladů. Pokud rovněž uvážíme, že základní technologie sítě a telefony budou dostupné až v roce 2004 nebo 2005, je nepravděpodobné, že by někdo byl ochoten za licenci zaplatit více než 50 milionů USD."


Po získání licence na provozování duální mobilní sítě GSM 900/1800 v říjnu roku 1999 se Český Mobil a.s. stal třetím mobilním operátorem v České republice. Komerční provoz zahájil 1. března 2000 s označením služeb Oskar. Do začátku roku 2001 vstoupil Oskar s více než 300.000 zákazníky.

Český Mobil patří do skupiny telekomunikační společnosti Telesystem International Wireless (TIW). TIW je dynamicky se rozvíjející globální operátor mobilních telekomunikačních sítí s více než 4 miliony zákazníků po celém světě. Akcie TIW jsou kótovány na torontské burze ("TIW") a na burze Nasdaq ("TIWI").

TIW buduje panevropskou specializovanou digitální mobilní radiotelekomunikační síť (ESMR) prostřednictvím své dceřiné společnosti Dolphin Telecom. Kromě analogových služeb SMR ve Velké Británii, Francii, Německu, Belgii, Španělsku a Portugalsku nabízí společnost Dolphin Telecom ve Velké Británii rovněž služby ESMR.

TIW je strategickým partnerem páté největší brazilské telekomunikační skupiny a v rámci svých aktivit ve střední a východní Evropě je předním poskytovatelem mobilních služeb GSM v Rumunsku. Po obdržení licence v říjnu roku 1999 se stala rychle se rozvíjejícím duálním GSM operátorem v České republice.

 www.oskarmobil.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 9. února 2001 - pátek