logo itpoint.cz

Český Telecom bude zajišťovat digitální přenosy pořadů České televize

ČESKÝ TELECOM, a.s., podepsal s Českou televizí 10-ti letou smlouvu na zajišťování digitálního přenosu televizních pořadů a exkluzivní poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb.

ČESKÝ TELECOM, a.s., podepsal s Českou televizí 10-ti letou smlouvu na zajišťování digitálního přenosu televizních pořadů a exkluzivní poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb.

"ČESKÝ TELECOM zvítězil ve výběrovém řízení, protože nabídl technologicky nejvyspělejší a zároveň velmi komplexní řešení, které nám v budoucnosti umožní dále zlepšovat nabídku pro naše diváky," uvedl pan Jiří Balvín, ředitel České televize.

Díky úspěchu ve výběrovém řízení, které bylo vyhlášeno v květnu loňského roku, bude ČESKÝ TELECOM exkluzivně zajišťovat přenos televizních pořadů mezi jednotlivými studii České televize (ČT), přenos signálu na televizní vysílače po celém území České republiky, mobilní (např. sportovní) přenosy a další telekomunikační služby, které Česká televize při své činnosti využívá.

"Jsem rád, že jsme byli schopni nejlépe splnit požadavky tak prestižního klienta," řekl pan Přemysl Klíma, generální ředitel ČESKÉHO TELECOMU. "Působení v oblasti digitální televize pro nás navíc bude z obchodního hlediska zajímavé i v budoucnosti. Hodláme přitom spolupracovat i s dalšími televizními společnostmi," dodal P. Klíma.

Na základě smlouvy vybuduje ČESKÝ TELECOM do 18-ti měsíců pro Českou televizi datovou síť založenou na technologii ATM, která navzájem propojí tři velká televizní studia v Praze, Brně a Ostravě, 11 regionálních studií České televize, přibližně 100 míst nejčastějších televizních přenosů a 49 vysílačů signálu. Nové moderní řešení umožní, na rozdíl od konkurenční varianty, kterou ČT používala doposud, plně digitální přenos televizního signálu od jeho natočení přes zpracování ve studiu až po vysílání. Takto komplexní celorepublikové řešení je celosvětově unikátní a Česká televize se jím zařazuje mezi technologicky nejprogresivnější televizní organizace na světě. Projekt počítá s aktivní spoluprací s Českými radiokomunikacemi, které budou zajišťovat přenos televizního signálu z vysílačů k divákům. ČESKÝ TELECOM bude dále České televizi poskytovat hlasové a datové služby. Celkový objem podepsané smlouvy dosahuje stovek miliónů korun.

Schéma digitální sítě ATM pro Českou televizi

 schéma digitální sítě ATM pro Českou televizi

Obdobné činnosti, i když v menším rozsahu, ČESKÝ TELECOM zajišťuje již od června 2000 pro televizní stanici TV3. Kontraktem s Českou televizí se společnost řadí mezi úzkou skupinu světových telekomunikačních operátorů, kteří takovéto služby pro televizní společnosti v rozsáhlejším měřítku poskytují. ČESKÝ TELECOM se tím orientuje na nový segment telekomunikačního trhu a opět tak potvrzuje svou roli předního poskytovatele datových a hlasových služeb v České republice. V současné době jedná firma o možnostech spolupráce i s dalšími televizními stanicemi na českém trhu.

ATM síť ČESKÉHO TELECOMU využívá již vybudovanou rozsáhlou síť optických kabelů a je postavena tak, aby byla schopna trvale garantovat kvalitu a spolehlivost potřebnou pro tak náročnou aplikaci, jako je přenos televizního programu, který probíhá v reálném čase a jehož kvalitu mohou přímo posoudit milióny diváků. Technologie ATM vytváří vysokorychlostní, multimediální prostředí pro integrovaný přenos dat, hlasu i obrazu. V ATM síti se spojují výhodné vlastnosti pronajatých okruhů s efektivitou a flexibilitou datových služeb.

CO TAKÉ NOVÁ TECHNOLOGIE UMOŽNÍ

ČESKÝ TELECOM, a.s., získal v šestém ročníku ankety Paegas Signum Temporis cenu pro nejvíce informačně otevřenou firmu domácího kapitálového trhu v roce 2000. V této kategorii byly posuzovány společnosti z hlavního a vedlejšího trhu pražské burzy, kde je povinnost informovat nejpřísnější. Hodnocení zahrnovalo veřejné hlasování asi tisíce odborníků a zástupců tisku a devítičlenné odborné komise.

ČESKÝ TELECOM, a.s., je s téměř čtyřmi milióny provozovaných telefonních stanic vedoucí telekomunikační společností v České republice. Prostřednictvím zásadní přestavby sítě, uskutečněné zejména ve druhé polovině 90. let, rozšiřuje nabídku o nejmodernější telekomunikační produkty. Pozornost přitom věnuje především využití růstového potenciálu datových a internetových služeb.

ČESKÝ TELECOM, a.s., patří podle své tržní kapitalizace a objemu obchodů k nejvýznamnějším firmám na českém kapitálovém trhu. Akcie společnosti jsou ve formě GDR obchodovány i na London Stock Exchange. Rating ČESKÉHO TELECOMU, a.s., trvale patří k nejvyšším, které mohou české společnosti získat od renomovaných mezinárodních ratingových agentur.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 9. května 2001 - středa